Skip to main content

Full text of "Daniel Webb's Betrachtungen über die Verwandschaft der Poesie und Musik"

See other formats


SDantel «Be6&'l 

ht 23mt>anJ>fil)aft 
t>er 

^oeftcunb^ufif, 

ncbft 
cimm ati«jufie *m3 cfcn ttcfed S?erfaffer$ 

3ntnerfungen \oer t^tc Sdwn&eifeii ♦ 

termor fie, 

Slug fc»em <£iitj!ifti;c« u6crfr$t 

3o&ann Soa^im £f#cn&ur0» j ten giigelMti tfrniiiiiiin i?*»jef<rf, 

I I — I r |vjil/.Gi'.iir:T; £)«$ $»#, toUtf «& per Kefm, Je^i* 
mmtlitff m$ jtw Derfc&tctmen 6c%rtffcit M 
$errn TOeb&, fcer a»d> nnut nn$ tar# fda< 
ttmerfudjtwg fan tk e^i^dtett bcr ^a^ 
imp t>m einer MrtMNNi ©cite ktwm 
if*- £>te erffrrc $<tt ira &rigin*l Sen Stfcf * 

Obfervatiom on the Correfpondence between 
Poetry ahd Mafic (Lond, i 7 6 9 . g.) mb fa 
I'iucptc: Remarks on the beauties of Poetry; 
<Lond, 1^62. g.) J)ie erjfm J^&t id> s «tt| 
ftf rf<$; *<ttt$ *cr Icfrcrti hingegen nttr ba* 
€r^e&ft#(te att%c$©3ctt, ttui> wntt^iificfc &&* 
f mim <&mm mUn^Sm , mtyt mt its p 9$orrefce. 

i Siucffid>f auf bte €nglifd)t 6prad;c gum fan* 

j ben. ^ 

3>cu fcincn ;£to6arf)iun$£gct{!, tuclcfyer 
ubcrbaupt batf Slnt(>cit bcr vinajaubcr m£d)rif= 
fen btcfer Slrtjn \tyn pftc^t r unrt) man mid) 

i » h'icx mdtf wnnifici!.' Jtvar <vbt bfr 3>crfaffcr 

j j l)k unb ba 511 trcif, fciuc 5vritiicn unb Center* 

tmuy:n tvcrbcti incbrmafs ciufcituj uub ftmt y 

j ^riinbto.o; $h n?ifttu5rlirf). 3d) I>iicrc bkfe 

1 

5>errcbc baut befummt, mid) h'crauf reciter 
cinjufaffcu , uub twit bcr JMrmoiuc kc$ 3>crf«$ : 
Hmt?aiibltif)cr |it tYbcn; ba fid) wit; tnbeg tint, 
( v clcacnf)cif aitbiertt , btcfS n«d)(icu6 an cincm 
onben: Crtc 511 thxm, fc licfoic id; moment* 
%H'i*fa'T;r htcr nut , roie tv til ; mUKi', baf? id) ; 
ftinc ^Jiift'iele oft nut .'DcurfdKti i?cn»cd)fdf' 
fytbc, oI;uc bod) )\'tK bem ;}lua,e foid>cr £cfcr 
ju c:u$id)fn, tvcld)C bcr (rnaJi|V!)en virpraclje 
funbuj fi'nb. (ibcu litfc Vcfcr pernxtfe id) auf 
cine febr >u«c ^vurtbciluna bts? crfrcru £i3erf£ 

»!1 bttU MONTHLY KUUM tor NOVEMB. I769." 

•£. ;2i 'St. S3etradjfun$e« 

bit SSecwan&fc^aft 

tier d 8ȣU0Trigrf | 

ufor 

tic 23etwanfcfc(jaft to $oeffc un& 

SKttftf. 


cr (Ejnffop,- fcclc&cn bit SEuflf auf tin ft* 
Scibcufdjaftcu J^at , u>trb jtvar t>eti jcbmnaira 
cmpfuubcw uttb crfamtt; bk G>efc£c, itad) 
nvldjeu bcrfdbe wirfr , fiub jwar tibcraS bic» 
fd6cn, unb t>ic SWirfuiigcn bat>on in bidet* 
fallen cinerl(9 imb bcfl&ibi$: tnbeg fmb ttir 
bod) dfcmaf in 3>erfc$cn(citr njcim fi>ir bicfeti 
ttmfranb crflarcn fcKcn , Weil eg fo fcft&cr ifl, 
ficb von eincr naturUdicit Sfrrwanfefcftafit bcr 
Sohc mtt bcr €mpfiubum} cine beirtliefye 33ot*« 
ftcUung $w madjai. 

(fintge fyaben fidy u6cr bicfe t&cfy&terigfctt 
fcimvc^ufc$cn gcglau&t, unb <m$tmmmm r bet 
£mflu£ bcr £onc auf bk itibmfdyaft fame ba* 
C;cr , x&til man $ctt>o(>nt f«w , gefeiffe S5?§rtff€ 
rait gemtffert %6nm §u wrbmben. €$ tedre 
ofci##i& flcf> awf cine formli^e U«ftrp|tPij 

Si ^ Skfrftdjf uracil 

fines? <$rmibfa$c$ ten bicfer $rf clnjufofTctt, 
tvoil cv i?cn fdbjt tvc^fallcu nmfj, fo balb man 
ciiuu I'CiTcrn entbeeff. 

^d> fyabc frcmcrfr, ba^ cin&itib, n>cld)c$ 
b;ftiv\ fdnie, ba co ben (i?d)aU cincr Zrompcte 
porter ciniflc SBiimitcn nadiljcr hi) ben fanftctt 
^eucn cincr ^autc cingcfctylafcu ijf. £icr i>at 
man ciucn bcutlid)cu \*en>ci$, bail bicl'cbcntfs 
<\ci|ccr in cjanj cnt^ccjcnftc(>cnbc sSmvaung t>cr* 
fcj.n wrrben femicn, ehne bafi ir.}enb cine 83cr* 
n\ntbfd)aft cber SScrbinbuiui bcr ^'ecen <3tart 
fmbct. JDicfer aujjcnfdKtnlidK tctrcit unfee 
ben 'Birfumirn ^cr m«fif*iltfcl)cii tfiubvucf* 
ftbcint bk rcijchuatliijc Operation cincr all<j>* 
metiKt! unb madjtioen ltrfad>e att5115cirt.cn. 

•JlUc mnftfalifdjen Senc ttcrben in fcinc nub 
<\tvbcrc ncthcilt; jene baben fhivtcrc, bicfe 
fdva\kbcrc 3>ibratiencn jnm 0>ruubc. 5Cem 
low taim altf ciu cinjclncr <£tnbrucf fur fid) 
iiMrfcn / ba roir tbu nur in fo fern empftttbett 
fenuen, al& er fid) unrcr cincr 5Hcif>c t?ou £in* 
briitfctt bepnbet. vrellrc ctf fid) tttitt fhiben, 
bafc wufrc Vcibcnfdjaftcn $lctd)fa0g bard) mif 
cnumbcr fefgenbe (finbrridc ivirfcn, obec baft 
ftc line auf cine abnlid>c Slrt iiibrcn, volt bie 
'lone ; fo f cmttcti n>ir f>i>ffcn , Winter ha$ bcr* 
taiMtc On-fycimnif? 511 fomittctt, unb bic cigenf* 
litf)t Dtotw biefctf s lnuf)aUUi||cg in fo mit 1« erforfcfcn, «^ bersleidjen Stafe ctf»($&( 
fmb. 

£>a nftr feme nmnitfeibare, feme cntf^d* 
benbe €inftrf)t bt>n ben median tfc^cn SBirftnv 
gen unfrcr £ctbcnfd>affe» befitrcn; fo fac^ett 
ttir untf &on benfrfben cini<jc 5x<*riffe au$ bit 
Slit jtt m<id)cn , tt?ie wir »ite bm*d> fie $crtu)rt 
finbdt. t?o facicn n>ir: bic ticbe crquitft, $er* 
fdjmeljt, tfc einfd)meid>ctnb ; bcr 3erti bring* 
auf, fpcrnt an, entflamraf; bet €*d| bfa&t 
mif, ert>ebtung; bk 35cfrubn$ fdtfagf ttieber, 
nmd)t febtajf. 3K<m fic&f, ciGe bkfe ^egriffe 
fmb uerfcbicbne ^obiftfotionett ber SBcweQtntg, 
uub fo autfacbriidt, n>k fte mif unferai €>efw^ 
Ic cincr jeben ctn$e(nett geibfitftfiaft am metffen 
ilbcrcinfiinimett. &icran3 fon>of>l, al$ an$ i$* 
ten befmtirtctt unb ftdjtbarcn £lWtm<jen, Un* 
ticn n>rr tritt allem 3le^(e fd)ltcfcn, bag bk 
i'cibcufdjafren, if?rer befonbern 3Rattir gemdf, 
and) aerciffe eiiteRf^umlid>e unb btw emanbec 
tH*rfd)iebuc £>cnxcumcien in ben feinflen unb 
cmpinibltd)fie!t Snellen unferg $orpcr3 Berber* 
brin>icn a) . &$a£ bief? fur Sbeile fmb, wt> 
man ftc $u fucfteit ^at, ober auf toeldje Slrl ff« 
faf)ig mad)t finb, biefc ^cftegtuigm $& #» 

n) Oawis enim menus animi futtm qmrn&am a natuf* 
haber vulttim ct fonum et Rcflum : et eius omuis vuku*» 
cmnesque voces, vt iiemi tn fniibus » Jta fonant, vt * 
motu animi cfuoque foot puifoe. ciq&ro <t^ Qrtmte, baliro unb fortjufityrcn, banuif wcrbc id) mid} 
b icr uiciu cinlajTcn. (*enuc* $n mcinem 3*^ccft> 
n\-«u man eg cinraiuut, b.it; c$ bcr$fctcl)ctt 
Ibcile im nicnfcblicbcn 5Urpcr (jctcti mufl 2>a 
C3 inbcf; ben C^citf bcr Umerfttdmna nn$cmeiit 
nicbcrfcfcUutf, wcim wtr allc ^luvvnMicfc an mi* 
fvc Uitiviffcn^ctr crmncrr tverben; fo wiM id} 
ntir bic ciunnd aucicuemnicnc -Kcnnum) bt\) 
bicfer vraebe 511 Oiuu: macben, unb bie tjebad)* 
ten ^ciricfttmuu'u ben Hicrocn unb tebcugget* 
(fern bcnlcacu. ^?tr nuiiTcri b<uVo aunebnieu, 
bi\b bic vrcclc, be?) befoubcru ?iiif>ru Men, lie* 
u>.nc T^ibraricucn in bcu Dicrucn enwv/ unb 
ben icbcns-^iffcru jKWitfc 3*cn>c>untyen fin* 
briicfr. » 

jd> fefcc t>erau«, ball ce bcr Sftufjf eiijcit ifr, 
ohalidK £>ibr<uioncn ;ucrrc>iciir abr.IidK ^c* 
ttw,nmvn bcr Pucr^cn unb lobcn^Kmcr mttjtu 
tlv::l:n. £»enu weim tic Tuttnf ibr $an$c£ 
£-rtfcm bcr ^nivfltma ni b.mfcn bat, tvenit 
man fid) bic Vcibcnfcbafrcu alcid)fatfc> cbnc s 3>e- 
uwwm nidjf wcftl beufen faim ; fo fetmen n>ir 
mir ?tcd)t ben v?d>hu; »nad)cu, baft bic llcber* 
c mttiunmng ber 0>*:ifff mit bcr £cibeufd>aft feu 
ncu anbern llrfprunci haben fann, al$ cine 3n* 
ftimueuftuuMuna, bcr *£ctvcijunacii 1>). 

t>) Si .j-.j.i igitm »u hanno«iam accommodate pofTer, 
*. r fpiritu: co iem j'.rvfu*- >;wt:t, quo h2rtnonici numeri» 
ino..cr«tur, is inte.iunn e:Vc.l;.m producerct baud djabic. fifrcr Me 9>c«(tc tmb'SSufif. I 

SBctm alp He mn\itaU\d)cn %m\c chm bm 
fclbctt Grmpriiibumicii in um hcrvorbmwn ? 
n>c!cf>c bic (j-inbrucfc irflcnb ww 6cfoitbcr« t?«<* 
bcnfcfyaft fecqfcttttt, al^battn faqcit rcir, baf 
fcicSKuftt mit biefcil'cibmfdjaft rinfrimmiij iff; 
tmb tie 8cric muj?, n?ccv:n crocr <tcwifcn 9tefffl* 
liiljfcif in »(>rcn 5il^irfiin*ic«/ em Ic^&affc^ (He* 
fuf>I ben ctitcr f8crn>anbfef>rtft ihrcr $rt $uteir* 
feu babcu. 

3n memen (Scb wfcii v.ber bic Qdifinfytitm 
«>er Pocjte hcibc kb muKuicrtf: 

.T>afj ttir, bci) bcr SKuflr, mm plfrfeltcfccn tic* 

ber vf inbrtkf c fdrtgeritfen nub cnt^udft werben- 

.7>«fJ cine ruf>i\tc3el$ctHU^micrfcr£esic mt6 
IX'rgiwgen en»e<£c, tvcmi biefdben fid) in 

1 !on etnm pcaeirarcr tjuod in duobus polychordis «xa- 
ili'iirtie comordatis lit ; quorum nlterutrum modtifis har-» 
monk is ttu'itactim in tlrcro etium hu.t^a eantiem omnino 
h.innontam producit. kibcu.r. Ainfhrgiac I.. \ 11. 

33tr meant bie ^ad>abmungv*i ber tfKiiftf «wf bieft 
S&tfe eiflfretir ebcr fie mit bem 'Hrijtcteles cjic«»- 

fixi x twv ijS&>y xj-.j s-xdaty — /i-ttfi.tcr,i wenrn it 
<i:}\:Ti»ntim — ItgHltCn; f© ICvtCEt Wlf «IlC«l«t Ct«C flf* 

iriffe «cbnlic&ffit mtb UetorinjHnmttmHiim Wroabe* 
mir mit ban Unterfcbiebe, tag rcir t«bttrc&, warn mt 
tic ?(rt bcr SSirf uii9 bcfiimtnnt/ in <rtmb gefepf mu 
ben, unferc 35c(mffc fiber bie verfefctefenca %tttn bei 
^ac&a&mung mit beth? weljt ^iarbcit *«*i*bftdfflu * 6 58efra<$fttit$en 

itnfcrm CHcfut?lc acracifcn, imb in tmfrc Inner* 
ftc GnwfHtbtmfl embringcn. 

Tab cine aUniaf>ttd>c 3imaf)me bcr Xene bie 
?cbc»:c<Achrcr crl>ol>t unb aitftbrntet, unb cbett 
b^kr cmc bcfwnbutc .Quelle be£iErl>abencniff. 

^'1 tic ^cill^rtun^ bcr Scne mit ban (Frfta* 

I'chcu u&crcinfummcnb r fo raufi if>rc 5t(mal;me 

iMtr. bcnjenicten tetbcufciwf rat in 3>erbiubun$ 

1 ii:\w\, t?cict)C tic £cfccn$tycifrer fmbtrffrlagctn 

$Ue rnufttafifcben einbrttcfc, wcldw cintgc 
U-J cjcirttttmmimtj mit &ch teibcnfcf>nfrcu fcafrfny 
I'^ncii, wic mid) btinft, inner cine obcr bic 
«ntve t?on bicfen i>icr 5Uai|cn $e6rad)t werben. 

&?onn fie &e SEcr&cu mit (5cmaft an^rcifen, 
fo tecrbcrt bic Sc&entfgeiffcr in bie 5*cweijungcit 
h:& 3cvn<5, be£$Tutr;$, WUntt>iflcn$, imb 
fcercjfcidjcn, $cfc$f. 

!>{c fanftcrit unb rubiflcrnSSibrationcn tver* 

ben mit bcrlkbe, mit bcr gretmbfefjitft nn& 

. j bent li^bhr cUcn in S»erbinbuti(i fiefyen. 

! Herbert bk Sc&cu^eicifter crf)b'l)t ober au&ic* 

trdtct. fo pertragen Ac fid) mit bcm<B-tof$e, bee 

riuf»mbc»vcrbc unb 3?ad)cifmin$. 

Tecrbcn bie 3f?eri>cn nadwctoiFen unb fdjlajf 
<rmad>t, fc fmfeit bic Scbcn&viffer in bic mat* 
rcu ?ertxcmm)cn bcr Xraurigfcit biuab. 

%v$ bkftn 2lnmerfum}en ift eg Uat, bafj 
£ic r^ufft fiir fid) felbtf nicbt cine cittjehic Zc'u- 
; £eufdiaft affera (reffeu famt, b« bic Iwcgtw* i&er bit 9>oefte un&:$iu<tf. 7 

gen cincr fe&eti Staff* x»U <ritctt ben feifteti* 

fefcaftcn in Scrambling flc&cn rnugen, wddx 
}ii bicfer Stlaffe <jc|crc«. .Die tfrtli*«i *«f> 
fd>mel$enben £cne jum (frennxf, ^ wc4d)e bt* 
Ec&cnfdjaft ber fcicbe tui^brucfen temten, (Sim* 
men jugkid) mit bc« bamit serrcanbtcn £m* 
pfmbiroacn *>^ 9©e&ln»Ueit • ber grennbfdjaft 
tmbbc$®tftfctbcn$ubcrrin; unb fo and} bet; 
ben ubrigttt.- 

^enn ttir erne Oiitwrfurc ben Cfotwlit, 
ober ciii Concert t?on (Bemtntani f>ercn, fe twr* 
ben wir n>ed>fcWn>cifc cnt$uffr, erfteben, inib 
befuftigt. *£>*u* £cfti$c» batf £rM>n«, batf 

gartltcto, bemad)t*<tf f^ bcr ^wpfi«^» n ^ m $ 

htm tBiUcn bee (fomponiffot. . 311 biefen Shi* 

gcnbHcfot (jaben wit frcpfid) f cineti beftintmten 

fec>Ktfk° n trgcnb eiuer Utfartinflinimtms obec 

3}ad>af>mim<i; mb berCmtnb batsoti ijl bcr, 

ba£ wir kitten fcjteit $esrif »on ber tetben* 

fchaft f>aben, $a we!d>cr btcfellebereinftimnum<j 

gefcevr. Sobdb rtber tie ^erebfamfeit mit ber 

sftnftt pi^kid) wixtu unb ben $ctP£$utt$$srtmb 

cmc^ jebcit cinselncn (ftnbrucf ^ fur ftcfc btutlid) 

machr , fo fallen rcir cine 23crn>anbf$aft beS 

e critic s? unb ber 2>cn>cgttrt^ mit bcr €mpfm< 

bung, ber $efan$ kmad)f u%t fid) nnfrcr 6cc!e f 

unb bic affgemcinen ^inbructe h)crbcti befonbrc 

Slnbetttttttscn ber <ciiUn unb tcibeiifcfjafrcw. (Finio.* flub bcr ^Rcpming, ban bcr SScrS ?cb 
ttett auberu^UKcr" babe, ate bas £br $u fceroitu* 
<\en. SScrjitfet man banttttcr fo fcie!, bajr^crfe 
nict^t im (Stanbc futb, cine Icibenfcfyafr $u crre* 
<\i\\ ebcr iiacf)$tia(>tiicn ; fo bctitc man nur cixu 
rial tibcr bic S'atur bctf 3?cri\mi£cttg unci). 
CrrfnMi hi bicfer ?ibftd)t/ treim C* and) feinc an* 
bw *viK nmRtc borders ccncit (rinfEtift auf title 
bii- i.'eibenfcf>afteu fmbcit, bcrctt Oirunb im 5>crs 
flitiia/n (ic«,f. QlUcin bcr ^Scre itf cine $cn>c* 
<um<v unb n?tvft ^erguugen, iKlcf/e$aJcicf)fatt6 

^3 if abcr V bar bic Dtatur cine gfcrivanbfcfyaff 
jjnMfd)Cit bcr a'ugcrn uub tnucrn 3>cn>e<um<j in 
4"iiicmS<ifle rtffcm ^cftiftct, uub babcr; allc ubri* 
<*cu aus acfcMoffen? €oHfe fie fo forctfaftia, fo 
tiufta, f:nn, feftc <Emrid)fumn , » 3" ciiieui ^voccf e 
lun vvrriiu^cvcr Olvt }u maebcu, unb fcijlcicu, 
tventi lie anpnqt QSerthcilc }u auiHibreu, auf 
<iuni.il jMku bfcibcu? *?elltc fie ifyr Opftcm 
t\crab{ ba ciufdKaufeit uub $ufuumc:i;icbcn, 
ivt> ci* fo fefjr cine 2iuebcbttun<i uiib (frroeitc* 
rn\\c\ fDbcrtc? ftcn vmiufcfH' ben etaujen ^crfofej 
n:-' liter 7U'f>anbfurt<x anf hincn btj}>rn (%tmb 

▼*; i'M*. ARl-vTOT. r.bstar. c. XI. 

v'".-.i», -I'hpt.Tf — liu'n- v»rbo omntrs duns res fubii; 
c'rn, hn'tt'iim in aiitmu t commotio n«n furiucm iucurr 
«. ni»s in corpore, cice*o dc lt<u}usL. II. iter bk -fwfle irnb Wtnfit $ 

jtt fatten, m «uf eittcn fatten, ber $$fgrifett 
ton bicfer 2lrt gcrabc $n»it>cr tfi 

*Bir Ijakn *>erat!&tcfcfct, ba£ bk SSertt«tt&* 
fdjrtfr bcr ^ttfif mit ben 2cibcitfcf>offen au^ct* 
iter 3»fammenftimmun<t bcr $cn>cgtm$C!t ?ro> 
Jtcbt, mtb tap bicfc $ca>c<iim$cn fief) in frier 
.tlaffcu brimvm foffen, ttdebe man bitrdb tyre 
ltcfrcrcinfltimmirt^ nrr bat ^cibcnfd^aftcn bc£ 
vrtcl^*/ bcr Irauri^fcir, b^ >rne, tmbbcr 
Siebe imtcrfcf)cib«i farm. SScnu brcfe 6runtv 
fane fret) SScrfcit -jut reffm, «efd)c &k 3N& *« 
epracf>c fntb r fo faauefcen mir nidjt fsfcr 3*e> 
benfen $u tracicw, fie mtf tic $iuftf ufcerfcaupr 
<tn)utvct?bcn. 

.'Die Vcibcnfdjaft ber £ic6c tj! fanft un!> em* 
fd>mcid)v*fnb j ftc bcrmcilt mit minium SScrsnti* 

<un bcr) tyrcm ©e$ett|Tanfce : 

— UU.m abfens xbfcweni nuditque videtque 

d) bu fefyonffes bcr 6<*cpfun<|! bit, dicr 

ciotrltcf>ctt 3s?crfe 

•fefctes: tmb bcffc£! beUfenmmctf (*kfefyify>f, itf 

twkbcm b«^ atttti t 

€e t>or5u^Ucl> g«flr«f)ft, t*a$ fur bie Scbattfat 

nub ?tii<u'« 

<U "O fairrft ©f creatMin, ki& smt befl 
Of* all Gotfs *orks, Cieatme in whom eredfd 
Whatever can tu sight er tht>:ig!it t*e fotm'd 1 £<?%*£, CWtttfd>cSr (*Mtte$, unb £iefon$fl>urb*, 

<K$ unb £a»ftcS 
jcnnte bfr 6cf}ppfcr crfd/uf ! 
Unb aubcre-wo; 

€rmtjcf)c, 

T.cini Sd)&ijle, bu mcinc SScnmtyftc! $Jeirt 

Ic&tctf gcfunbncd, 
£cfefc$ unb 6cfic$ C ; cfc»)cuf bc^ JcimiueB, o bu, 

£u mern immcr netted ^crgnu^ci^ crwache e)! 

£ie 3iu£bci)mm»t bco t3rol$c$ it! aahahcub 
iit iforcm QriiifUiifo " :, b flicbr bcn^3i}!bmnuauc 
cine obnlichc i^atH\)nmi. 3 !l frty'i'.bcti '-Men 
fiaberi mrr $iialcid> cine 3xK6rul*:u?a biefcr^ci* 
bcufcfpff, unb cia ^-cpfp!^ ibvci ' c ^:1\v.u)i 

\')£nc 3tmcn, tic bu»:K?r <v:n>;f:',i, 
^iitb ifufjcitctcr, cjfncr, >ic fcc'xu&vjficr cr* 

tin it erf, 

Holy t di+lne, pond, .i'T»i.'J>'^ or facts. 

Pai.niif- 7.6 7. II. !>'. v. 896 f«q. 

5>fc itcfccrfeminn ter^tltcnfc^cn <Stc„cit i(i net! <Senr»t 
prof. 3a$4rt«i- 

e) — — Awake, 

My f.il:rfl, my efpous*«i , my lar-rfl fouM» 

I?-iv'n's Jail beft gift, my ever-nc.. fh'ight, 

Aw A. el 

Vnr.tdife 1»>L R. V. v. 17. 

f ) — — Op'r.er nvu: ry«. 
Dim erft, dilated fpicics, ampler heart, {ikt Me 5>o«ftj txtib *SM** ** 
l\nt> mm &<%«$ £er$ «AW W«» ^ 6 *®* 

v yi) aUt, bie al$ £ foigtmt btt ®Smt 
„<£iu&crtritt, a& bcS sSotracrgottc* 6^e(lec 
„llnb (Hattiwt g) 

tvir burrf) grojse unb crf>a^enc ^tlber er^afteiV 
cwflc&e ba&er, ba£ pe vEntpfmbungcn f>crt>or* 
trimyn, metcf>e mit benjeni<jcn , Die ber et*I| 
mvccft, cini^e $f6nlfd>fctt fafcn. 2>iefe€m* 
pfinbimg mcuj mm ««£ bem ^cwufitfepn em«S 
6?cr5iu)c<? inwtf fdbft, obcr «»^ bff tetrad)* 
timet bcr 6rc£e ttt t>«w auflcnt C%<uniftanbcit 
ci!tftcf>cn: genu^r wir fufclcn cben bic €rn>ei* 
f enmg be$ $er$cn£ ; tmfrc <r>smurt)S&me$»it* 
am cntflcfceit mif glricfce $rt, ttnb bieSiae bf$ 
Shtebrttcf £ flintmm bamit psfammen : 

gg)€o t>icl flrefjer war c£, aftf jebc ftertfid}* 

5?rtc#>marf)f, 
Hub bed) fa( e$ diem auf fcinqt g&f>rer. €f 

ftanb i§t 

And growing up to godhead. 

P.L. R.1itv:*?$. 

g) ftft ego, quae diuum incedo regina, louUque 

Ft furor et conhix. A5»EW. h* *. 

gg) Thus far thefc bryoad 
Compare of mortal prowefs, yet chferv'4 
Tintir dread, commander. He above the tell fc'iwm Ihuvm flldtf>, imb r^cfc pcl$ an $?ttf& 

unb 55ctrtt>jc« 
lubvr bi: mibcrn bevuor. 

mc:iicn cim^ctt frltt, nmn nut bcr Iraml.^ 
f-.M iibcrciniMtiimcit. t^tir ^cwiifcv ?lbfa!i bcr" 
S>iic, hcafd>f , wcim i<f> mdjf irrc, tit fsfcjcm 
ba- vr telle li): 
5H> rro Heart bit, <iottfi»i>cr $m:ub? 3a, tuUei 

bar Xcbren, 
SNcidjunb enrftaff, bcr $arii;i;):n f?u{b,K!!b bed 

f>f;xi:iiiiK!>cii V nebcin'?, 
differ Dchicr cr^armcnbcit rTiufc fcou $;vrbcm 

bcraubcf, 
f icafr &u! Hnt* brrf> f>,ibcn bie£ci»c» mcfjf fieri 

ben acfeben ! 
*Wi bafj mir mir bid? 3?cvj , Met" 6an-.K i?crj 

nicbr nvA)v fcDltijc ! 

I", n-.ij'eanl r;rffi:e proudly c:ni:K-»t , 

'-; «?ofd*c ^gfriclc, no c* aii? tic v-rrt:fnir ^ct 
??;|V, tuiD attf He Sfcrtiirtiutij ^ci Sorter <wh>rnntf» 
tat t:r llcttcrfc^cr init dOnlti&en an* miner g^rafle 
jw frrt.mt'fKii gefucftt. £*cr«Scr». fiiijrt felacnfc? au* 
H'.u IHiIrort air : 

.".k fmk-r.ihlei r-hi-.h way Dull f t^ , 
In mtc w r .:th, and itjjinjrc defp-ir.- 1 
Wi.kh u.v, I fly, Is ltd!; myself :m hell; 
AM in the lowft deep a Inw^r deep 
Snll thrcat'ntnj ro devour ir.r opens wide, 
O rhen at I aft relene , is there noplace 
Let tor rcpentaaec; nunc tor pardon Itf:.* uSer bk pwfit unb'Whfit i j 

£rtg mctrt (Scift <uYcfcaffni ^ir Sfoijfc bie bk# 

biitjre (Scnwlfe, 
'lief in bk Sftaefa be* £ebe« cnrtlcb! 3d) % 

unb fcfyfafct ... 
sTer HFejiks. 0ef. III. 
Uekrfxtupt if cm hi tk Un#c <ic$o$ener 
"Son, ucrhmbai mif chier 5frt t»o« $j?ftttiftfeit » 

"eber ircbn>£d)e in ber $«ve$umi, aftcmal eta !• 

fcbr }^«tflid)cr SUtsbrucf fccr ^etrtibiiij;: 
— Lou gas in Horum ducere voce', 

Qull m ihrem i'aufe finb u«c £feree}Kft<s;ibe», 
Hub bit edjopfung umber bcrflumrat bem lev 

bi-iiben (%f(c j). 
SD«* Hie^tas. dkf. X. 

3Senn man bu-fc Strife wit bcr fc^enben 
t>er$feid>f, fo win* jnati bet? UnterfdHeb $»i* 
febett ciuer 3?ad)a&mmt<) bunt) ben €>attg be* 
•SSerfeS, nub ewer fRact^iming bar$ bca 
<cdjall ber OSorte bcmerfeit : » 

'I ellus er pronuh.i Iuno 
Dam lignum, futfere ignes et confeius Aether ' | 

Connubii,fummoque vlutorant verrkeN v mphae. " i 

AKNiiD. L. IV. J 

3« biefero jtwpf en l&nfyielc ^ngt bk lie* 
6crci»f£inmmri<i ton bcr etarfe eineg ctnjctttat 

i ) Karth felt the wound, and nat jrc from her feat 
Sighiivj, through all her works gave figns of woe 
That ait was loft. » / 't 
I 

I nt 14 S8efraf$run$eii 

$&>rf e$ ebct <Sd>dte ab , tw fcfcr eittcn eftijri* 
nen 5>c<}riff ttad>ai)nn. 3" *> cm «ffcrn ettf* 
fid>e bte Ue6trctnfiimmttn$ mi bcr 5!ef>nlic^* 
fcit bcr cplfcen eber Xtfnc, tic imr in fe fern 
twdjafjmcnb fmb , al*3 fie burd> if>rc golvjc bte 
9iatur unb $cfd>affciil)dt bcr $ewci)um) be* 
ftimtncn. (Em Ui«crfd)tcb , n>cfd)cn ntmi btp 

' bcr fiiwcnbnng ber aftaemcinat Kegel forgfak 

I ti^ in 2ld)t ne(?mcn imi|] ; 

The Sound mud feem an echo to the fenfe. 

F' it. 5 I'i'i.'y on Lrttrci/m. 

„<?6 f-p fccr Soti bc$ vcinwtf $i3icbcrt>atf. „ . 

$Ra\r farm nidjr cnrarfcn, baft bit $te$tln 

bcr SRadjabmmi<j hi aflcn af>if(id)en g«Ucn mif 

$!cid?em 6hkfc bcfolitf roerbett follfcu. £tf 

finbi-t ftd> cine <jctvi|Tc <K5ibcrjpanflittfcit iti ber 

i)?amv bcr <2?rad>c, tvetdK fi: *un>cilcn unfaf)ivj 

macbt, bi: Crbmim) tutb ? } v\\<: ju bvOtmdjten, 

j jii rodder un6 Mc (jKr.iuthelvtvcciima ferret 

j| Siibcfi erffrecft ficf> tie :>}udmd>t, tvdd>e bcr 

: itchier in bicfem *T*et rad>t«: febevn farm, uicfyt 

! fv> ivcif, baf? cr baburd) fi>Urc bered»ti$t rccrbct!, 

i bieOVfefce berfrarmoiiie ^aitjlid) $u libcrtrctm. 

£l*cun unfre^eibetifdMfreit in 'iiSallung fmb, 

j fo rVrm;n wir nid)t€ bulbcn, wa$ ibnen eut* 

I fl-Mcit 9cfefit iff; mib in alien feldjcn ga«ot 

|v*u cine e!ir<u\)en$efc(3te ?;tivau»4 tm Spfben* 

uufjs bfi?na!x ebew btefeibc ^irtuuij, bic cine ftUv bk peefe unit SJInfif. if 

£>ffibftatt$ to *& ^«^ ^nt • *$*£' tern €l«« 
fcrutfe, &ett buft S8cT(icUm$m o»f n»*4 «*• 
d?en, fatm racine (gnspfmtomg fkft-mematf mit 
fccr 6tefle fctjm Ptrgii vertragm, moral* it 
feme traurigc Qrrjaftfuncj turn Imu £$&e &$ 
Pnamus fdtficfje; 

— ' — . facet ingens litore francus, 
Auuifuraque humeris caput, ac fine nomine 

corpus. 

A*Nur». L, II. 

CVrSon bkfcr 2fcr|c fhtf cine tunsfffe £efi* 
I>ifrigfcif, cinct? scroiffir 3uKf?&mcf, twfrijer 
fccr £aupt&or|fdluu$ niiijt ncuufp If*. 2>te 
Sk'nv^iing, nxicbe twum J>orrfd)t, arlcife* 
wnfcrni ©cffif>fc emgc.KH f n: acfo Me ScrtJCU 
ctofitfd), tmb toivtt, <ilcicf> eiitcr Xric&fe&er, 
fprtm$»eif< auf tmfre ?c&c«e\jcifler. 

3n fo^cnton? ^epfpiclc fefai cine $efw« 
flung bcv nieS>ergefd>hge?tfrctt auf fca3 ®e- 
fu&Ibc* 3&nnS, mtb I>c5cid>itct bttftt Je$frrt 
fcaburcfr beflo (Idrf er : 

— — . Ire , 
Ferte citi flammas, date vela, itnpeilke re- 

nios. 
lufeiix Dklo! — 

AEMElD. L. IV. 

mmn bcv 3orn t'm mtffabfat tmb atfr 
fernf* 3tocfc pro ©eamflat&e fn**, toma vl 1 6 525efracfjfun§en 

§\tbt fcine 5Buff; cine? ukHcafett ^effigfeit 

— — 3?cin ! — - £a§* liebcr tm£ alfc 

bcWiifnct 
split ber 2Butt) uub fccnghimmcu ber5xtye,bett 

inaduuKU ^c$ unci 
ilcbci* bic X&irm; bc£ £immcltf crfnciteu, imb 

uufcrc Partem 
. £&bcv ben^artcrev fi-lfrjf in fd);u|llicf)c$!8ajfcit 

tvni\i!:bclii ; 
£\i£ cr aufiatf bctf Oktofes t>i>» jWiicm «S* 

mad)iu)cit ^Scrfjuui, 
Jbciltftfyc Conner tvrnelmK, kjfi, \uut bc£ 

Un<\)tmtm ^Ii'Bctf, 
<rcfyn>tir£c£ 5 cucr «»& ©raitd, md) femen€ii« 

3'.i bic 5Iiic^cn tf;m Icudjte ! 

ju ban cbwtcn ^ScrjciifuutK ber Vviocufcfjaf* 
feu uub ber mit ifrncu iibadmtinmicnbcii Xerit 
f>abc» roir augcuommen , ban 3 crM # &t°Hr 

I;} No, let us rjrh*r Ji'jfo, 
A.m'd -.vitS hel!-ilaini-s nnd fury, sit at i no 
O'er li'.Mv'i:.'! ft'sh ic>v'ri t'; force relilrii'l*; v.;i/» 
T't:r;iiit; imr turt'irt-'" into horrid arms 
A^un'i the torturer : w.hc> 10 meet fit. noife 
< V li.-; ulfr.iriit) engine ho Hi..'.! f»CJr 
I •'. i:;:il thuntci ; and for light nir,;;, l«r 
t.uk fire mi horrur i hor with r.] jl rare 
A rife"- !.w arjfe.V . /'. /*. If. r. 60. uUv bie 5>o?fie unfr Wtnff. 17 

XraHriijfcif tmb Sick fete jimpeh* S&ewepngeii 
tor iOitifff, fo $u fa«ic« f fcJKrrfdptr* tmfe i^itcu 
ibrc t>erncf;mfie SRtdmmg gckn. 2>a aUt 
tmfrc ¥ctbtnf$aficn tibcr$i»itpt t>sn bkfm %ti* 
piUitm fmb, ober bod) alimaU in gewiffem 
SPuiajfe, etwa$ tjon tfjnen an ftt$ fyabm, fa 
faun man, n>te eg fdjtint , bnrdj bit tmfd)ie&* 
iien 5}crbmbungen btcfcr£auptbetoea,MJa,en ba- 
Ivitt fommen, bag man faff trine jebc tnbm* 
fdmfr rtti^ubrurfen t>crma<). €0 n?irb bat* 
33?iilciben ben ifmi gem^ffen $u£brucf in chwc 
Svjrbinbimg ber $etpcgiinqfit frnben, bit far 
bie Xrauriftfeit «nb Vicbc (tcft&ett. 3>enn man 
tuna fid) kin gftitieiben ebnc ^eljJmetten ben* 
Ton ; ttnb $ScfjIwoUen , anf einen csitjcfnctz ©e* 
genffanb gertdtfet, iff cine 21 « son Sick 1); 

(rcinc gortfic^e 6tirii, bie cr, bier an betnSfvcrgV 

in ben <Btav& fnn 

3?ieberbru<ffe, i?i>n ber fcfjoti 6d>tt>ei#, mft 

55futc gtmifcfytr rann, 

5tct>! rote &af fie bie 5\ronc, bie KurtjeSe Stv& 

ne, burcfygraben ! 

SDcr !Kc#ias <Bcf. IX. 

t>ic $reut>c iff cine Ubfyafu 3>eft>e$itna, bee 
V cbctt&ic iftcr aufwartd, tmb bat em<^ mn 

u £>ct Serf. &at fofsenbf #^rt»fp jel au$ fee hi Hilton ; 

How art chuu loft, how on a Hidden kdl, 
DcUe'd* defiower*d, and m<w to death derate! bcr aftetut beS £tet$c£ an fid?, £)ctm ba* 
$cr$nu3CRf i% ttach bcr (tVIantity ber<E*fot* 
cfcr, cine iTtxoai^ i\\\t d : r()f buuij tec (Seek. 
£ie ^mtxmbftyaft |tvifcbcii bem 33frflmi$m 
unb ban £toljc, rft uoii tUiltoii fc^r #cHidj 

SNytc fdnvimmen muimcbr, at£ ttsicttom&Scu 

nc btTiiufiKtf 
^ t ^ci-<jHiigcn unb Sjmibcn. £k fallen in 

ifji-cn (»>cbanfcti 
<cton bie rcadjfcubcu giiWl $m- (?totf;cif, ^ 

itttt fre bic <£rbe 
£rs>ttcn njctlcn tm gliijv 

OUI'iii bie SiKC-bi-cfmi;^ bcr grcubc itf Den 
ber ?!itCM;ifT:i!i0 fcetf <3roJ;c$ iH-rfdjr'bciT. 3«ie 
vf!u',f in fd^neRe unb feb^aftc vfitifolfc <m£$u* 
b;\'cbc«, unb im fdyncUcn (rnfuiife oo« ciucm 
I'.-acnftanbe $u bem lU.bcrn ferrjufficoicn u): 

2liu* (fcjiirnc fdjutiaai ii-t ben fli;irf(id)fcc»(?iw* 

flwtl 
Siufbk fcligcenmbc^crab. £ic£rbivbte£ii$el 

1.1) That nt.w 

j^ with ticw wine int<>»;c.;;^f , luith 
J -.try fivim in rn'nth, ;»tnl Ijikv ii:at 'fv f«ct 
l).:tuUf witliiii t!ifm breeding wi:»;js, 
Wherewith to from the earth. 

Mil. ion. IX. 100$. 
») ' A!l Heav'ii 

A'id happy co!i!lcUitu)!u on tiut hour 
5h:d their kk&eft influence; ilie f3rth 6aBet! g&nfKs* 3eirf>et* J ** f««9« N&# &* 

Hnb frifdj twf>enbe SBinbc, suit fmftm, liMi* 

fr.ai Uftm, 
Jtfpclteii greubc ten ^Alberu $«/ wab fe&wffcfc 

ten ?iofro 
2Se» ben gifttgm 

2)a« Befcredfen ift cine 5>cmnrruttg bcr i:e* 
fc'ttogctffer , fcerbiuibcrt wit bem (?r£a6nen ®e« 
$cn bcr $cr$r<5ffcnm$ feincr S>Uber , tmb bee 
$cfii<tfcit feiner CmbriLfc o): 

£bcr mnn ifyo bcr 2ltC)em. bcr btcfc griifimidfit 

StuMajf, tt>ieber crn>atf>r, ju ftitafiUti$jcr!2£ufl> 

ftc 
Stuffac^e, in bit glammett tm£ pur^t? mUZ 

»cim firfj twn obeti 
3cnc Uifymbe S&cfytc ber Rac%daftfttett 3iacf>e 
SBkbcr sen neuem erroaetxc , urn «ng jti pla* 

gen? SJjic, n>enn fte 

Gave fij»n of gratulation, and each hiU — 
Joyous the birds, frefh gales ami gentle airs 
Yl'hifper'd it to ihe woods , and from their wings 
Fhirtg role, flung odours. Mil ton, 

c) Whnt if the breath that Mndfcd thofc grioi ftftot 
/waK'd t'hotiid blow them into fev'nfold imjcj 
/.nvt rdtin^e us in the tbn»es? or from above 
Should intermitted von^caa**.* ;nmaj*ain 
I lis red right hauii to [<^gue t»» 'i fcrut ii Jl io 55cfrad)fuTU3cu 

^ffeSSorratf^htfcr croffnet, nnb biefci? (Bctt>oi^e 
(rcinc vrtrorae Doll §cucr bera&fpent, fyancjcn* 

be £ cfyrecf en ! 

3» foteenber&clfc cerlieren ftcf> bie^icgun* 
<\:a bcr §urd)t in ben Sinobruef ber iRicbergf* 
fibliijKulxit; bcim bie Surest bar ihrca (^runb 
in bcr 'XremrKifcit, nub nun; babcr einc $ci* 
eum^ baben, brier il>rcr Quelle uaf>? $u font* 
men: P) 

^?fim c$ tucHcicf)t im$ 

*Son bent feuri^en vrtuni! creoiffen, bic Slam* 

men hinab)te|Uf 
jcben an feinen^elfen^efiMeKf; b<t£<£-ptel imb 

bie petite 
rCciffcnber SBirbchvinbc toon faiier; — t?icf= 

lei 1>r aud) auf hunter 
llntcr ban ficbenbeu s ?jicerc vcrfentt, in &cttcn 

tmtf anfiMcHf, 
^a Jabrbunberrc laity, von benen fein (fnbe 

IU-. !; : ••■ wrre cpc:i">i » .vu! ihis fnrument 

<)'■ hri: i !io«i!<i fpuut her cuai'dkh of fire, 

J.-vpetitfiMt horror"? miltun VIII. 5H« 

p) VVhile ivc pcrhips 

< night i i a fiery '■•injtell, flult he hurld 
f u'i o-i his rotL ti a:-»si*\\l » ihe fport ami prey 
(»: wr.K'.iivj whfflwiiids, «r fur ever fwil. 
I'iwlcr yun bt'tli't^ ocean, rti.*pr in chains; 
'{ hc;c to ccn.dfc with e^erfjitine groji).- , tltrtcr immcwa^renberajmnnicr inf ei« inwM* 

bringcn, 
tinauftcrftd} , mrb wibebtTuert, unb tmgemtn* 

bcrr. 

£>cr Uira>ifle iff cine <t?mifcf)fc (£inpfinbntt$, 
tx»c(d)c bic $cftigfjf bc$ 3<>rng unb bic 2t# 
fclal)tm<ibctf irro!$c£ in (id) wrcinigt ; 

H^u funis incenfa feror, mine augur Apollo, 
Nunc Lyeiae iones, mine et loue miffusabipfo 
Interpres diuuin iert horrida iuflTa per auras. 

A EN E ID. L, IV. 

25en bicfen wfym n>ir jit ben 2fe»fFerttti§«t 
tct* rrincn nub umjcmtfdjtcn irfcljc^ fiber: . 

Scilicet is fu peris labor eft, eit cura quietos 
Sollicitac ! — necjue te teneo , noque di&a r«* 

fello. 

AENEID. L. IV, 

25?ic fdjncfi if! bk ?iucffel>r juro Jorne: 
I, fequerc Italiam venti>,pete regna per uadas! 

^Scmt eg jvt l'cibcufcf)itftcu $itbt, tr>dd)c bar 
tnttftfaltfd>c 3lu£bntcf iritf?t errctd)cn farm, fo 
wnffen ctf fofd)v fepn, bic »ctttg f$itter$af£ 
fmb. .'Die ?0taf>krci) unb 5£ilbhaucrf mtf! rod* 
$cu cin cnfcjeft 6cf>anbcln, tvcl^ fte mete, 

L'.jtffnitcd, »inpit»ed, unrepriev'd » 

Ate$ of boneless end. Wlton, H. 1??* fo t»afaf)rcn ftc (tUcfit blefj al$ nacfjafjnmtfce 
$.ii\\\i; , u»b M*cn fciu mibftg 93vif M «tu$ ju 
rnbrcii, ale lf>rc Scarbabnmua. £ie 3O?uft0 
!}!ny.\Vti tvirft auf ciuc jimefacbc Slrf, a$ ci* 
oc <l;mtf bee €inbmcf£ forocbf, al$ bcr $ari)» 
ohmana; tmb n v :mt ilyvr £tnbrutf c netbivcnbt* 
<\cr -'^cifo tmb in «Qjh ^alicn auscncfwt fmb r 
fo Khe id) uid){ , ttyic ft: fict> buret) \\\}<\\t> cine 
Clbai:bcn;n<j mit ^ertfcUiimitn cinctf t>eUi$ctt 
Crifmicrjctf t^erf>inbcu fcimtcn. 3^> wcrbe in 
bwiVr $i'ei)min$ burd) bic 3xmcrfuu$ nod) ntc&r 
b:u : inr, b*if? bic £chaam, ivc(d)c cin fraud* 
gcv .:\.tf/b:tifcn ubcr imfrc eigne Umiuirbigfcif, 
nub kabtx \)6llU\ fcfjincrji)afr if!, in bn ffinfii 
hircb Line beftnmme lone faun autfgcbriicft 
t;\-rbi*:i. villein ^ritffibiMt , eber ciuc Xrau* 
r i --, : * t c , bic mi* bcr £T,nn,Mif)ic cmJKbt, nub 
vim bcr Vivbc o-T-uibcrt reirb, bit ciuc ^e* 
tdu. ! i \ len^emuti vu. jCmIkt b:r .'Dtcntcr q* ; 

i| Wait f,ift in bcr . f :' : 'umi!nrnMt ?im!ii$ 

^htuc ^-aiiibniu, ?cb:^> wrmifebt mit jarffi* 

d)cm ??Tttl<i& 
SSJeU'ictf ftc nid)t an ibrcr ?uu> nub ^eficifeit 

flortc. 

£a£ Stfrfcibeti U\(;t fuf> ba&er in ber $itffft 

n) Dim Udnefs <tiJ not fjiare 

T^i: t'-nr, celeftial viL jes, )cr, tnix'd 
. V '!'■ ^ ;•••■, violated not their this. «6er bie-9>eefa w* QR»ftf- 23 

6tt€bnicfen; "cfrcn fo attd) t»ic i>7ac^etfertin^ «?eJ= 
d>c cbd unb fcelcboib if! j b«r Sfcto (ingtgm 
nici)t , bcmt cr t# ntcbru\ nub au&cnb, f U it 
bicfcr tlitfcrfcbteb pnbct jwif^oi bcmjome tmb 
bcm £aflc fiaff; bcnn tcr 3em ^at eiiic^i* 
fdwn$ t>on 3?c rgnugen , in ft> fern cr jttr Ka* 
d): r?i$t; r) £cr 5?afi binoAKtt fM)tt feme 
$r (fining fcim bicfcr 3frt irit jTd>, cr mhnttt 
hmcrlid), unb \v.\$d)rf f?cf) fclbfr. 

€£ tvtrb ber £:ibCHfcbtiffcn nid)t t>icf gc&en, 
blc anf biefe 5lr£ ^ v0 mufiMifcbcn <aittfbrticf£ 
imfabi$ ftnb. S>enn 6c» cincr gcnancn llnfcr* 
fudmna, bcrjciitttcu ^cibMilbitfrcn , rcefcfye matt 
gcmcinigfid) ftir fd>mrr^>aft ht\U, wirb man 
finbcn, fcaft bic£ fcbr oft i>o« tbrcn tlrfadrnt 
unb bo» ban (tyabe ibrcrCrarfcabbangf. 60 
f>at ba$ 6d)tccfen $toar in bcr S&at fVinett 
O'runb im Bcbmcrje; tmb bod> ftnb fcerfdjtt* 
hc (Hrabe beffclbcn i*om 3ifr*wfigttt &c$t<tfefr 
tvie in jebcm $<if(c offeufcar iff, tr?o btc ^OJtttcf^ 
tt?cld>? rtnaiewanbt fiub ee $it crrencn, in «tuU 
<Kr 3>cr6utbun<! mit bcm (frbabnen fM>«u Jn* 
bc$ foim bat? Sdjrecfcn , fc n>tc mcle anbre 
£cibcnfcf)aften, toctm c$ $kk% femcr 8tatttr n<tc% 
md)t ttetbtoenbtg fd>nicr$baft ift, c£ bt>d> <rf& 
bairn twrben , rcemt c^S Hi ?§<ia§ nberfdjrci* 

r) F**«* Qgyq rTf-3s* wa ••!s , .'.;v rifv 4*0 tij? l/t7*» 
AKtSioi • R»etsr % L. U. c. a. 24 95efra<$fun§*« 

ttt. £*«rm €d)mtbrrtt unb 6d?recfe*t fin&r 
mcmcr Sftcptiung ttacft f nidnS anbcr$ al$ 
gurcfof, ou' bte auf$ Slcuffcrflc <jrfr!c6«i ift $)s 

K ^cl) fount* cme6cfd;ict)tc an belt lag brin* 
r fle:i , bcmi Hciujlccs ^Ocrt betuc tccclc jcrrdf 
»fw viiijctTtlid} ; auity&tUn) tmittfc. 

^»3 ebcn tcm (Tnunbc $i?6f ctf gewiffe £ct* 
bcnf&aftcn, n?clcf>c ben (A>efid)t^u$en 6d>en* 
^>cit ebci* $<StHid)fcit <\(bcn, natt, ban t>crfd)teb* 
n:n 0?rabc ber (rtfofe, mir wclrf>cr fie wirftH. 
Ciac 23a!;rb«t/ n>clct)e <ircj?c 0).' abler fid) fcf>r 
$u £u<je mccftcn, unb baftcr ben bocfjfictt @rab 
ba ^cti>cnfd>aft in flarfen Otejicfyttfjujjcn mi&» 
britcfen , bic fcitien Chtfbrtlcfc btngegen fiir bit 
CvfutyH'ty bcr \£d)pnl)eit iiiifbefjaUcn. ©l;>ar\v 
fpear l>at bicfen leistcii Umftanb mif bk if>ut . \. r gtiuobnlicbe $lud(id)c 3lrf bcrubit 

n n?k t>tef UurciUc latit tf)iu fo fdjtfn, tit 
„b;r SSertidjtuncj unb ban Ionic auf fcincnSip* 
» jam ! » 

J£o£e tf>eifr bi> t'eiber.fcfoaftcitf in fo fern 
ft* 5Irtc« be£ ^er^maicntf obcr bc$ £d>rocr* 

s) I couH a tale unfoM , whofc Kghteft word 
HV.iM »-jrr.7i-j <//? tf»y foul. HAMLKT. 

t) O what a dc.?l of fcoin louks beautiful 
I.i tfcs contempt and auger cf his lip' 

1>UIIH NIGHT. f:*cr bte ^>oeftc ttiit) fiuftf. a* 

ttn$ fnt&, in teflm <m<$c«cf>nic utto t>M§ w* 
amcncftmc , tmb ia§t «lfo gar Uim gimitfWe 
€mvpnbuii9€n etatt rrobcu. £>iefe €itf <K* 
Itm* iff ju rtHflcmcm unb $i unbcftamet €fe 
fifcerfjcbt u«0 bcr&'iifje finer $cr$ikbernbentttt* 
fcrfud>tmci; ft* fiiftrt »n£ afrcr aud> nie jtt c* 
iter $cnaucn Stcuntmtf tcs incnfeftfidKK $er< 
jentf. 6© f>«* *><*$ SScrfangen, nad) bcr ^9* 
mtm) biefctf agelmwifeit , erne mi<m$end>m« 
<< T mpfmbim<$ jum (Brmibc. ErtffOteles fVtgt 
bac^ecjcR, a* fc»> in eiitcr mwenefjmett fntpftii* 
bun$ gegriinbet. 3n ber Zhat $ e$ cine mb 
ftfmti$ sou bepben : uiiatigcm^m, tfcetf tin$ eiii 
<i!>wc'fcnbc$ ®ut fc6It , tmb angcnefjra, mil 
wir bicj? Ohu ju ertancieit f)i>jfctr. 3* $ era £^ 
in 2>crfud)un<v rocin* O'cbanfen fiber bkfc€a* 
cbc burd) ein ^enfpid aug bcr Sfca&krcp nod* 
na()cr ju edautcrn. 5L% wcSett annc|mea f 
bag bic fd)mcr#<iffat fmpfuibungcn &<fyaUtn, 
tmb bic angencbmrti, W)tcx finb; unb tmr t»cr* 
bm finben, ba§ bide t?cn unferu (Etupfinbuti* 
#cn aut* $£ittdfarben bejlc^en t He pd> we$r 
obcr wenigcr in tid)t obcr edjaftcn t»crtanfett> 
oad)bcm c$ if>rc 3Ratttr r tyre fScranla$m$ fiber 
bic 6faite ber €rapfmbtm$ foberf . 5Benn jam 
(grerapd bit %tauxi$U\t bt>n bm f ctlcit «nbret 
tntfte^t, fo »irb fie' 9Eif!eiben , tntb ip rf>ret 
Siatur n<t$ <m$enc&m. Sfiirb bte ^rmiriglfil 
tmxfy unfer ci$rtetf tciben ttrftiti*f& tp $e |*g* * iS 23efracfaim$eit 

imttgtJfod , unb dm babcr ohm T0r%taf$ ; fa 
toirb fie (Jlcnb unb 2Jfr$nwif<fonsj imb tfl utt* 
angcw&ro m$m ihrcr etarfc. 

<?o ba l o b»e tr.ittri<jfri£ t>oit bcr ^offntmg 
<tcmt!bcrt n>trb , ty\t fit mm 2lnf?rid> bc^ 5ln* 
$cncOmen «) : 

£>ic nKe, ncbil mcf>rcm 
I Oilmen m icdjaarcit berben, iuit nicbcnicfdjfo- 

<Kuen C-Uujen , 
Hub iwrfinffrrtcm £licf; tod) faf> man tte<$ 

bundle /junfen 
Cinder grcube barm, trcil fie tbr^mtpt 110$ 

nid?t gAn;f(d) 
3n 58cr$n?riffimc$ ivrfinfoi gcfchn. 

£ic (Frinncrnnfl an b.i*, »a$ tmei ric& ftw, 
frcruvffldjt jwar^vinri^f-.-ir; fi; w;&t oJ--c»- imf* 
. r:r Sctnibnifc cine fo mwnobmc 2:ifd)iinq, 

, . Nnl fio itt bcr v?cclc bic r-eaumvn bcr I'icbc 

?j l:werbriti.qt. 3?i blcfcr I'aae befonben* faa,c. 

1 wan, bti»} wtr unfernt £d)mer$e »acf>(> f ngen u): 

— (r>ff>, unb frage ben gctreucn 3 un^hia, 

U) AH thefs and rnnre c^rnc flicking, but vvith 

Downaft and d<mp, ycr fiich wherein .ippcir'd 
OWcu-e, fcme "limpfe of Joy , t !»j\e fmimf their chiei 
Not in rfcfp/ir. MILIOK. I. >32. 

i) Ask the foichl'Ltli jiuth. ft6er hit ^oefie tmfc Wlnfit *7 

Wmmt fcirt «rm fe off fret greuitbitttt Km* 

umfafUr 
HMc cr fo fatt^e licbfe. 

fcptt bcr <8tf>ulb, town iff f« ^d><iaiu, un& 
itnanacncftm tt>C0en i^rcr SEfrrattfaffUng. 3# 
fie sen ttKjtyufb hcQkiut , fo trtft bic fd)on< 
$c fcfyrctbuus mif fie $u w> 
trie fafi, gletd) bcr C^cbulb auf eincni @ra6maf r 
Xlnb U\d)dtc ban Ccter^ $u. 

Urn bie ?cibcnfd>«fftn mit ben gc(>f>ri$ctt ®c* 
iimiiflfcit $cr$ilie&cm ;u f?untn, mrfltcn tour 
if)rc terfebiebnm ^ivufferur.^cn frcfnmmcn, unfr 
cm unn-i.:^:cl)c^ St«m$cicfcc:i ciitc$ jcben cinjef* 
trcn (Hcf:'i?:!^ fc(!f:6cn. ?u bicfem C?nbc wM* 
tax \m cine twltf emiimc Sicnntnig unfrcr %x* 
tin-, nnb after bcr £>tn$c 6fft$cn, bon n>cl* 
cbcu tvir cicruf>rt werben fonnai; furj, »?t 
irwfrtcn SScflriffc fcabcit, bic In aflcn (rfucfett 
ifjrcu C^cgcuftanbcw <mi$ <tctuuflc (WKjemcflcn 
nwctu £>tefc Grfcnwn$ wurbc mtfdjmtcttb 
fc»w. SBir tviirbcn in bicfem %itk f etner 33er» 
<tfctduni$ unfrcr 33orftcflmni«i UMfe ^mpfmbun* 
<\eu beburfen, fewer (ErHarm^bcr chtcn <c«* 

Why the cold urn of her whom long he iov'd. 
So often fills his arms. 

AXiNSiuF. Pieafures of Imagination f. 
w) She fat like patience on a monument f 
Smiling at grief. Txtlftb Mgfa 28 SSemic&fimgen 

d>c burd) tbrc Slcbnfidtfcif mit ctncr anbcrn.' 
?U <b,!im tvurbt cut jcbcr vra§ due bfeffc T>e* 
f^bum: few?, t>ie Svf.b«fii<uiwjen beef Sfrrttaii' 
ba> wtirben tiufboren, mtD bicsrcbcnbcifcH bcr 
fcmbilbmiciefMft \anhm qar nicbt ntcf)r£r<ift. 
£ie ^lirfchmifl bat '^frr fur tmtf gefrrgr, unb 
burcb bk i£mfd)rxh\Uu:<t unfrcr tfraffe, mifec 
&cr$iiuVii t»crt»?oIfAlruif. 

X>tcieniijc 38cicf>cif , nxlcbe in bcr 2jcrftu> 
<tns^ iwfrer ^al>iateiten fe fidubar ifr, cufbetft 
fed) eben fo aufjmfdKinlkb an ben 0)raii$cn, 
rod:bc bencn Stitnfleti <*cfcfit fhib, bic w un* 
fcrm $frr<iuii$cn unb lliirct*ricf>rc bicneu foUcn. 
«l9ir fcaben bemaff, baf? bic Ofliifif fid? mit 
brmcjiicjai £cibenfihiffcn ntcf>r wrtr.i.at, bte 
ibrcr %irur uadj imanflcucbm unb fd>HKr|(>Aft 
fmb; cbet! fo tvenifl l/,fit fie fid) nut tmfcrit 
t&ri^cn Icibcnf.'ftaftcn vcrcniacu , ircnu fre 
burd> t()r Ucbcrtmiau febmcrfbaft tivrbeu. ©a* 
b:r faun tlcb bcr mufifalifdjc ftudbrttcf mit aU 
Un beneu tfiiibriitfcu niebt in'rtt > <ia.cn , roekbe 
iiufre fRafitr etiffrcber jcrriitrcu, cber bemnter 
fwit. 5lonncn ruir baratso nid>t mit ?\td)t 
f Micfien, baf? er bcffrmnif iff, beni morafifeben 
(Sft'tble bebuffttd) 511 fenn, unb bat> ^aafS unb 
Ikdyalmitt unfrcr teibenfebaften in jDrbnuti$ 
ju baleen, unb baft er baburd), brfj cr ben iti» 
b;*nfd>aftei! , fo baib fie bad VOia.in ii&crfd>rei» 
Jen, mfijegm trirff, ftc gtt ^cr^eii*, u bcr Xti* «6er bit %>&$* mfo Wtufit 29 

$cnb tuib $u Sjerfdj&ierunjtcn be£ ffjara&er* 
roadmen foU? 

3cb barfed nidttttft entraern, bag id} mtiW 
S*c$riffe t>on t>cn fccibenfdwftcp w«s mc6r ben 
5>i;()tvTtt fll£ btn %tyitefcp\)m $tsfo&e #*feiJb# 
fcabe. Utifer ben kQttrn fat t6 cmtge &&ti> 
ben , bic «uf f cine ^S?cife ben Unterfttieb tin$& 
vmv.it fy&ttm , bm id) itit cben jtoifcOm bent 
3faibe imb bcr 3?ad)cjf*:ntn<5 #emtid?t babe- 
«£ol>bee £<tt un6 nad> fcincr 2lrt bic (?)emablbe 
biefer £cibenfdjafrcsi gcfcbifbnt, aber rait fa 
fd)UH'f»crlid)cn 3m\en, bag e£ feinc feidffe $£ii$t 
iff, bie cine turn bcr anbertt $u ttnterfdj;ibfn* 
Grr bat mit eben ber (porafalf imb in eba| 
bcrQlbfid>t fcon bcr tftnpfinbunit bed rNiiiteiben£ 
imb bee fnmpatf)ctif4cii 0>efitftf£ jeben $c$riff 
be$ £iM)fa>olten£ ober bcr mmlrtidjen Cefy&i* 
beef auegefebfoffer? , unb fie fidj , attem wafmn 
(^cfiible guteiber, fo twrgfffeQt f aU ob fie nm 
fclef; Dcrfd)iebne SBrrfuiicjeti ciner tmb bcrfdben 
cmijefdjrdnrten unb ei#enim£t<jen Urfad>e »&. 
tm. t®ir f&wett c$ fur ein @fuef Mien, 
baf; unfre <$tateric tm£ after 3fn$a'itg{s$fcfe an 
l>l>ifofop^tfd>e ©9fleme ubert>fbf , unb alter ber 
(rpifjftnbigfeiten, twburd> matt biefefkn nnfer* 
fh?$t. £>ic Unterftidjuna, , tMcfye wir »or m$ 
i)abcn, berbtnbet wig, bte ?ribfti$$afitm imu$ 
i()ien ittnem $ef»e$itn§en ©bcr «ad> $|re« Itif 
fnrlt cfca 3eid>cti |u fdjifbern. . 2&ty bm of cbii * go 95efrac§(un0en 

$ber Xenfuttftfcr, bc» ben le&fer« bcr ^Rai> 
ice unfer §uf>rcr, nnb bcr £>idjfer in benben* 
€0 ift b.i$ CBcfd>afrc bcr Sftufif , btc $cn>e3m:» 
§cn bcr geifeenfefafe fo <m£$ttbrucf at , tvie fie 
<wc« bcr (cede ftcroorfciflnui!. £>ie $tal;lcret) 
n\irt:t» bi^ fie in Aanbduni uber^cben, stxr. 
cbaraftcrifufd) ftkrbcn. Slllein bie <|>ocjtc fat 
bic $onbcilc uon beoben; fie uberninmit b.i* 
, her wad) Qtfattm ka$ 2unt einer jcbeit, uttO 

tf>rc iftticfafamnciett fatfen jtujkid) tie 5£e«?c* 
junna uub btc3i$rfun$ in fut. 58ie <m>ttnc()m 
i(l (i f bte nacfabinenbcn SUmtfe «ns> btefcm 
(^efid)topmitu 511 betradjecu ! £iofe fdjrocfccr* 
ItfDen Cvajien, bie i»on ctnatibcr t>erfd)iebcn, 
rtlur bdb;» iiuntcr nod) burd> ein gemeittfefafr* 
hfri* 3Si:ii> ferbunben fp.tb ; biefe £d)6pfcrin* 
lMtfeiner (r itten unb (fmpftnbnttaen; biel'icb= 
liU-u-icfbter jener £>enutf Ouitur, bcren £d)6n* 

I Ivmw au .^ubtlben ihrc 'j>fud)t# unb bercn gnfj* 
tj tap fen jit feijwi *bre ^renbe i)l! 

I I Unter ben tHrfcfyicbucn tlTflarungen, tveldjc 
111 r.n bi^ftec t«n ber Uebcretiwimnuntg ber$iiu 
fit mir ben i'cibestftfaften tu'gebeu \)M , febeint 
fcKieitbc bie afitjemtinfre $n feim. j\\m fagt 
luimlid) : £>a bie s&clebic fur fid) fvibft fdjou 
angenefat i$* fo »*«K fw iiatiiflid) mir bciijent* 
<ten jfcibemlfafrcu ubereimiimni:n, tvdefye ein 
titiiKncbin\;t> (^cfut)l .jum (.%uui>e fakn; ebetl 
f„ wic fine ivobli^ansje .^uublnn^ nut eiuer u&er bie 9>wf e imb SKufif- % i 

greftntut^igcn §c fit* • •» fcminftmmt, obtt 
wk tin fftetied l%jid>t «.,..cr aagcn«|iBe« Ser* 
£eUun$ 3M>run# pebf. £%fer bf#c ^a$ ffir 
fid) tjr tmbcfiimmt unb niriM #rMi&ficf> ^enn§ ; 
allan tic <iMfotferun$en, nut wddKH man t^ti 
$u i:itt crfittecn fmfyt , britttim ticfer f imb #e* 
ben tm£ cine Ofinfidx in t>a^ SScrfriifnig $wi* 
fd)cu bcr Urfadje tint) bcr 3!>irfung. &)cwt 
ouf ftclcfye 2Ut fann bie £>anbluih\ cine 35er* 
(lcf(uti«i ber (Empfinbunfl nxrbcn, mnn fie tin^ 
nidu baburd) rnhrf , brt§ fie <m£ gttDifjcs afrit* 
lid>cn §fn>cgtmgen in bcr 6eelc enffpringt ? 
<£b?n fo t?crl>alt ctf fkn in 3lnfefrimg ber <r$t?n* 
fccit; ♦seldjc bit (*r.!&nnbuttg uiritf rc<je ma* 
d)en taim, ©hue fcftir in 3%'weguttg gefetjf $tt 
fepii. Unb bicfe ^cwc^utui fatm boti feiner 
$cbcutuug, twn fciucr SBirfnmj feprt, wertii 
fie nid)t bit 5BorfleOUin<$ cincr bamit wwatib* 
ten ?Ccguiig in Vet* 6 ale ben fid) fu^rt* 

Sine? bem <Sefu':k cincr nadMfjmcnbeit $raf£ 
in bcr Oftufif, ober i!>rcr pfrt^cit, patf>ettfdje 
$tn>cguttgen, ptcrftftfen, cigttctc iftr ©£** 
fefpear bie ©ewalt $n r cine 2trf &oti SBieber* 
fdjaU in ber £ecle f>cr&0r$tifrritigcii s); 

&cr £et$og. Sic gefaflt bir btefec 

*) D//i(. How dot! thou like diis tune J $z SQtfrafy uneven 

VioU. €r ift citi n>af>K* £$0 fur fcatf J&crj, 

X>c« v-i& ba* tkbt. 

tylm tann l>kft 23erttdiuncj auf Mc 3BirftM« 
gen bco 'Sort c imb ^)jam> in bcr SRufif iimwnbett. 
SDa? joclte unb <ctaxi c \\i cine mx\Urt t c®c\d)w'm» 
butf cit in bcr Vibration , ebcr cine tfrofrrrc $i* 
bi-iitiiMi, bic auf ciniita! <ianad)t n>iri> y). 

I ;//.»- Ir rives a \r:y echo to the iear 

Where iove is thru'Kii. 7"*v/'V/> N'\;.V. 

fir* ift Mc Urf.idic. b.if: tu'reniaen / ii'dcfje au^ 
sft.m.-el cin€# 'emeu <?k'$cr* , h'tr tic fan mi £iitf rii* 
cfe iiHf5flrfinil..1j fit'.b/ q:met!!iol;d> turd) »*iue ftarfe 
sJSufif ocrfttsit lrcrrni. Sum Ue il-a/uirhuiq fre* 
<£inDn»d* $ioin$t fc«i3 fufcJlefc uiib teCte Cretan ju ci" 
nfr <ibnitJ)«! Sibrutten- 

Sfcit ju b«i bctun Jenct? cine grofarc -jittcnfittf 
tUt »?tdrfc ?c* eciwH* biiij:tfe«nmt, warn l <£> tie 
^I't'if ei::fn seller! £fc?r ctfrnticftf/ fr trivt> fret €iit< 
truif uccb n:.:\:r wtxct.M. «».o tic2Siri»i!i3 ift jmar 
mdu fo tVm- Jl»cr foil) uu. 1 JiAv'r. 

^:tm aKr *M4 i*n'Ht i> nmludutf) titi'i^et iff/ 
M He $Ru)\t tfai Or$m i'tr £»;iilwmiuit4 roebcr er* 
ti'ftrcn nc4> ireirrscn torn; fcdtm wit? WcauI« fcawwt 
tu'K f^n"' M *« C-iiCrutf cnttvefrcr e<iu' Mwadjc 
tin:' utippllfommene Ku&rwig I)frw:brip^!. unb akid> 
cinMi Iw&iMfltfi einfcimiirn (Semurmcl i-ett 3«l>o- 
r;r t» fen €"d?laf »te«t J **« cr fnwJj fl"4> tlarfe 
m^ unri KJnufgiac Sibratirttfii- 3n Mtfcrct A ,tUc 
irult er, qU-ich citicm irictcrbcUrti (.9*'r4ufd/f» *tr& 
Sen riirrcn fvfdHTfrHd;, tm& fcift bi£ fcrtai* j£iit<r in £t* $?tiftf wtr& Viffo mdwhmrtfc, mm ## 
bie 3krf?£rfun<} obcr bk glbnabme ber I&ie 
ttatt) ber €t<5rfe ebcr <Bef>?bflcb« ber teibett* 
fd>aft bcrf)cftaU cinjuridtfcti tmb afyumeffca 
wei§, baj? &if<5cde, qUi<fr einctii SBieberW 
le, bcsn ruftfigctt 3>?aa§e beg finferticfg k»&fii$ 
entfprtcbt. $?ir ftnD t*on DJafur gcntigt, fete* 
fc t»;i*fct)icbcne Slb&ibemng ba i&K, ber Be* 
f&tiffi*til)cit bereave #m<i% f fobtebadjun; 
unb baf>cr Unmt t$, ba|s tmfrc €ttmroe, &e$ 
bem Sluebrucfe unfrtr e>fccr fr ember @r jittntni* 
0cit , il>rcn Ion a»f cine mccftmufdK 2trt »©» 
ber ^cmiit^6b(toc(ttms (libit ctiffe^itf. 0te 
tvirb frarf ittib leM>aft, rccmt wir rin ffarfeS 
@)c fiibl r tinb fanft tmb gefinbe , fl?ettti loir et* 
tie ftinftc€niT?finbun»irt«^brurfcn wellcit. $£att 
fan a emen 23erfud> bauoti nut folgcnben 3etfc8 
anftelfenz): 

SvcUgion ber (Betffjeif ! bu beifige *0?ciif(|ctt* 

(tain ft mi! 
Sod^cr (Sotted, ber lu^enb erf>abettjtc &{p 

reritm, 9tnke, 

7) &a$ tyctfviel, m\d)tt tcv Serfafe* an* Dent 
niilron QitK, mut i$ »« S« grtgittaffrracbe $erf** 

* 

Back from purfiuc thy pow'rs with loud acclaim 
Thee only extoU'd* Son of iby Father's might, 

ft ^ 34 SSefrad^fKn^en 

^ffler Gcgtn beg.^iranicle?, \vk 6cvtf, hm 

<ss-tiftcr, unficrMicf)! 
€d)en, »tc ber 6? Iigcn finer, tmb fug, roic ba£ 

eroige ^cbett ! 
<c Reefer inn fcofjer C*cbmif cu ! ber Sr&nmig* 

felt fcluiffer UrqucU 1 
tber »ic fonfl ciu Seraph l?id> nod), Hmw& 
' fprccfjlicbe! nattier, 

2Sam tcin licfttfocKcr £tral>l in eblcre gcclm 

ftdj fenf ec ! 
tlfccr ciit <r$n?erf in bes> ftafenben Jpanb ! bt$ 

3Mtu$ unb be£ *&im3cnd 
^rkpcrimi! 1oc()tcrbct5crrrcu(fmpercr^! nid)t 

?iftt$ien mef)r! 
J £tOttar$, tt>ie bic cwi^c iladni fmdjthav, n?U 

j ba^ %iut ber (frrcurgtcu, 

To evecute fierce vengeance on hi; foes; 
r~>A fo tn man. ,,llim tlno" thoir in.iii.e fall'n , 
„F'.i titer of mercy .ind grace, thou did'ft not doom 
„So fttiCl!;-, bi'.i much mrre re jury incline,, 

iDicfcr S»'fl &« Zone, bicfe Wuahme frer tBewegimg, 
f«« i>er Serf, tytuu / i$ in tern tBaftrcn ©eifec bcr 
mufifiiUftfcti 9U<feaf)mun$. £)er £>ichtcr fubtte ti, 
bafj t*r biiriti $!&Fli4) genefen war; er roiekr&elt be? 
fcr «jkid> barauf biefdbc 2frf fcr ^cn>e<juns, ttuD 
vtntrofHrt fie bureft ba5 iw&lflmgftbfie unb Itufttcfe 
<£9UVniHaa§ : 

No facner did thf dear and only Son 
Perceive thee purpos'd net to dorun frail Man 
So fliictly , but mruh mure to pity inclin'd. fcfcec tie <P<tffie «nt> SJttiftf. 3f 

£)ie bu ftyCaefceff, «**> <Hraif4raiii«f2eWm 

baf>cr$efcfi! 

$<f«beriiw (eneS 2>'omtcii5, ben ft* &* S$#* 

fenben firm niir 

23ork&ijlfcn, bemgufi fc&e auf tar$&e, beii* 

$<mpt brolj* 

©egen b.en£iramel emporj wain bidj bk©ce« 

le bcdt£uub*r£ 

Un^tfttdt mafy, mnn an $taif$cRfcinb bid), 

$ur ^if>fd?cttiicf>en, umf&dff t ! 

SSott bicfrr 2trt bee Uckrgang* iff cine 
rttibre etwa£ t>erftfwt>ctt , narolid) due fert* 
feabrenbe tmb kjl.intnge 2l6<u:bcrttn<| bctf pia s 
no tmb gorte. 3n bcr $?ufif errcedf bicp ci* 
ueii frozen C%ab don^critnit^ctt. 9!fommait 
fcKjcnbc^rteflc eiittycmal tiberlirft* fo wirb mm 
bk 0uefle bieft* S3cr$niic)C!i6 enfbecfen, m* 
fmben, baft e$ algtotm etitff ef>t r »<i»b bie£c« 
bm^eittcr in cben bit S&m:ym$ $*ft& ****■ 
ben , a$ meitti fie »on bcr Xrattrigfrit |uib 
Otelje , ober v»q etner nicbrigen @ciiiutfy£fec*' 
twgims $u ciner er&abncu ubcrgefren ») : 

2>u fottjt ffcrbm ? e o fiirb bean ! 3fl£ bet* 

neg i'rbabcneti SSaferS 

Hail, Son of God , Saviour of men ,' thy name # 
Shall be the copious mutter of my iotig 
Henceforth , aiul nevnr fhiH u*y harp thy praiie 
Forget » nor from thy Father? puifc disjoin. 
o) If thou beeft he: tut o bow fttl'n, how ckangM M\$u ttatWiWug, f:ir&! !jdi afcerwiB ge^etl 

m:i> roctncst 
?ln tern Grab |>in; $um hciligcn 0udJ b« 

^ctblebnuitcn, 

&>o bid) yfiaria <&coarr fcm will icl) rccinen tint* 

ficr&cn. 
lifter umcr ten S£cnfd)cn! tm (Somdfi^n! 

(fm\d bes ^niubco! 
Securer Ousting ' — « f- f. 

(L'tnc 5>cr»i0fm?:ni;i tctf lontf ven ban 
Sfcw in* 'piano tfjut ciiic cccit fo rtinjcndjme 
•^irfmiii, t>tc niit tan Wcfiibk l»cr Ofrrwit 
ub •i-finftinimf , wcim »;r ii.td) ciu'iu Jufrait* 
Oc , fcer tine SKifcjnmtj oon v3d>mcr^ fctuto, 
lie Cinftc <£rquu1un>\ uncr alliiutylicfjm Qjr- 
kiii'ivriuu} cu.pfnibvU !>;: 

5S?ci:» ucn tfettce Sluivftchtfor bic^cbc&mgfi 

ii!:?\yd>r, 
titf) crfdjiiftcrt ; unb nir.x gan; anfcrc Qcbatt* 

Ivtt tic Cede 

Fi< ■:,. h-r.i, who In t ; ie happy reainu r»f light 
<,!< -ri»".i v*;t;i tranucn.ient far"»2hr:clHi did'il outfliine 

PsraJifc Lop. 
'■) He Hoo! 

\'.<th \iL:v?.m flj -v.:' "frr, 'It r ^ !t« fite t)ic ^>ocfte nub SKwfif. 37 

tleberflromm ; ant am fcciu jtorretf, $n$cnbc£ 

3lagc 
tauter @cridjt if!; bh bid) a&bamt torn bm 

tcbtcnbcn 3iid)tcr 
2L«mb<ft tmb frumni|t f mif bcknber$n<iff taut- 

twmcitb ;u ©oft fW$ 
Urn Grrfcarmung : fc f?crc bid;0tatt, unb crfear* 

lite fid) bciiKr! 

3Fcr HTcf ias. iSbenimf. 

sfl?ait ficfa au£ biefcn ?»c qfwltn, bojj ba£ 
5£ch!^cfalfcn nidtf, wie cim$c $c<)ftiu&t bafeen, 
tic ^otyc cinctf bef1anbi<KU cbcr fertbauraibm 
3u«1anbe£ bcr 3fjcrt>cn nub fcbctiftyrifar $; 
fcnbcrn an$ bcr o c ^K tw» tfintriitfcti cut* 
flcf>t f unb buret fdmefic cber aUmAblicbc lie* 
tcrttaugc r.*n etner -}lrr ebcr voti duer (caife 
bcr *Sibratfenm ju ciner anben? fcti* tKrntcftrt 
tuirb. $?<m ftchf fcmcr f baf? fete llftcrcnt* 
fiimtmmg bcr SWwfi f mit ben Vcitcttfcfyafttn ttt 
tcncti t^cwftuingcn unb Uebcr^in^cn am ftc!>f- 
fcarjlcii if!, wctcte feci? bepben ba3 o.rcpte 
§b??hf«|tff«ttc:t hm^>rbritty;u. <?tf tnttfi fpfg* 
lid) bie 0uclfe bcs> SScra«iiiic?»0 b«) ba;bm 
ctvn bicfclfec fci)n; tint bcr ffrtmt if>rcr 2$cr 
twtbung faun bafcer nirtwifed mtbets $o fu$ca 

The wight of mighticit irKiaHi'iic!; his took 

Dtcw audience and attention u-M as night 

ih f'.trn'r.cr's aeon - ride : ; i. 

vntos, >ff ;g S&efradjnmgett 

fet>n , aH in eincm <}ememftf)afffid>ett ©rutt&c 

2iu$ bem, t»a£ tocr ifct e&en bon bcr Siatut 
bcJ "^ohfricfaQritf aitgwicrfr fyo&tti, fa§r ftd> 
tic 3}cmcrf uug erf Jdrcn , bafi ctnc 3&ctt>egim& 
bie ftd> nur eintgcrmai'cn bcr (?>ra|ie naf>crt f 
njcit mcf)r gcfattt , <tl$ tie $cfatti$ftc fcfte <3tefc 
lung. (£3 ifi ber (Eiti6ilburtA^frtift bti) bereft* 
djen ©dcvien&dteu naturlicb, ftd) envatf mebr 
ju benfen, a& ftd) mi^fiifacn ta*Jf- £)nher 
femmt c*5, baf? cine mit%iubrtc£anMun$ faff 
aficm.il unfrc &T;vm um^ toufchh »uib nid)t 
fcfricbigt ; ba frimjctjcu, auf bcr aubcrn Cer* 
fc, due ^ttwguiig, *ie nur cbett batf >*£aaf; 
bcr ointpftctfdt u&erfd>rcitet, ttjcttn fie fltficf lid? 
6tM?gc6cn if?, unfrer <?infcilbunaefrafr, fo ju 
reben, bie Siu.-fulfunft bctf ^cflriffe liberlofit, 
unb mi(5 ju bem fciutlcu Okfuljlc ©elCjjcu&cU 
jic&t. 

(££ war einc gcfflc btcfer 25cmcrfunv\. baft 
2lapl>ac!, bicfer €cf>ulcv bcr Ojrajic.i, fcincn 
gi'duren mit rftercr $caHv ; i;m\, ale- fcficGrtcl* 
luniicn ^a&. Slut? c6ai bem (tynnbe i*crfd)ajft 
tine bit fimpfe ?imuut() ctner Rentier, bic af* 
Jcniflt fcrtftfyvtittt , cm vocit empfmblicfjertf 
2kr>tmi<icii, ate t>k fuiififirftfc CfcUung in 

SBcnrt btefe ^cmcrfiin^ in 3lnfrt)tmcj be£ 
£d}6\un |ittriffr , fe muf; fa ned) bo" niefyrc* wSer tie <Pee)le mib Wtnfit %$ 

rem @cwid)t in 9nfe$im$ beg $a$tfi$cft 
fenn. 60 range em £d>«ufpicf«r in £?en>e» 
$un<t ijt, fomtlijt ftcf>bie6eefebeg3iifd>auer£, 
t f)in tntmcr nacftgufttftcit ; teenn feic ^Ifcion oaf 
einen 0cn>iffcn \punft gefemraett i$, *>ber ttiek 
ner ^teflmui auffrort, banit if! tie gortfefyrei* 
fumy ber *S:cl< §u (Bnbe r urtb jwar $« «tner 
3«t , £»vi t>ic {ginbtfbuna&raff fie mtuxlitfytv 
SScifc bitrd) cine iXcifyc son ^etvegitngen fort* 
fwf)rcn wnrbe. (£3 ift bcr Stetur ber ttibau 
frfjiift ciitv|e<\crt/ fid) ben trejenb cinem fejlen 
$u:;tfe ju t>crtycilcn. <£# §kU feieffeidtf cine 
5iutfnaf;mc tvcit biefer 2lc(jel iit bait §affc be£ 
aufferffen<ocf>recfc»£; e6 muf$ a&<? em unau$« 
fpreefyliefyer (Scbrecf en fenn — Vox faucibas 
haefit. — sgen bent 2lua,cnl Ikf e an, ba mao 
feme £efbettf(J>afi autfjubriitfen berreag, lamt 
man fid> biefe!6e, »on ban $>e#rtffe bee Jtwtafp 
me ober 3I6ita|mtc get rcnnl , nitfa e ittraaf ten* 
fen, t>iem>enia,er imn man fie fo i>ertfeRcfi» 
£)ic Slftion alfo , roefefce bic Oeete $tmit»e8ia,en 
(rtulftatibe bnn$t, fatm nidjt bic ^orpclhnm 
finer 6ecfc in $ctt>rgunci fepn. 3>te partem 
be^ j£ao?ooti ftnb fefcr glticffid^ tytrefc bic 
^nftrcngungauggcbr&ftr wefefyc cr macitf, fie 
ju erfragen, ober bureft bic ^tnfen ber^fften f 
n?elcbe ber Mn (Uer fef>r tvetfttcf) ini Ctac N* 
t?altcu $af. 4© 23efra€$fim$€U 

3$ fjafce &«) einer anbern@*le$enfKie «w 

gemcvft, ba§ Ui) bem (frbabnen „fofd>c5>tf* 

,^cr f Me in $5ew>cgunfl fmb f unb btttd) cine 

n <ninaf>lidK QSergrc&cruns unfvc Oiime ill 

„5n>em Rafter (muammg erf>ahcn, writ in* 

M tcrc?H»ucr ftnb, altf bicjentgen , n>cld)c t^re 

„(*kault einc.n ehijefaen (Einbrucfe ju bmifett 

„f>abeu , unb <}Wd) bct;m crflcn Sinbliefc t>otI* 

w f(ani>i<| flnb." ^uin bc?> cincm (fygciifJan* 

be fcine iStcigcrmicj £ntt finbct ? fo wirb bec 

<Einftog bcffcltm cuf Me tNclc $u pfeHlid> be* 

ftimmt. 5Ce;miu ct? uidjt wc b;v Qkwatt hit 

forffdircirenben i&npfiiibtmgeii., bat] Mcfcb* 

r?i?ffivjrcrc uiifrer S3orffcfttw$cn ting $u ^etfen 

iibcr ma* fe(6ft|u cvf>tfc;n fd>ci»u? ^qfjcr ba& 

cm()ufuifufd)e €nt: t uric?!, Me ^c.u'tlK'rutnv be* 

rc« ftd> Me 2>id>ter riif)m:n, n>cmt brc (£i\u 

MbiuuySUafi, mitten burd> ciuc Hlci^c iiftt^cm 

bcr (Etubriicfe ftinburd) fortgeriifen, in iljum 

£aufc frh entjunbet, unb fid) fiber cinen (%™$ 

Humbert, bcr i&r citjucd *L*erf ijt. (ftf itf fen* 

tartar, roemi man bebenff, weld) cinc5fc«e 

tur:f> unfre (Empfrnbimgeii f)iub«rd> ItSuft. 

Stai ?(itaf reon , Mcfa- fo ftindidvj Didder, 

ba£ (Lkmafcfbc fewer 0>elicbi;ii cwnmfr, fo 

tidbit er t?ie^ fierce ?\^bd)crt nttc einer borftefr* 

tn):n %q"d)(itmbcti , unb micfrbom cc Me uhev bk *Poefte nvib tSTitflf. - 4* 

fe^ kfcf?rrcbcn tyrtr fyMt tv hmt c)z 

ia# em Oicwftiib turn $urpttr 
SD«$ Uc&rtgc kbeden. 
2}od} fdjimmrc, nirijt fceffeibef, 
din wenifl btwd?, nub Kiffe 
5^c0 <tcrper$ ?Cfij crrar^ctt. 
Si qua latent, melior.i purat. — — . 

£orf> id) bin a»f cittc SOtoferif gefommen, tow*" 
inn man tern ?atifc ber (trinfrtfeung&rafit mit 
£» oiclcr d?cugtcr fefqett fann. 

SBcnn tvir cincn <vnTciaifrf}aftft$cn €>«m& 
cnfbCif f bafren , bitrcb r>;MKii unfrc (Empfm* 
tungctt mit cittanber txrcittittf fmb, fo mugei 
imjrc nSrfjfic eorgc fcs)tt, ju Ktncrfrtt, in t&U 
iiHir bic $unffc u«S »crm% btcfc3 ©ninbetf 
ruf>r:n foimcn , iinb $t>cfd?e^ $er&6&tii£ fit in 
iftren ttcrfd)iebnen t&rrftitiani $t^m einanbtt 
fcafrcn. Wit fnidnbar mugtcn bicfc SDcgriffe 
jucfjt werben, twnn nuw fre augftiferte, incite 
€!>ftcm kadjfe, mtb toenn $tfimcr t>er*6etut 
««< bccSotyattwe rinanberfefettn, t&etcfc lm> 
atig ^cr$tilcttcn fii:b! .t>»c fBctifcifc fmb 8b„ 
cnbii$ , hk num au$ eincr flcipicseti SJtiftnerf* 

w f w m * 4* SSetracfjrtm^cn 

jmittit mf bk med>anif$cn ^trfimqctt bet 
Sctbenfdpft $te&m fann, aug einer seminal 
Unterfuetog bet ubcrcinfummcnbcn SSeroe* 
gnmjen bet $tttftf, unb aus bcr barantf foKjett 5 
ben Slnroenbung bcr (Smalt beg ^5crfc^ auf tie 
llntcr^altumi unb 23erfuirfun$ bc£ \j)atbe$. 

3» Ohnef)ung fciefed Iefctcrn SScrtyciW flfatt* 
be id? gerctft , bof? unfre tvilujc Scrnacf)^!- 
* gun^ bc||c!6cn grDfUcttbcils t>en bcr Okrtngf 

fcMftumj bertemmt , b:c man im$ gciKn tmfre 
COtiirtafpracbc bepiubrimjen pflcat. <5$ir finb 
frenlid) nid)t im tetanbe, ben fauften ^SeM* 
ffan<i obcr bic SBurbc bcr Q^cwtiiunq $u crrei* 
rfjen, rocfdK in bem <$ricd)ifd>cn @o!bfumaa§e 
fjerrfcfa; icf> g!<iu6c abcr nid)t, ba% bic $er* 
^kicf)uii<? in $e*racf>f mifrcr miif7f.i!ifd>:n Si* 
trc, tibcrbaucf $en?m;ncn, cb:n fo febr tu tm* 
fcrm Stadufcilc auc-faficu wirb; unb bic Urfa* 
cf)C i|I foiflcnbc. 3£.io m% UKacn bcr^lnmiff) 
1 1 tutjerd Crnlbcunwafjcu a6v\c5r f ivirb in (jewif* 

fer SftaaBc burcfj bic Cr implicitat in bcr ^ort* 
f&<\un* unftar €pracf)f frfeef, tvcrimi jebcr 
Storiff fo bcutlid) , uu<Kniiifcf>t , unb fur fidj 
fd.'eu fo t>oUfMnbi<t iff* i>afl cr ben Ion, be? 
jufcincm 2Ju$brtitfc gtbert, nkhf mtr an bic 
£»tnb qicbr, fonbem jumcifen fclbft fcfrafft. 
gitfticgm macftcn bic twafuVfrfttn 2ferfc$un* 
$m in bcr (jricefjif ben <3pr.id*e foM>c $r&$e 
»» bcrt Cjkbanfcn, unb 6ritMcn fie fo fc(>r m\$ it&er bit 9>oc(fe utib 3?iH|*r\ 45 

fcerjcnigen JDrbnttng, no$ toddler fie nt bit 
ecclc enff?e&en, ba£ He ^nfammeiigtisBfittts 
ber &etuepng mit bent ^riffe babarcfr fdtncc 
tterben mu§, al£ fie n«furfiet>er SSetfe fep 
tt>wrt>e, wenn bie <rf dhmn bcr^tem enif&djet 
tsare. ?9?<i» n?irb u^r^aupt ptibeti, ba§ after* 
tttt in ber <poef!c ber 5lftcn, ft>o fid) tint au$* 
ndymmbt (Srcfyonfjeit Vittber, $g gfeidjer 3«t 
cine merftid>e Simplicitdt in ber golge ber £&e* 
griffe angetroffen n>irb. 3Vq> bcr $?ittf)eiltttt3 
dries' Gebanfentf fyabm l»ir ben Jwecf, ip ben 
Cerkn otibrer ein 3>i?b bc£reni#en ^er»or|H* 
Jjringen, nxitf m ber unfriavR t?orgef?f. 3$ 
met>r nun babcy imfrc (rmpf&bitngen aui «>rec 
tiatu'rtirfKit £5rbtmn$ <tcbi-acf>t werben, beftg 
w:<tetreucr wirb haS v>i{b , ut:b bte Operatic 
nen unfrer 6eefe nuijTcn cittett Sf>«U§re3 f ku 
fU>|jc£ uediercn. 

5Bcnn erne Unrc>|ehuagtgfeif in totr £»rbnttn$ 
ber (ginbrucfc ber fr&liaeit 28irfun<j be£ S^c* 
grip im^ege (W>f, fofann man (eidjt ft&lief 
feu, rcie fefcr fie tie ^Dtuftt bes SBerfeg floren 
nt.ujl. S£ir njotfeu bicf? iiur an cittern einjigeti 
3>:n;>iele fc^cii. fldctin ba$ ^ennjort Sett fd* 
new v^t^ftantta $cn\nm rrirb , tmb ber fin? 
gefdjebene 2>C:\riff feinc uR?iiirftftart$c$fc&img 
«uf cin$ t>m frenben (>4t , fo ifl c$ effenfoir, 
bag man fcen enter fofdxn Bemirraits btt§w 44 SBftracfcftuigeti 

fcrfafe fctneit ba$u fdMcfiidjen Xcn bcnhfyattcti 

lann. J. 3$. 

Infantum J Regina iubes renouare j dolorem. 

Oebalb man $tn<ic<?cn bai 2?cp»ort an feinc 
naturlicbc OtcBc fe&t, fo crf>altcit Mc^ccjrtffc 
*>on fdbrt cine $nummKnjH«micnbc ^civegungr 
ttiein foia,enbcr 3:ile: 

Trojan as vt opes e: lameutabile regnum. 

J2$ if! u6crf)anrt bic (Ftattifcbrtft ber 3}cr* 
„frpfation r aKc ^c/trijfe inu.-r ciucilci) 0\fe£c 
„;u 6rina.aV fcttjt <]} :ifi«!i.in il . Hub bctf? 
trcjjen, fagcii unfrc ncna 11 Winter, f>at bet 
2Scr3 feme antxe 3i6fief>f , ak> ban Cbrc $ua,e* 
fallen. (£3 if? imbtlfia., ah* ciiu'm aifaemdnen 
OrunbfaRc emeu Cnnrurf frqunrtr.!:ii, ber 
f;i«c ?hir.uf)me jitlaffcn fell; unb bcr qcbaef)* 
tc f%:mbfafc bat frenlicb in Slnfcbaua, bcr&cr* 
ftpfariou fdiif :.ini)fi»ifc(f, bic ftcb anf cine 
liiiitfiidje ^refebi: grmibct, unb bind) bie&er* 
ftfunacn t??rfd)oticrt unb ttmcrfet tvirb; et 
Weibt after niriK mefcr fo aUgemeiii, ivemt 
man ibn auf 3>crfe annxnbet, in ti>clcf)cit bit 
0uaumar bcr ^plfren buret) ben Accent, tmb 
fcer decent bmcb<j (HefiiftI bin mint n>irb, unb 
tro bic $egrijfe, tselcftc in ijrer naturU^cn 

«J) VeriHlcmdi genus eft , vnam legem omnibus ftr* 
nombns dare. L. IX, C. IV". ir&er bie Jtaefte imb Wiufit. 4f 

Orbming auf ctnanbcr ffrbicn, wtun pe tttdji 
burd) cnfgtttcngcfcgtc golden ge|inbert fijcri 
ben, cincit Ifytil tyrer ^crotgimg bent ®ifc 
fcl unt> SScrfjmge ihrev (rintrifcfe mitf^rileu 
muff«i. £o<bt i>* id) bicfe 9)?aterte attbet&* 
n>e n>tcbcr t>or$uuc{>mcn citbenfe, p wiU:i$ 
micf) fur it?t mit Urn Hlu$?nfd)m ber €radje 
fcl6|t bcgmigcn. 3$ fif>Hef5e tijmltd} fo; 
2i ? cnn unfer tcplbcnmaap ju ber cri>a&cttfren 
gttffung ber £cdv* ftinauf ftci^en, tmb fitft 
ju bcr mcbriftfrctt f r t?ab Iiijfeii fami * fo mu# 
<& ncthwaibU} b\. Slccerbe ber €ntpftnbsffe* 
gen cmfralten , ipcfctyc jicifif.cn 6a;t>cn in b«? 
?0?iftc ftcften. d : rucn ^"n'tvci^ Den bitfetr 
(*n*rcaft faira man in feltjcnbcn S&qtfpiclm 
fcf;en e): 

3$ facile mem &attpt btirdf} tie 

$httlUCl, 

■irciiicn 2lrtn burtf; tie UncnttWdf <m£, unb 

£a<5, unbfdjworcbir, £cfnt: 3U> »itt bie 

Cuftbe tKnjtben! 

e) Mean while inhahtt !a* , ye pnw'rs of beav'n* 
And thou, my Woxil, t ^»uv. ..• ,i Vm, by thee. 
This I pet farm: fpeak thou, an4 be it donee 4* tSerrac&fmiQtn SBte rubrcnb tft btv Qonttafi in fokjenben fcfyo- 
ncn ^alm i'): 

3d> fuf>fc nwtj*e Sc&cn&jciffcr maff, 
Utib jebcjjoffmmg frafHcsf. £>ie Stofur, . 
SRub' tC;m felbfi, tvirfttraa' in nur. — 

Jttilroit. 

S&adjbem id) mid) alfo 6enrof;t f> 4 t&e r 
ben @rimb unfrcr ftopothcfc t>itrd> t>crfd)icbe* 
tie 3L?frf«d)e jit jcUjcft; fo (jeOe id) wetter, 
jnib mucrfucfyf, in vok t\?cit cbcu bicfc (?5runb* 
fdtjc mif tec C*>efd}id)tc fcer ^ocftc uub 3Kntl£ 
akremjrimnun. 

T^Ty over • f hadawing fpirit and mirht with thee 

I fend a!- 'DP'. 

u nr o n. 

differ icHtc Statfrmef, frr-t t:r SScnaficr M.-iju, tj? 

2Jtt&r*itui?0 bet gbttliQcn f&cfwfl gUidrfum ZUil 
tiiitimf. 

1) So much I feel my genial !;>itits civr^, 
My hrpci all flat; nnt ;:re nirf.h mc iccms 
In sril her lun3iu:r: s»c.i:y «** heneh". wfcer tie <$>0efie unb Wlufit 47 

^Jn ben erfen Scttm ber SBcfc njoreft bfe ®e# 
banfen ber SBfenfetKii ganj unb gar mlt ifym 
€inpftnbutt$cti bcfcWjfti${. ©a pe twit bee 
Stof ur felbff jur 3£itt&cihin$ btefer (Etnpffnbiia* 
gen angctricbett wurben , fo fofgren i$ve $B*r« 
re bem ®<ut$e i&rcs6cfuf)M, unbimirbenniebt 
nac&a&mcnbc a& tt>i0ruf)rltrf)e 3ti(fym t$m$e* 
<|riffc. £>a(jcr fommt <$, bag £>ti§malfpw* 
cf>cn, cfcer, tt>e?cf>eg cinerlen if?, tie Drrgiitat* 
t&cife bmnffcr/ter <*prad)a!, nUc/tt bk <m$* 
brucf oollcjfrn ftnb. piaco fucf>t §fbar ja be* 
baupten, baf? brc <£pr«cbc t'brcn Hrfprunabcm 
teefffen SRacbfmncn unb ber boflfemmenftett 
SBciS&cit $u banfen babe; cr nmffte aber boct) 
tingefictjen, ba$ e£ ber 2i!orfe, acfcfc s$W 
Segriffe am ffa'rffkn aiistorudren, in ben bar* 
barifdjen, ©ber, n>te er ftc anberiwo nmnt, 
in ben dftefeen eprac^en ara mewten gfcbt ff> 
<£in 3i?iberfprud), therein er babttr$ fcerftef, 
bafi cr bic Unferfucfnmg uber bteeprad&e ni$t 
am redden <£nbe angefatigen foafce. JDetm' 
iwiiu gtctd> jufainmengefetjtc Sorter tn roan* 
d>cn gatfen bit 3eid>en eine£ reifeti 3?acf>be«* 
ftnS unb grogen ecfarfjmng an pet> fcaben ; 
fb finb bod) bte ;>'eicf)en 5cr emfaefcen $e$rtffo 
t»el<*c bte erfrert en ber Drbnuna tuaren, unb 
ben beftett er folglid) (4»e anfaugen feto, ^ 6a 

ff) FLATO in Cratyio, ^ 4& SSefrac^fungcn 

etner <w:t$ anbtxn %tt. Diefc \\>avcn &&ne at* 
U\- 3^cifd, gtetd) ben 3>i\jriffctt., nxlcfte fit 
bcytd)ni\i, fcte grncbt bcr (Srntpfiti^iti^. <Bie 
ttarcn bcr €tfoI : .n txncbcrholter SBcrfae&c, n>e£ 
cf>« iieute t>on fe6(>aftc:u fcnfityic aniteiffcn, um 
In anberu s $e$rtffc, buret) t>rc gliicflid)ftc 3in* 
bcuumg ihi'it ci§ucn , t)ct^crju6riiu)cn. 

£ie\L*3ortc fmb ?)?obijif,;rij>»cu bc£vrd)aU$ 
' unb bcr 33cn>f$uu$; foicjltd) feuncn (k alf* bie 

S3?c%jriffc nadjafjmcn , »\hUk auf cine i?ott 
l^cpbcn chic naturltd>c £V$idum^ ftabcn. 

5iad)ii()nmn^cu bco £d)aiis ivivfcu bard) 
tine effenbare ^frftnifcftfcif in ben Morten : 
adj^cii, fetsfjen, ivirifrfn, $ifdjen, Frci* 
fd?en, £«ileit, imb bergi'eidk'n. £ie 3kct>- 
abinuu^ bcr Skmcguttv) fin&et ftd) auf <\lcid>e 
Slrt it; ten Morten: Hcbeii.Himmcn, fd?wiit* 
gen, iviirtcn, glcicen, treiben g). 

j j s) ~'' r ^crfailer Ki-t fiiir fel-itiibc ftantcrliitnj %in* 

; ' |it, t>ic fc!e& fftr feuic fcrprad/e } jilt. £>ic anaefu^rteii 

Shorter (im €trg(i)"d}cn: tiinK. climb, r»in::, wind, 

glide, dr,\e.) fmb ;tl>ijf Ciftfbil'M, Hltb IVCt'DC!! bCl^iX 

a*»cfci»Iict> af# cm-elnc (iiirt xialc mnwfckcm ba «c 
fiber a«J rcrfd/tebfjien beutlidjcu Xhim urfprufijilfdft 
jnMtnmetrvKfct imb, fe h'fifcn fie itt ber Jtjat Dm 
SEtothcit ciner State veil (fiabifitfcit. £)ieC' »ir& man 
. reef) beuilidjfr tfiiuVbeir »f»in men fte mit bent ti)- 
Ucn cnf^etiCHgefcjjtcn SiUnfern Dcralcidit: flit, fpring, 
i AJp, ibic, Aop. UmbicfcfnHt'rfii4)€nttHterfd»ieb its 4 u&er tie 9>oefie Mb Wiufit 49 

€inf$c 3R«d>a&Tnungcit mktm mit t>tttf& 
tcr®ttoatt bs$<£&ciM nnbbcx%mt$vm$t4$i 
i<blu<b$€n f fd?i«d*tt, ftatf$cn, ftepftn, 
I radjeti, berpem ®n) anberti mug fea^ £>r* 
<jan felb|f , fo ju rcben , bit an<jebatfete £>pe* 
ration aatyaltm. 20ian f ami ten QSerfuc^ b& 
torn mit emtsett ber fefyou ^c^c&etten SbtyfpkU 
mad>cn; unb fcicfleicfyt gefdjiefjf c*> tiocb ge* 
waltfamei in ben SBorf en ; fttirffcei?, febrau* 
ben, Iifpriit, g&lymn <2$ ifl fein Rminbgc* 
gen ben 3 we ^ ^ a * SRflcfw&mutig bt$ biefett 
SSorecrn, bail man c.ljniidjc s 21rti£ufafieneii in 
anbern S^ ctl braucbt f chuc trgenb emeSRaeb* 
at>muit$ jur tybfuht $n {>aben. £eim tic 3«* 
d>en otter einfadKit 3*cgrijfe r ttclc&e femc2>e* 
gicbung auf (Bd)iiU nnb ^crcegnrnj b<*bftV 
imiffcn »o(li<j roiUfttyrltd) ge^cfen fcpnj tffl& 
ba bep iftrer SSifbung feme SM|1d)t mif $ef>a* 

erflaren, tnu^feit tiur He medi aittfdje 35ttbting ba? 
$>ud)ftabrn , ot>cr fcer ^Icmcntiirtitoe, aug foelcfreti 
tic Sorter iufammentu*fc$t wcrtew, uuferfudjJti. 3U* 
fcin, fca Mt'§ euietrctfite unMiiRttweittgeUnftfftt&tw 
fct?» rotirber fo PctwcirV i$ ^irietiitfeitr bie in ^tefct 
SKateiie bisf a»tf ten ©runt* tjcl>cn t&pfitut, suf ^ 
<J5l>tli?fopI>en nnb <?pr<Kbiebrfr, rcrhte fie mtftSbrStil 
abgei^nddt babcti/ ali juto in Oatyfo* D10* 

M \ S. UaUCakn. </<• flrtit'uy» oraiicuis. w A H. !• 
s 1 1 Grammatics linguae AfigL 5° 93efrac^ruii(jfii 

iidykit Quxtt fmben tcnntc, fo f eimen fre in ber 
(ken IScr&inbung t>*n Zmcn eben fe leicfjf, al$ 
in fcer anbent 6c$riffe!i f>»H. 

3d) f>abe bie gcbacfaen ftacfaf)nmn<jcn of* 
fentarc gcnamif , urn fie m>n foldjen ju mUci. 
fcftcibcii, bie feine tmmitfclbarc QScrbmbuufr 
mit ifjwm C^enfmnbe ju fatten ftfoincn. €o 
cntkbncii rcir oft $c$riffc t>om G>cfii&le obec 
Gefdmmtfe, mib tvenben ftc mcfapberifd) auf 
Sonctiii; ate: fanft, fjarc, n>ci$, ranf> 
fup, fcfcatf, unb bcrjilcichcn H). ' 

£ie Icfcfe 6(affc »on ^adwfmuniflcn f)af ct* 
lien feljr treifen Umfaiui. etc IwireiftaOe bie 
Siitif ulationeu, n>cld>e jwar nktjt eme offenba, 
re $qeid>mm$ betf $e<u-iff* , ,ibcr bod? f be* 
fdjaffen fmb, bag fte gewiflcrmatfett bie 3?ad)* 
obtming bcr 3!ffion, bie man in 0>ctomfcii l>af, 
tcrerbern, ate: lad>eln, grcineir, anf^arreir! 
£u bicfer 51'fafic farm man and) af/c bie Mfcl 
rutMcn bes fccgrijf* rcdmen, wefeftc gonad?* 
gu tcoti fdjeinen , urn nut ben Slbanbertmgeit 
unb Sicgungcn ber etcnimc u6erein 5 nfomnteit f 

h) £>er ftrfaffrr fc«t fyniii, *«g in jVmer e m *e 
tie Wmtifharp mtfi.i t , m ^ e in ter ^ u f, f &fljJ 
fcf',fi*nen, im« roir tut urn* moll nennen, Mefe 
tfrtwtiiiiji Hm tlmffanfce 511 hwfen batten, b fl jj f, e 
©erfc^iebne ^cgriffe frer 9ei* c <}tiii9 art fi* forfeit, 
*a ba* er^ere eirien fc&iieUe,,, unfc *q$ latere cinm 
liftmen Sinfrnitf frejerc&ne. iibct bie beetle UJit> ^hxfif. 51 

mtdn tint* tin f»cn>iff;r (>•«? ber 3fatf)4mnn$ 
tinqicbt, tvie m fe%cnb?r. confraftfrenbett 2&c* 
griffon: fttytytbm, fatten, erbictent, ■ lw* 
fatifiigen ; ftyiteifcif, fd;tnd3<»/ nub in ««* 
5af>Nsj€n attbcrn. 

2>ic 3cad)af)mun$cn ^ '6d>aff€ fcangctt 
inctftcnf$cil£ i>*>n i)cn Stefafm ab; ticfe finb 
trcffcnb, (impel, unb <jcnau m tfcrer SIcfalMj* 
Uit. 3« $ctrad)t bcrfeibcn fottttn fcii^er afle 
iirfprun<jlid)e (rprachcu cmanbrr flletcb fqni; 
nur bcr Untcrfdjicb fiirc fm;fid) cine $n£ita$* 
112?, n>dd)cn bic£>r9«.i*fation, bie $5efd)«ffen* 
ffccit bcr tnfi, ebcr batf $i»iaft bar (fmpfmfe 
ftdtfeit bey ben erflcn vrtftubcm feimte &<ran« 
la§t baben. 

Sic 3M)of>mum\en bcr $cn>cdnn$ fcui* 
gen mettcend ©on ben (fonflHiaiitctt ab. £>iefe 
fwb twit franker aJ# bic 2>ofaltn , nkl)t fa 
twUfommcn in ifrrcr O'leidrfKttr abev fmktim 
ii)vm crtiibviuivn , tivil VcibcnfJjaft unb <£m* 
pfinbum\ tyre Sifferbc in bt» - 3?ero«um(i fuiben. 
Qaiytv fenmitcfit, bag £>ii^imTtfprad}cti fd>c 
t>icl (fonfonautcu haben. 

.tic *>orfrclfiu;»i cine*? Gd)afB i|t bcr SBte* 
bcrbaU beffciben. .^av.tdaKn ,3ctcf)cn Utmm 
in ben ur|prii!ij>{id)eti Gpracften nidft wc&et 
»crfd)icbcn feon, ah* in i\nn t^rabe ibrcr 214*1* 
lid)feif. Ullkw cin.-ricn ^.'ebtfifatieiKU be* 
S5cwc0ung fonncn burd> t>crf$ic&fte $rtiftilft' 5 ^ 85efracf>ftmgm 

ttim t>Ut burd) tflfta. t>crfcf>iefcnc Seite bor* 
HcflcUt walKit; tteU bic 2lef>nltd)fdf bnrd> bie 
$cfd)affcnf>cit ber $>cnxauna„, m\b nid)r burd) 
bie SftoCur beef ed)aif£ beffimmf wirb. 3n bic* 
fern §a«c nmfj affo bie SSerflcUuncj, c6flc<jfcid) 
ihrcn ©rnnb in ber 5)?«d)af)muna, bar, tyre (£iti* 
fubrimg |urtr Xf>cil ber UcWcm|timimmg nub 
bem (ikbraud)e tcrbanfen. fticrauS foUtf, 
ba(? «me SfrrfcfucbcKbctt tit ben .Orutinalfpra* 
thm, in 3lbftd)t auf bic 3eid)cn bicfer *frf, 
imbr aB cin SScrceitf <iej$en eincn ciemeinfdiaft-- 
fidjeti C%uub ber :ftad)af;numa, vjduaiutr wcr- 
ben famt. 

35on 3cid)etT, bte m ber dlafiabmm$ tf>* 

ren Oirimb (wffen, »nb burd? ge mctnfcf>aftfid>e 

{ftnroiffigung &e|tatigt roarcn , war ber Uebcr* 

Sana. EeicT;r anbnaruriid) %\\ bcm(<icbraitd)Cb6« 

3cicbm, bic fcitte ^cjicfnma mif tyre ^cqriffe 

Ijaben, uub bercn (xrinfiihrmtg bafn'r cinjtgunb 

alUin mf cin 2>erj?«nbni(i ctwUxm. 5fur$, 

ba t$ fid) nid)t begreifen la£r, rote citt fdd)c$ 

2>crf?a*nbntf? Hnntc etatt wfmbm Oabci?, ivemt 

ctf uidjf burd) irgenb cine f>errfd)cnbc 3bcce.bce 

burd) SScrfudK mi bk £anb gegeben ware; unb 

ba ubcrnaliiriic^c 3}?ifrcJ uiemaitf ba gefcraud)* 

tterfceit, tvo e$ naf uxlidK «,icbt , bie bcro 3rcc* 

dt gemajj ftnb: ft> febc id) femen <5tm\b, »ar« 

«m ttnr 3itt|tanb nef;men foWcn, cine Jf>i>pot5e- 

fejtiersrcifen, todfy ben Urfjmmg ber 8fer« ■ fi6er t>k ^oefte tmb SJi«<if. $3 

flemmcj in ber Stafur ber uorgeffegfttt €foc$e 
entbccf t ; bic bem B«Wf etuen €inti f tmb bcr 
^cit>egun<j 3tugbrtt£? gicbf ; bk tnbM) bk €** 
finbung bcr €pracfre> tiacfy if>rem er#en Ut» 
fprunge, ton einer cmfadjcn unb bepnafre me* 
cfjantfc^cn <£rn>cifmi$ miferer §<S&tgfeiten f)Ct* 
lei ret 

33am mtr t?o« ben einfpfdi^en SB&fertt 
bet ciivififc^cit <£j>radK nur jwcp 3eid>en mfy* 
men , tvcktjc $a»$ aerfitye bite 3>e$rtff c a»$bri* 
tfeii, ncutXoiie eber v£0cn f>in$ufe|$fen, w& 
illicit babtsref) af>nftcf)c <£»bt$um)fn unb Sewe- 
ring gabct? j fc teurbeu wir fie urn em grcfe^ 
il)rcvnod)af)nifHbcn $raft berauben. SSir |a* 
ten c$ baf>cr c^cn bem$ecftc ber 9tad>a$im»tgr 
n?cld)cr bet; bcr £>tlbung ber 3«c&«t feft># 
fcerrfcftfe, }u ocrbanfett, ba#ftemuttfrer6?>r<i# 
d)c in ben *>erfd>iebnen .T>efltnatiotte*i unb€o»* 
iiti|«ittoncit burcfc bic $nfyefttteii unb ba$ %n* 
jctltart>trbum rc^tcrt werben l»h). ttnb baburcfr 
M>d*t em jebe£ SBort ten jebcr3l6t;nberungbe$. 
fttfutf, be$ 93?obug unb be# 3cmptid, eben bit 
nacfyar;menbe tfrafr, ta>cic^c e£ urft>rn»$li# fyofe 

hh) liefer Storing $ freuti* t>er encrttfdjeti $*«* 
d)e ocr bcr ittifrigen eigen, He tiic&t nn afier 9ibli^ 
berun§ ber € ntmrnien fo fren iff. (£$ i# gen»ii, a«<| 
noc& in atrterra ^Betradjfe , ein 93wjtt3 ; ttfe&dft bef 
S3erfaifer bier btefem Utnffenfce in snet SStEEmig ietf* 
{iiiegen f$entt. 3fnni. bes Weberf. 54 9?cfmcf»fttH(j€n 

fc. ?hif biefe 5lrt ivirb ba* , vcaf man finer 
(Tir.f.iU ebcr cincm ?\amvi bcr £rfmbun.> fcq> 
iinfvTii ^orfaljrcn Crrimlb jn ftcbcit pflcaf , fin 
SFeiwis ben bcr ; v .it.twfcit ibreri (McfuM* nub 
tHMi bcr ^vfiaVoia.'cit iSieo^Va'atter?. -ivScnit 
voir fcl.Ui'.l) bic <ut|?-:"c Crc'^nbcit t?cr ^i?ort* 
fii-vana. in bcr aTic'hif-iicritwbanbvTii^ymc&m 
h'tvimbem; fc tfnirt \x\v in bcr Stoat nicfttS an* 
bete, af*< ba£ «)ir b;r?i;;nn;?b v»cv bcr vriaffe# 
cbiT cincc aiiavmcin ".: "Su'ec bcrT.onc fovbcu 
befeubern Fliabbnuic bci* A.\ bataiL'.-.t eincil 
^onaa. <v:b:n. 

£\i Mcar!crf;i?"«i v : i ~prad)c bcr$v»naf$ett>c« 
fen f bw; h \wUbcu b;c£cm!riti!:&cc-?lUmf>um£ 
$•1 !ri3' qcfenimcn ifr; fc rear ctf natm-Ncb, bafj 
irir bic $Vot*;7c bcr <yicd>;?i.f,cn Cdy»*:ftnVfc£ 
<in:ic!>*ucn, u-ib sw? a/.r" ifir unfrnn I ..rufcu 
iminrcn. Hub bod) hcutc ur.c »•!» actuuvci^.ftad)* 
benu'u febrcu fi>::n;jf, ba r ; bic ( v >rie;f-c»i. in$ltt* 
febiuu beef UnVmno/- bcr vrv-ractocr ivu alien 
53?clfcr» tverabe «:?! uvn;.a.ftcsi acf'mlt n\ircn f 
tmjYc Stirrer $u fct?n. «3ic fdn'icbut $u cincr 
^>cit, ba ihre \Bpractoc $u eincm bebcit QhwH 
tcr ■3c!ficiHi:ifii?)iir iiclaiii;f roar, ba ftc imr 
tied) taenia. oDcr oar fchic vrpmvn non ibrcm 
nrfyt iiuajidjcn (Star alter an fid) baik' , ober ton 
bcr 2u'nva!itfi(»aft mit il>rct* iw-tcbilbeUH £>ri* 
qinaffprartoc, bcr ^fuMiijif«f;cn. ' Ctyne 3*f»* 
frM: r*cr !*)iaierialici in thrcr ri^nentepva^e, li&er tie 9>cefie hi* SRufif. 55 

warm ftc ju f?ol$ , fit au$ irgcnb cititr aiibera 
gu enf k&ncit. €nf Wefit t>«m mafym duiir^fa* 
flat, criirtffcit fie feglcicf) bk er jlen , t>ie fkf) r(> 5 
rev QL'tn&ilbuitjttfraft barfcorcii. Unb fo fecjfro* 
ftc cm$cfncii ^itdjfw&cn ebcr <£&tctt ba$ bty r 
watt mtr -aftcm ausl tbrcr $>crbmbwt$ ciifftcfjett 
for.nfe; fie fcftfen beraue;, ba$ ba£ *@re§e, 
unb bati >i £angc misbvtiff tc. trie gtcRgnt nedf 
writer, t>ern>ecf>fc»tcn bic Tvtfriffe bev gi<uir 
unb bc£<&chit!&, unb <Uaubicn, bag o n>4re 
eiuc berfcarc ^GcrfTcflttnct bcr fiuubuttg. 5>e* 
<\rifFc, bic dcUuj ettutcbu'ber , id) mcdjre fafc 
fiijK"' fitibifcb rearon. 2IIIcin mcfytsbebearen* 
tc Dinqe rocrben ben Ecitfcw »eu gctiMffcm 3ln* 
fcl)cn cf)nv:"irbij\; unb wir Dcrrfjrcii fo<jar bic 
£rdume *>c^ gottlicfyeii Plata ij, 

5$enit bie 9fotf)<n)num5 ciitcn fo ^ti^m^tm 
thc'il <m bcr 3>ifbtm$ bcr <£rprad)c f>afte; fo 
nmfl fie cittcit <jlcic(> flavfcit £tuftuf;auf bk€tn* 
ricf)tun<t bcr 93iobnIi«ioH «\cf>abt l>akn. £>te 
•Sttufif tvtirbc in ibrcr urfprwutficften Vaufcrfcit 
4 a!^ cm 3Rtttc! gebrmidtf, bic (fmpfwbttng mtr* 
2iitf)cilcn cber em$ttpra<Ktt. trie »crtrat ent* 
ttuber bic &dk, ebcr war dm Un*erfh%tt*tg 
bcr vrpradje. 3?acf> ban 3ai$niffebc£ £u?re£ 
nui£fcn nrir fie fur bic alrcrc 6efym€f?er ? fwt> 
bie 9ie$iererhm bcr$ocfic balrcn: 

i* rLATO in Cratyfo. 5 6 53etracf)fim$<m 

At !i«j n ulas atfium voces imitarier ore 
Ante Hiit multo , rjuam lacuia carmina cantu 
Concelcbrare homines pofiem, amefque ru- 

uare. 

S£*im man bicfcn O'cbanfm its eincn em* 
fac(>cti vr.afj cuffofcn tveiite, fu nwbc cr auf 
fotyctrtc*' hitiau6fauffii : £ic nittuvfirf)e€pra* 
rf>e war friiber ba , <il$ He f tinftltcbc ; obcr btc 
Sene muffcit fdjou micbabmenb cjen>efVit fepn, 
cf)f fie btird) cm <icmemfcf)afr!ic!)e6 2htji *;iibnif? 
3cit()cn wifrer 25*<jriffc raurbcn. 

Krga, li varii fnifus nnimalia cogjunf, 
Muta ramen cum linr, varias cmitrere voces, 
Qnamo mortales magis aequum eft turn po- 

tuilTc 
I)i f I»miics alia atrju. alia res voce notarc! 

I.VCRiT. L. V. 

&a$ <ci>l&cumaaf? ^ef)crt r nach bcm &on- 
gin k .'•, fur Die <poefic, wcil e$ bcr feefte ctgeit 
ift, t)k ieibf nfcf^aftcn $u bra«d>cn. D?un a&cc 

k) m«AAcv £# vgcvtn to piTfov to) nawtxv, 
*x3 nit tA«*co<c xeuiJtivta — oi «, xfizcvix xara- 

CHtvx-\xrxi, i-oKciv. i* Fr/i*m. _ s$an oer^Iei- 
t&e feicbci) He STftmcrFuns, welcbe icf> fiber fen mir 
wa&rfc(?einlicl>ai $ter?lanb Mc^r <?Mlc fen 2>rou»R* 
25ctr«$tungeii iftcr bie poefte unb Iflufif ©. 50. grilnbct fid) bfcSScr&mbtms bts e^fbtfimMfeg 
mit ber £dbenfd)<tft ouf ben 6runb daer ju* 
faimtKnilsmmcnbcn SScwesunfl. JLuftetfititf* 
U hk <£t&rU bicfeS (%tt!lbee , in bcr$?ufif, uab 
ftftcint bar<m€ bie gslcie ftcnvicitct $u f)aben, 
jbaf? in ben crflcn Jcitcn tic sdbenfefcaft ben 
(Befaii $ &cn>or6rad>ic; uu-> nacbbettt bicGpra* 
d)C erfunben mar, gab l'cioenft(>af£ unb@kfan<$ 
fccm ^nlbcmnaagc fetneu UvjVnnuj. 

<Bir t»»jfcn, ta^ bic cf>:iicftf^>e Cpradje 

| <w$ n>cnig una(>gcdnbcncucijifi){Sii)cn^Bortcrii 

j fccffcftt , ba jebet* SBort bide t>crfd)iebne &e* 

bcufungen bat, n>cW)c burdj bie wrfcbicbnai 

sftebutarioncn unb Slccenic, tvemit man e£ 

| mitffprid)t, 6cftininU nxrbcn. i^a bk urfprung* 

j lichen tfytik bcrcr vrpracben , tvddje man fur 

criminal fyalt, aUt ditfyltucte ^Sorter flnb, fa 

fami man biefc^cfrfjrcibntig biwri}incftfc*>cna& 

cm ^ilb bon cincr jcben iirpracftc mtftrcrStmb* 

|>cit anfcf>cn. &JeniyV|tcm5 fast fie bie !$muu« 

t(>uuj) be$ .^id)tcr^ fd>r glucHicb in2> &ebt, be* 

fliiti^t ba£, ttn^ id) ;;ur (frlautmtm? btefc^ 

Gn*baK?en£ gefactf ftabe f nub wrfcftafft dittos 

anfrfjeinenbm gluge bcr (linbilban^fraft bic 

aafcauMgcrc ©cjlalt ema- pf)ifofq>£ifd)cn gorf« 

£^8 ficb cin fblcfcc* 3*cnf|>ict twn bcr ur« 
fprunglid)cn6impliet{rtt uod> s^t m rimr&pr<e* 
$c fmbcu tinntc, bie cin fo $9§c€ if tit fral, j8 33efnid)fiuigen 

<ite> bie duncfifd)c, tinirbc fchr fccfrcmbcnb ftyn, 
nvmi n>ir tm$ nid>f on Me C ; cnw(wbeit bicfe£ 
23oiftf crinncrn nmftrcn , nari) uxldxr fte ibrc 
<?rrad>c in bic gcmcntc unb fcicmififdw thtikn, 
in cine £i>rad>c b:r Jr'nc unb cine vrpradKbcr 
t : l>.iraftcrc. ;T>ahcr ift ciS iKfentincit , t>a§ fte 
b!' il .vat* bic ^crb;tT<nmg unb 3>crnu't)runa if)* 
rcr (fb^Mftcre «cfc{)c:i, nub if>rc manblicftc 
irrradic in ihvcv ur|Vi-iin<ilid>cn -clrimith fldaf 5 
f;:i Iwbcii. ilnftou fu* nid>t cine fehbc <£in* 
tlvilittn <v:nMd>f , fe m:rbcn ihrc nuififrtlifdwi 
^ci-.lKn, ebor mumnlru /velru! uioucn fid), 
fe ivic in anbern £rr»id)en, n<u(> ui?b nad) 
in fcftvKKBre unb bcftnmm; ^Irfifitlttfiojncit 
tvnvmbef: l\\\bm. (£$ ift wnbv, bail bio ?fe 3 
fliicpicr, *3?anptcr, unb&crfibicbne rtnbreijji& 
T:r, bio iir.Kn fwrinn Acf'-Kv ft'ib' ibre^rpra* 
t>c in bic bvili-v unb flcniciuo ct:it*>ct((cn ; ba 
abcr jfnc lh*ili<je (?pracbc ttn$ imbcfrhiimfcit 
unb fdu % -.infcnbcn for.ibcliv.hcn ^fidn'P. bommb, 
bic nkln o.cfd)icft wareu, cine braud^arc ebec 
«nvijfc *acnnfiuf? $ti twabrcn; fo f.ifjcn f!e 
fvl) jicnotftiyUf if>ro^ufmcrifamfcif anf bieSlutf* 
bilbuna bcr qcmrinat (rpmdr: $u roenben. 

y.\ bcr T^cmii bumi, iinfrc (i'mpfinbim^cn 
bimb ^eircauc^nbruifi'n, avh1>e biefeftett <tc« 
wan f\;r' :fm;ren, nntrben tiMr wis? <mf (incite* 
tvijfc ?lnja!)I ton 5r:qrijfcu enitKfftrftnfrfjitbcn; 
benn cj Miebcn nci(>npcHbi<jcr *B?cifc allc bteje* ufcer hk $>cefTe unb Siuftf* J 9 

« 

iti$cn miSscfc&tefFcn , tt?c!d>c fid) nlcftt <mf 
€d)iiU cbcr $c»ca.»n<vfrc$ie&cn. £*qu fomtnt 
nccb, taf? cm jwfaramcKijcfcfetcr SRcftriff buret) 
cin cinjeinc^ $U& c&cr burd> eittcn ein$ftoctt 
<£inbru<f uergcfleu't nxibcn farm. s Bo tie 
3uid)a(>mn;i<i jn fur? finnwf , ba miifi cin a> 
mcinfcfcaftlicM SScrfwiibiiiG ben $?an«.d erfe* 
$cn. Stflcin bic 2>crbc|]o runa, bcr <r pra i)c bnrd) 
tic 35cr»iclfalti<mi!«, will'. iihrlid>cr 3ctd>cn , tic 
|n?ar fitr ben ptvaf ber vr peculation fcf>r tte» 
thi?. ifr r nnir&c fid) bt\1> mc(>t um>M mit b«r 
Jct'fcaftiflfcit unfrer (rm "•bmta.cn, mit bent 
OWijfc bcr ftacftafcmuna, v.. aacn, ttctdicr ber 
<rprad)c ihr £afei)ii ctctic^cti lyattc, nod) rait 
ban 6albta.cn unb 6cftfnbi«,en (f-inftaffc enter 
mt^brucfueUcn^tcbuIaticn. SSir miiflt en ba* 
I)cr anf i)?c6enmtftcf benlcn, tmb auf tictie So* 
nc unb ^eweaunjvn fallen , bk <m€ eincr ge* 
tvtlTen vrtefluna bcr SSPorie nnb $norbnun<i bcr 
«jrr/lben emfpranaen '). <j$<m fitiyt kklyi.xvk 
bitf: $cfd)icf>t. 5a it eincr nad>a()menben Cirri* 
HUM ion wiir&c ;uqlcid) am iftacfyafwmna, buret) 
ben CKccr.t ntfrfen. 3>cr Ikcmt fcefnmnit bk 
gcif, in u>cld)cr anf cin. inter fefgenbe ^pffca 
mi&KiVrocfkn nxrbcu. Cnl6en t>ctt tinajei* 

w«f *•:**** z<j(3s(r», xr'K.Aa* ^.Acrfj^vaffrt'. piqnvs, 
ll A I K:Mv v. «V fhs< :'■ r.: » ,<••, 6o 95efrad)fim$et! 

dnr Un^e muffm in tern Uuft ityvct gofijcanf 
einanbcr in eht gcwiffc^ mctnfdxsi Q$crf)drtnifS 
i cuinici! m); unb tun* £f>r, tvilfiq fcin ci$nc$ 
^uT^uiWn jn crwcitcrn, nnirfce cine jcbc'sM* 
f)cnw,] j>c8 iwufifalifdjcn Stytbrnutf kjucria er* 
flvcifcu. 

*i?jim man fo rocit acfommen wore, un& 
fid) unur biift'is Utiiftanbeu bcf&ibe, bami 
tvmbe fid) fciucr bind) fcin (sialic efjnc cm nut* 
fir\ififd>c$ O'eber mib ebuc cin'Iaknt $ur$er* 
ftnUtieu imtcrfibcibcii famicn; unb ba bcr 
: ;n»b bcr '.'•"•■."•d}a!)!;uini< in frewben ciuctki) itf, 
fo n?;"iv>cn f;d) bie <il)m\iltcrc cmc$ £id)ter$ 
imb cmje lontmifffcrd t?cn fifty? in cincr per* 
feu tn'reinujen, *3am n>ir biefc ^u'rcintguitj, 
ncltf ben erffen UrtadKU, tr-orauf fjc ft'd>ijruH* 
bet, tv::i k v.icrn)c<\cn, fi> tvovbcti wir Ci5 (cia'jt 
tcv. :lrn I'.Mincn, bofi bic crflca differ bec 
fltircn <: fiucibart in 3Jcrfcit, nnb bic crflcn 
^In-rf : bec- &eni<# pocrifd? ab^cf^fit warcmO. 

(utT^-jy **t.;e. Agistor. Fa.r. Cap. IV. 

^,rat <«fci;» fx<fi«ufvc, At-ff.r*T<; to fxgr^v y rctMa 
L I. &Ut tie $eefte tmb SJtufif. 6i 

SBentt ahtr eme jebe Drigtita$»r«$e mci* 
ftcnff>ci(£ <tu£ eittfpl&i^m SQ^rfem beffcnb, »n& 
J>a^ <8i>ftcnmaa§, n?t? mar .in$cnommtn §af, 
Me crffc nnb nnmiitdhmc 5&trfuti$ be£ $c* 
fityltf war; (o folffc man gfaubcn, b«(? c$ tr* 
$mb cine ctisf*id>c nub urfVniugfidK Wt bee 
SScrftftfafton gcgcbm babcn mufft, bk »or <!k 
Ictt anbcrn bor^crgcgangcn , unb beren 9fte* 
cf>tm&imtd in afim ocrt bcrfdjicbnet? 6prad)«t 
flic(d) ware. 

?0?an §at bit Sutmerfim.} 6ep ro&cn nnb 
ltn^efltfctcit ^Bolfcri? flcmadu, bic fcq> ato ro* 
Dcit u»b unacjitteteu l:nu:* ctncS jeben Q3oIfi? 
pfrijfr, tafl fie in if>rcr <TO&)nIirfKn£rrtidtf" 
$u fimjcn fdjeincn. 3i?ir weifat tntf cinroal 
felbft in bic Jetr t>crfef*cn, bie nirfjf mit eon' 
ber €ntftvr>un(5 bcr £)iwic enrfcrnr war. 3^ 
tvoflen n>ir unfrc <ctimmc ben €Jngc&unflM bec 
(srmpfinbuns ungc&inbcrt fefijcn , unb uneinge- 
fdjranft bm naturfidjen ^cr.utbcrumjen beS 
Scac&brucf $ nnb b?$ SJcccnts? im%c6cu foffw* 
3« bicfen SScranbcrumun jitobm \wv ben ttr* 
fprutuj beg enifcenn, iaf?ee\ 5l«cin ba£ bfoge 
@nlbciimaag, fur flu, qenemmen, fat Uim for* 
ffimmte gStrfmtg. Hi : eincn 5Bct^ an^nraa* 
d)cn, mng man ifai tin tfcmiffetf 3«f timafj unb 
8tarb titnig geben. 3« bicfer 3ibfjtf>t bnmcfeit 
tvir bic $aufc o). % u $ j> cr ^jltmmimg unb 

«0 Primum quia fenfuj eimii$ haljct fimra fotra* a* 62 !&mavi)r illicit 

(FiMf>ciU:u$ bcr wvjtyicfciioii c.nf ciiuinDcr fof- 
flcr.bcn ^invgumuu curtVrii!i|t cine ii:uftf%iU* 
febe Siblniiiuiiflfm cult ^cnw^n^ t>en E»cr <in* 
bent. fSen bcr CirV i\i bcr cine Us|V;mi$ bee 
SScrfe, i?-:Id>c n>iv tea «i.]Vru itorMiibcji 3>or* 
fabmi cri Mticn baben. Tea bcr^irt li\u* »iclkki)t 
biU (Kbr.i:fcbc 1v.1t ericn;al-.Kl*c v: Dlbcimiaafj p). 
Unb t»cu bcr $rf Win* v.tw.uMuI) "b.icJ o»/6i» 
ftsr-st, biijVr fuKJiiofc in.b cj:ivofij:!irt)c Ditmic* 
ru£, iv.if avlcbcii bi: C ; n;;b-:ii, nach bcr ?)?«>» 
nun ^ ihrctf bcffcii JvimiindiiiTtf, burd) cii:»il 
ttarurlii'bcu Iricb a, J;;ror tvii.bc.i. 

Tic ivvfic t ii^u:uii uiijVrv" vrn'bcn* 
nw.tya* febfint btiriVlbc brp ben cifViocn $c* 
ttnnba\ni bcr £n;i'OifVhcit tiub KucinifcfKrt 
! Gin-adjo flar J» febr m ^cracfytmiii *\du\Kbt$u 

I fyabcu. lOtou fo.u, ivir baben kino cplbcit 

: feci l\-^«?nmei-riui:uit\u; ivic!cnr.i":: iva tcutt 

: cii»c:i i\vu'inui£uu*it ui'.b »v^o* , i^ ir.:;:r|lut?ktt 

ji 5)u);!>:iuie babcit '. £11: icbi^vrnlbcmnaafitfsir* 

; ! flvbt attv bcr iu'ifclMcbcnbcit in bcr Un-v: r.nb 

p'i:Ti-!er.|>ic ralwalc ir»U'tii:>!!i':n , »>m> a iV.- c:ui.v i itio 
c:i :■ '.!' if : iJ^uuir , ij'.v.ii ..uivj k s.iiirtM <;:i:n \ lAcm !ccti- 
rc, .-.I.: \."c \r!.t p,t»iK» ftiii\*!.iii tr.ni.ni.'; tlumlne, 
I> i . !••:•!, i':i.i-. 3iic» ohm ii!c ij-v cUio llciit. — — i.'^e 
eft U !-■; uiMtiunir, ere. 
J f^viM u.i<\j.-. I:<:itnt. L. IX. Cap. IV. 

j . p^ .\i«-!«l"ir.itf, quae «kj>endfiu a u;bus if lis. I. o VV \ H 

I *t( f*L.;i 1 otfi iiebr. j.. 3;. nut. j. tifccr tie <Poefte tint) SDiuftf. 6$ 

$ur$c bcr auf eiiitmber folgcnbcn <r0ett; t»tc 
JDuantitat eincr &t)lbc t}t bie 3«t, tt?eldje bit 
etimnu jju t&rer 3lu$fpr<id)f haud/t, &btv bit 
3hillrc«<\im<j f mcfcfc fie ftd> babct; gte&t 3toti 
aber macj bicfe £aiantif«t »ori ctncr tin&cran* 
tcrlid)cn $)rofobic 66l)an<icti t ober ben btm 
(fmbrufc bc3 3tifta!r£ uiib beg 5icccnt$ f>cr* 
riibrcn j fo rcirb bic SSirfnna baftott in aflett 
o()»Ud)C» Scwcgumvm un<Kf% birfdbc fmn; 
alt: 

©fAw «s KaSftov «•)«»» 

%dj witt mn ytvcug e6()nm, 
3d) will bom £iibmu$ finjjcn. 

3>a£ cinfadje epfbcnnuiag if! ba$jem<je, 
in ttvldjem jeber gug, ober jeber metrtfehc 216* 
fc^nitt mir <m$ $roo €r>lben beffef)t. aOctui 
bcr Accent <mf bcr erffen er)!be freiflt , tmb ki; 
bcr gwepten fdlltj fb roirb bic ($»&(>*« SB- 
bration cincti £d>aif &on h'irjem .SNincr &cr- 
t>orbrin«icn <0, vmk bicXor.c werben au^ bee 
#ef;c in bic Xiefc ubcr^chen : 

q) Sylhbt acuta lwn t »iu* hm-ru^'uin penetr.it, « phi- 
wsliii llm.lcs fylbhas pvopagac in ai'cc, idcoquenrfintiiu 
»u,« eius Imago au.libilis, „ a .iubmib,,: melius perci- 
pmir et maiori intmutlo re r «rutwr ,!, echo, cputn lylla- 
ba grauis, aut lyliaf»co accentu re.ni.fc prolan : ma fo. 
c« ac lie in chorda iatcnfius 4u£*a, ^-am hi t* H «* e ^ ■a 64 95ctrad)fuiK)cii 

<?7ciiie ( £cer cr J fccfrt bin j £crm. 

5x?emt frcr 3kcenf r) auf ber kf?fcu «c»(6e 
Imt, mib bie t^tinime He cr|icrc mir K*rd)t be* 
n»hrtt jo \x>irt> fcie £aucr ter 2 cite aldrii bet 
€tjrfc ber *5i&r<Utenen , tint) ber ilcbcr^an^ 
t?cu bw'r iiefe in t»ic £cl>e fenu: 

£r f?ci>t j ju fid) I &ch *3wu& | empor. 

5P?rtn ftcbt Jjicr.nii?, ban Mc 9)?cuflf)cn <ruf 
ben OH'trnucf) fceo ^rKviimaafietf one cC»c« 
bent t^vunbe, tvie auf euic tmmUlihiv Cyel^e 
ten 9?eten f gefaUcu ?tnb. .^cr flcicbrtc 
p :fttrd>«r iff fe«jar fo lixit (lciwutwi , fca§ 
cr awnemmen h*t, v; ^iiifif fey utief Iut 
Slcccnturtfiot? cni|?auben : — „Yides ii;itur, 
„(;uo nioJn ex n.iuu:i 'entus pn'ihrim mu- 
,,11,1 ex "mttir. ' ! — '.i> ill fcer Xi>ar » UM& 
ifl tie iMifif in thrcr cuifadijtcn (r-effaft, tin 

II (nijfu*: ct hinc rimir. in til , •. t ivILlu ckuu \ ideattic 

i , temper Ion. '• »r quam ^'.u.ir.; lpe^.iu ic*l i^et n,-.)z.\ ; r.-.tit 

u'ii:! >1i'*n '-ft in ore pruUTi'ntrs . i^'i in'iliitt.r , fed «-ji:ia 

fiu. !;--.k-S m 3lTtf Viuil. K 1 y. C i! *. R. Mi:j':4rg, L. VI If. 

C«;-. V!I. 

! i.» -ran crimicre fid>, buf; bo* *3ert Accent in bic* 

; fi-r r -,.n •JU'fe.mMiing 10 viel beeeufct/ a!* cin bo* 

1 h*r .fcr ti.fcv tea? rivr tvclcM einerleo ill *- eine 

Smi; c\wm\ ebcr %;d Utnuu fcr vstifBroc bet) fc« (id)c 3tntt>ciiftm<j bcr @ct&aft be£ Stccentf t«b 
bcr Senwgtms <wf tie £o»e imb SSer^Wffe 
wnfrcr <i r mpfto&w?<i«i ? 55ir ^abeti gcfe^ettr 
baf? t>tc O.uamitat bcr €i)tkn fcfof? bie W* 
fdjiobuc 58cr5nbcr«n<j bc$ Slcecntf if!; ttnbbaf 
urfprtimjlid) ba$ 'cnt&cmwaafj ntcfttS anber$ 
war, ai$ ein Ufbcr$itn$ »on frozen $u cicfett, 
obcc ©on tkftn $u l>ol>cii Scitcu. S&Sie akr? 
(>at bic viucd>tftf>c fe^fic nub bic ^oefte bee 
baihirifrf)Ctt SJolfcr emcrlco llrfprumj ? Skdj* 
frit bic (icber imb bie^rembctrfhtubc au$ emcr* 
let) ^l>urgci ? S>ie v2pracJ>e bcr (SinbilbttiKje* 
j f raft ttiufdtf ; n>lr wctlesi bie c r :funbe 2G>erttttttffc 

| JU BCtltftc $ICt)en. I'oema nemo dubuauerii ab 

I impehto quociam inirio iufum, et aurium men- 

fura, et limiliter decurrentium fpacioruro ob- 
leruaciune efife generatum; mox in eo reper* 
tcs pedes s) . SSatf (Dmtittliatt btircft **- 
» ium menfura u. f. f- ucrttmb # fann man «u£ 

! cuter hiftijjcn €?tefte in bem piuttw be«S #rt? 

j flopfranes febffefien, tiw bcr <?!>fet>hanf. ©bee 
5lnHa0cr, feincu (£fd t>or beni ufrefn t$cru$e 
eiiw$ DpftfS bqcuvtf, unb einen 33cr$ &ott 
fcd)tf 3ambcn mit bem bleScn <£piefe bet 
SlcccnUr c!)itc JnWe bcr frofobic ober arttffe 
liner %6m, au-fMti 

s) <^v ! N T I L I A N. /«/?. Or.J J. L. IX. C. IV. 66 S&efracfxunqift 

•0„ t/v , t»w , vti, few, bu 4 

ACT. IV. Sc. UT. 

£o rmc bie nocf) fo fmnrcicb gufammrngp 
fd*rcn Sorter in ciucr vriuvKbc blefl fiiiijilirfje 
£>erbmbtm$cii eiufacbcr ^viffc fmb, tic mft 
bcr 3>crrciTmma bco Scrfiaubctf juncbmcn; 
cbci; fe in bag ruiwlicf/fr; vr?lbc»maai5 in bee 
^Wfic nicbttf anbers, aid cine fimirctcbe ?;fr* 
tvcrbfclinicj bcr funpdii ^erbaknmc bcr lone, 
nvtcbe mit bcr ^cifcmcnuH bc<? (*cfcfnmuf$ 
imb bes O'cfiifcls forwent. :^cnxt bcr X^attty 
In* tiMcbcrbeff fclcg bic jtivijfc £pl&cbc$ Sro* 
$.«!«*; bcr Slniipatf bk crfrc bc«? 3nmbett. 
„\'t proindc rytlimus late iumrus nihil aliud 
..'if, '}uam funus tjtiitUm j-.n>portionaros, ex 
, : '.n* s tn \rlucibu~ -uioribu.-* , line, miod idem 
,,ctf , ex variis acuuiinis et grauitaris gradi- 
,.1'us compulitus " t). 

liefer (j>nmbfafe \"d)\mit )ub uidjt Mefi mtf 
cm regchmigh) imb cimna! fciKicfefsrcs trplfcn* 
niaafj cm ; er letter and> hk gcl*v unfrcr cut 5 
fi)ibi$cn ^ertcr felbfr in bcr jcmcincn JKcbc, 
obcr necb mit mc&r, tremt bic Oicfrgenfcit ci e 
lie lebbflfrc imb «iffcfn>c!fc Slrttfutatten frbcrr. 
£>ie Ferrer twn jtvo , brcp ober vice €plf>ctl ftub in bcr cnttfif^cn vrjwbe <irojifeti$ctf£ 
mtS fremben €pr.id>m mtklwt; diem fie 
gcben ben Slccciit mtf, bcr ihnm in bmfi&m 
cuicti ifl; fte rid>t*n fid) mtffr bera 0>«tw bcr 
SttatwtwtotttffprrtdK, tiub rrbalrtn fe^r re§el* 
inttgig etne jambtfetpe «>bcr frerfi&fdjc $5c$e* 
#un$. Uekrfyatipt, fo t>crfd)icben bie CHefcfce 
be* iuutifafifd>en uttb folgtirf) bcr n?emfd><*i* 
f8crf>aIuiifTc in ibrcr -}ht fiub, fo (tub fie becf> 
ibrem <£inf.ufft nad> alk;cmeiH, tmb crftrccfcn 
fid) liber jebe 5lit bcr ?ln£H>r«d>e. £abcr 
femmt e£, ba£ bie \)*ro'*c cbcti fo wtU ibrett 
tDipthumtf bat, alti bio i'lvjk; ba£ bcr 5tu& 
bruit fo fd>r i*e» bcr "Wi-fif bcr v:ti.Tit:e ab s 
f>aiij3f ; unb baf* bit* fc!%c» *3?citbui!))en brr 
5>ercbfamfcit ilne ^iiHr::** wrffhfcn, nwm 
fie ira §lcid)ferini^eu *£one, ober mtt cincrlcb* 
fofen unb utnn'ranbcrrcu ^lii^f^riidje »©r§e« 
fcraebf wcrbew. 

jtcinc <rpnu>e faun $u dinm ^e(r«m hip 
fal>t0 fc4>it, room il>re tiann1id?e drinrttouiig 
tudtf fo befebrtffeu t|t, t»at* die fbrc £?lfctt 
itorbn?c:ibi^ in c;m*rty> ^ciiuutiig iiutffcn im^* 
gcfpr*(£)cn tverben. lie rear bent ©ripe be* 
ucucnt jt'rttif vorbebalim, ftd> bk €jif?ctt$ ei* 
tier foldren vrpradK jn bcnfcti ; tmb, um baf 
8xn>fpid berfrfben tied* 111 er f timbre r $tf »t« s 
cf)en, fanb man fie fccu ben Jiibeti; ««*** 
SSoiff, bag ntut aucm naiurfjiten getter bf# ; temperament, ben ctfuf>cnbftett Ornfftiffa* 

nm$ wmnicjec, nub ftd> »en cincr jeben 3?a* 
tiou auf bcr £i>dt bt:rd> bic (%fd)ivinbii}?eit 
fcine3 (Sefiibte , unb burd> bic weftiafcit fct* 
nev Vcibcnfcf>affcn ttnferfdjicb. £cmc, bic et* 
iun fe iribcrtninij-jen <c*n bebanpten fenncn, 
im\*e;i thn mic bcr (Scfd)id>te unb SRatur $tt* 
fammen $u reimen facljeii. 

(gardlafib t>c la V>cga mcFbct un£ u), 
bail bic .Tiducr in Peru fid) fcincr Acinic, 
fenbern cina 3(vt veil frciKji $crjVn bebicn* 
ten, bic auet LuiAm unb fnrtcn vrijlbcn be*- 
fMrtbcn. $?an mirb (line Wcpiiung am bu 
flcti aiig ben <probcn twflckn, bie cr im£ von 
bicfem enfbemmhifk ^ujeben hat. &ie crflc 
»«t eiu OH'btdrt, batf att bic pcruanifdje 3fi^ 
eta- 3uno (teriefcut jj]. T- tc IiucmifcftcUcbcr 
<\i;iuh\ biq'co vctiicfc tvirb vein £a VHga af£ 
fine aatcue fe'ovic bctf £rictinal$ cin»fei;(cn ; 

Puklna Xymplia, ed>enc Sinmvftc, 

1 rarer tuus ei c f> , bciii $rubcr 

Vinam tuam w). $ r i c [ )f fcj c Urne 

Nunc infringitj £j C j,, etlltfcil. 

i») IKftoria genera! del P?ru. Madrid i;$o. 2 Voll. t.. 

tv.' 


&6er He $>oe|te nub 3Ru(i'f. 69 Hub if>r $ra$ea 
S>ottnrrtf feudtftf* 
<5d>rcget $K&e. 
£*ed) fcti Sfyinpfc 
©rfwttcft Oicgcn 
5i»0 ben 5So!fcit# 
Hub circlet? 

Svmt ber €d)f>pfcr 

4><tt baju btcf> 
3tmtyruj!ctr 
Hub krufen* Cains ittus x). 

Tonat, fulget, 

Fulminatque; 

Sed tu, Nympha, 

Tuam lympham 

Fundi?n$, pliiis, 

Imerdumqcie 

Grandiiu'in feu 

Niuem ruttis. 

JMundt faitor 

Virachoca 

Al hoc nuinus 

Te futlecit 

El praet'ecit. y). 

£>ie jmente ^rofce if! *iu <£tud ctntf &er* 
Itcbtcn fctcte*, unb flttu%t tm 2><ntf*€n tf* 

tva fc ; 

3« bcr <£rf)t'iKti 

C3c^, mtfiii v icbt 
CttvV# id) fomm urn 

3Rtttcm<id)t. 

x ) — — Cauum cornier fa cufr>ide monWrts 
Imputit in tatusa acventl, vctut iigmine fa&fe 
Qua data porta > ruunt. — — •* 
Intonuere poli, et ctebris ir.icat i.;nibus aether. 

AENtlD. L. I. 

Mis e§«» nigrawcm committum j*ran<iinc aimbum 
Dtfuper iftfundam. •iftan 6emerfc in btcfct &ci>brtt ^epfrictcttr 

feaf; bcr nftc ftuftcpuuft bcr vrtimntc mtf bcr 
ticrtcti <?rt!bc HI ; bag bicfc ^mfe tic ^cwc* 
$ui!ct uiu;rf-f)ctbcr, abcr bcr vZimt fie Dcrbin* 
bcr, unb cine glcicftc *i>irt;m<* rfmt, \vk em 
9>cr$ von rtcbt cDcr ftcfrcu crnfbcn. Jn btcfcr 
Operation $ufaminai cKiieinn;cn cnfbcfcn rent 
ben Ur»Vnr,hi unfcrS ?intfvmi<5, unb nabctt 
flfeicfjfam cine 2hu*ficbr in aUe bic fs>f^cnbcit 
?ibastb.':ini^cn unb ^erbeffmr.^cn unfer$£i;l= 
bntiii/taf;:^ 

IM* hebraiff): i>bcr mei\v»r5.nbif:f)c CrnI* 
h*nm\ia{j, Demi cS famr fid) in bcr fotfic t>cr* 
fcf»n?i|tcrfcr .Dialcfr: t:'m nvfhtfli.ber Um^ 
fdr;b fwben, n>hb ton cinon iicucrit jtunfi; 
rt.br, r auf fol^nb: OIrr bejlbrieben 0: C'cnus 

?,' . , :■ — veil .-„ !' .V'r.s am bi<v.i!t.iti: !-.>no* 
!<'•, T.n'ii 'i-, p.'-ri us ;ik* ir-tiDus cu:i!h;ires, 
qm tijirn: ia'tatisvui-u^uc f.ijile ;)-.\>Mnmo l**u- 
»ii.-, vf onrando 4 at.juc ;« f-i!tnmiiu\s re/uati 
pr-i ff -"Km CTrnii'ii \M«\i ;.i.i<)iTij-tt. — - V^U'fc 

^ef-»reibun$ bnicft tutfCwnie bcr pocfte uJ&er* 
fianpt in if>rcm evjl;u Urfpiumv: atio. (Etc ifl 
cuiOniuafbc, u»o;u man batf Original unfer 
|ct»ci« ,<? imnrc(^|lr td> c finber. £ie (%ffd>r£ju- 
iK fmb ^erijcitMnbiitt) , ?(ntfrifamfd) , £ocf>* 
fi\\i); fie tnrrciuKwn bic ciufctnfcflcn i ember 

z) M .' C !l A l H S a<! t O w T H <fc /»<.V.X 2V/f ifr. 
kr.i:i>r. pflg. jr. 66er t?te 3>Cifte tmt? ^Ptufif. 7* 

tntfer etnen <jcnui«fc^afrticf)cn ISJaraftcr , nub 
gcfrctt ben b;fkn &mci$ fcen ber SHJganctti* 
^cit bcrjenigcu C%fef3c, nad> wcldjcn ba$£t;l s 
fcennwatf ati* etner nan'irltdKn $ rofobtc snerff 
tntjlattben iff. 

«Bir bfibctt <icfcf>cn, bail bic crfie €r»«* 
tcnnui unfci^ 2>crfc£ «utf b<r $c.gcnfcittgcn * 
f^m^fctt aiif euimibcr fdncubcr $cwc<wn<te« 
cutjlanb. 3>a nberctnc onbalrcube gcljie <jlcicf>* 
gdfenber (finbriicfc bats £1>r crnmben »mf>te, 
fo fucf)tc man bcr i&onetente baburd) auftn* 
J>clfcn , baf? matt bk $ca>cm»n$cn ntdtf mtf/r 
tiitmittclbar, fonbern n?cd)fcl*?twif« son cinan* 
bcr aM)an$c» lift? • 

SNea, ift mem i'icb! SScil aKc &$dt 
tfrieg will, fo fcr> e* SSrieg! 

Berlin fa; eparta! <j>reufFcti$ £>clb 
©cfrent mit Stiifcm imb 6tcg! 

£tc cimittbcr antwevfenben 3*'fr n k« 
<£tropf>e fefcen bic dflcmlirfK Scfcfeaffcn&cittm* 
fcr£ Sfopt&mutf in ba$ befte ltd)*; unb e£ if! 
tt>al)rfd>cinlid)r kaf? &*c ^* mc i uc H* gebrandjt 
(tub, bicfc rinanber <mtn>ortcnbcn Setters 
frcnicrf at. 3cbod> fine Hiiwcruiibcrtc tmb em* 
formic 3U»tt>cd>fclmi& tvar nod) nidjt <tefd>icft 
genua, cine cintoiii*K fttwnetuV $u fccrkffenu 
, man fid bal)cr m\ b%ttf 3>-iitci, bic 6r««$e» 
bc£ Svthnmi ju crwettern, ifcm mm fm)cm 7* SBifrndjr uiKjen 

?mif \\\ laffen, unb babnrtf), ba£ man mil 
<\r?ilrcv Srci^cit eia e»!bcnnwa& eeti unflfct* 
cbcr ebcr gar cntiKjwn^fotjtcr ©irfumj cin* 
fuhric , «m eg ju etnev m'uen 3lrt tint $ti itcuen 
(%abcn ber Slbfod'igictfeit $u brimnn. 5©ir 
toeilcn mncrfud)cn, cb tmfcr fimffiifiiflorSam* 
be crfimbcn iff, urn ticfeu Snbjwccf §u <rrci* 
ebon, uub in trie fern er bai fct)mcid)cK>aftcn 
ftanini cinctf (Kreifcben 3>crfcc wrbiciii. 

£\>tf cigcnflirtc CrnfGcnmaaf? bicfer 3er& 
act finb ber In\l\uu>, tcr >im6c imb bcr 
(rponbfliig a); am gci*ttynliet>f?cu abcr if! 
Kr 3anibc fur brefetf:. ^>icf<fr mtrftitbtn 
%tr{dritbmf)dt Oabvit n>ir bic bernefmifteit 
&MUI 311 bdnfen, baf? mir unfer eRlbcmnaag 
ivranbtni foimcit; nlu btird) bcu UcbcrvjaiKj 

•v ^int.te fiub tcr eftenrrona , brf t»er ^nrfplu^ tit 
tern fru;r.»Rj gcn ?p cr| - e <? fim ^j,..,, ^ |?f|p< ^ ep 

SSenJ lf-u'i)t ait;* fu:if .\u::ci!, cber ;chii <?nHvti: 
wenn tWr alfo br;i» v*nU«ni ;u cti:cui (luU xefinm, 
f« mug m fern 9?crfr cm j^e libri ? bitibtn, frrr mir 
ci»;« <?t?lfrc bat. 3. <f. 

£h furtfteff fre$ ?c$ Settcn SfufunfC m'c&t? 

SSfmt man hl't: furchrcfr bocb, fur eincn laftr\\U 
fafn 5u§ iitnimi,. fo muf; baa einfolbige 2s?ort: bir, 
tinea p f , KU $u§ flu:mat&e«, nuKfcc* nrtqerctmf tin* 
to ftajur bed €9lb«n«w«§ci sunnto ware torn %xcMu$ $nm 3amkn, tint %mi&m$r 
bit fc^r ktyaft wtf> eiaftifdj ijt: 

ee& td> | i&n ftetf | nadjbcnfen&cr, t>erftcffer. 

3Rlopflod!s Salem*. 

$id)t$ , bn$ j mil- SBa&r&eit fet> 

SgSenn cin fiarfcr <* cr m bic £ D '& e ^ 
gcnbcr lew auf cm rinfylbiflctf SScrt trifff > fo 
fcanrct bic &ibrarion fort, roic aiif bar <3at* 
te ciue* nmfifaliffbcu 3»fh*«mcm$, tocrni bet 
&ubmcf eber bic 3irt italat ioa fcfton nuf ef>ort 
%ai', t?ornamf ich , tvenn auf bicfj SOort eittc 
faufc fofat, $. £\ 

OKtt cud),fc9 6o(f! 

<*g ill fd)cn efkn btmwtt , ba§ em einfyf%c$ 
&£ert bind) fcinc (^truffur cincr 2v«b* »Ott 
<£iiibrurf en <\fcid) werben Umtt. SBo t-rfruftttr 
u»b Accent gufammen n>hfcn, ba nmffen fled* 
tier cinjf Inert Gpf&c cincn (%ab bet £au<r ge* 
&cu, bcr einc ?Uif>c t>ou £ i)tf>en fd>mtdicf} <$!dd> 
fcnimcn rourbc. 5- <£• t> ) ; 
£>tr iff, bas$ <\laubft bu, imr cm <$au$ ne# 

b«*' 
*Elop#o<f$ tgfcifomo. 

bj Attd t ftcd from movarcb* » St. john rfiw//* with 

hee. i thee. 

i * 74 93ctrad)fun(jfn 

s $Hcin bcr <$re£te *33er$utt tmfcrcr Scrftfifa* 

lien ift fefoenber: SNi tic Jlcccntc ^rten bc$ 
3lutfbrucfg jlnb; fo erfne-'re tld) jeber SSertfwf, 
ten ftc ten 3cid>o:i unftver ^cv^vitTc ^elvn, mtf 
ncch gr-j'lercv C5cn?alt <\ni bi* &w\\U fctbflr 
i»n<? bcr Criii'.t crf>«Ir cine »••:■;() iu^seve i'.cif"cl)C* 
neu,u<\, uk* bevvr :'v:l!. (£o i>av bae iiiufe* 
f>cn, uJi? eb bcr ^cchaii'f.mi* bcr ^ncdufdKit. 
Slu'rfc iinf fii:rmflcr;it'Ofnt'V , <\v:: jvfefcten C^rim* 
b: bcnihr r imb barons K'u. ^crrbclc acjo^'U 
frai. vfinc iScvfvhi.^i'uiv'it, bic num bcu)?m* 
<\on jur 2>cfradmmj) e»iipfc(>!cn imif?, bic fid) 
liiefjr burih 3ftifc^«:ii a(£ bweng ( i; cfH!i( Icitcn 
Iatfcn,. roibcr bic Q?arl>arq> dnc£ cii;f9l6igcit 
fvi>tnm;ic> cifcrn, itnb bic ^b*i>rcr mcl>r nacfy 
tc'M ?v.mmc, ben fr ai:-?fiificn, «bi mid) bcr 
2i3irhmv*, wclchc f:c i>a octbrincjen, 511 baxu 
t&cilen fd>cincn. 

$?an fajjf , bic cinfnlbuKu Metier t&arctt 
(Kfcbicfr, cine faiKtfamc nnbfcfnvcrci&cfccftutig 
mi^ubrucfcn, tmb fenmen anf cine ttfucHicfte 
Sirf (\ebra«d)f nxrbcn, JUafrfeitftfcit unb 
(^dnvenimtb aiie$ubrucfcn. SBic bid njcrbcn 
trir nun nicfyt <}en>inncn, warn \m jetqett 
fifoiiciir bap cinfptbiftc 3?rrtcr cfccti fc <\\nd* 
ltd) 111 ben eittocftctt gcfe&tcn Qxweflim^ctt titer bie ^>ocfte mit> SRuftf* 71 
uitb Sctbeiiftyaffcn <ic&raud)t Wcrbm fotfc 
nen 0? 
£nt tt>id?(l ni*t ab , etc'm iff bem $er$, beta 

Stan, fltcf) micO, jfof> mfeft, fern wie $of boti 

x |>ol ! 

Sld> f emm nid}t ! fcf>rcil* uid>t! bent auc^ uirf>t 

m mid)! 

popens tElcifc. 

3n tmferm ^crfc tft ct* bcr <£mn, «dcf>ct 
bcr ^c^:\un<\ tf>rc ¥ct»baf:io,fctt fliebt S>ie 
cinft>Iln<\cn Ferrer bri;i<icu itnfrc ^cgrip tft 
<inc mcl>r gcbrangtt Srbiwiifl , unb mat^m, 
brt£ man fie ttimiiftcibar nut emanber ecrgic^ 
c()cn f ami ; fof<|ticf} werben if>rc 3>e$id)tmge?t 
<wf cinauber trcffVnber. Sic fd)«>Mffcn itttb 
fd>wcrtuKi\^lcii 3cilcu in wifrcr £pra$c pub 
bu*jeni#cn, «?cld)c rait eictfpf6i$cn Sge'mrh 
^bcrlabctt f?ub. 

£>cr ftarfc £an«, ben bcr funffuf?t<je 
SScn> ju torn jantbiftyen £i)lkmnaaf?e §at <*> 

c) No, fly me, fly me . f.»r ai Pole from Pole. , 

Ah! conic not, write ivm, think not once of me J 
Pant on thy lip, and to r'<Y heart be f>reff*tl, 
Give all thou cuift, an«'i let mo dream the reft. 

*) ®kfe Ser^art iti nicntal* ro«$t ttMftlrirft, oil ^ 7# 9?etradKun$en 

if! ed)ttfb baran, bti§ ein geijenfeitiocS e^ 
tcnmaag , n>ie 6ci> bcm Uebergangc born 3am- 
tifd)m jnm Swdji&fcfrn, cine 3lrt t>on 2inffo§ 
cber ^lufbalt in t»cr $cn>egun<j e): C\.. CT ° JDn^atrcr! fo tvitt id) nidjt 3lt#ieb ncf>, 

men. — 

— Unb wain bann mitten britm 

° — — <• 
£ir£ ©oft ge&eut, bann erf! f>eY auf, imb 

ftixbl 

£•? <\itbt tint flewiflFe S&irbc in biefem lie* 
ferwiige, tt>enn cr, wic in bicfen ^eftuclen, 
<wj5 citier (£rhc6ung bcr i£mpn'nbtmg ettfftebf. 
tffcinere Qi-httt fcnwdjcn ifyn 6lof$ $ur Slfwccfc 
fclun.) bcr (fafur. 

SlU.'in bic 3?ad)l«flrun<j betf trodtfutf tann 
wit ber viifrunjj bet" 3ambcn fo in (Semraft 

»w:r fie tcliifl au* janiben frefrcfjt. $in-tf<trn ma* 
rf.c»? iroccn £r«$4en m$ eiiunbcr ettie ubte iffitfc o 0.;i'ious .anverfe , 3 foul exempt from pride. 

po h e"s EJfay on Oiticifio. 

r-) Nor to kn»vv me, argues thyfcW unknown. 

J!»iJ, Son of God, Saviour of men; 

ParaJi/i Loft. tlfcer bie ^ocjte tmb SJhifif. 77 

$efe$f tscrben f) f baf? er cine SBirftrng f&ti^ 
tic berjcm$cn , wcfc&e n?ir i|f e&ett §e$et$t £«# 
ben , gerabc entgc§en ftc(>r u). 

3cJ> ge&e mit ^tuab $u bcmew Safer; 

$omm, 6arja! 

*E. b. 

38o feme ^Jatife ba$n>ifd>en fdmitif, fonbernbie 
Sorter unmtttefbar fartfaufcn, etrtffef>t erne 
HBtrfunct, o(cicf) bcrjcniani, wefc$e bcr 6poti« 
Uu$ that h) : 

SWdtf YD$mti$, efrcngc tridjf; berSob! 

IE. b. 

Sftufetucm (*fremc fcfymnrjcn spi&bcrbfutf . 
Srat id> mit fdjcucm 3«f? anf eitteu 55erg 
S801? £cid)en, fa&c rceit urn raid) fccram 
Bitm fcinen $u erfd)!a<jcn me&r, f*Atft£o$ 
SJ?it $o&cm £<ite, 11. f. f. 

S>cc (Brenabicr an fcie Sci^sroufe, 

f ) Acres, quae ex brcuibus ad longas infutgunt: le* 
"r»or«, quae a long is in breues defccnduut. 

2) The downy feather on the a*da£e hung 
Moves not. T H E f L E E c E 

") with eafy courfe 

TIle _l effel5 gUde * U " lds • rhcir 'P eed be ^"pp'd 
By d«ad calms that oft' lie on thofe fmoeth feas. 

Hid 78 95m*ad;run£eii Scr S«fi : fan* M> , iff ciu wflfoimu* 
wer vrpoub&ig. Scan iccitr bcr Son jjfctcfc 
ft ail auf jcbe et)ibc 'hies gwj?^ fallt , fo 
ill tbrc x-uaiifltat chiaubcr glcicf). £3 if! 
frcylirf) cine 5Hcgd bcr 5tunff, * bafc bcr filnffiif- 
fw iu'i'j fid) witt cincm 3ani6cii fcfjlictjcn feff. 
SUIcin eS vxtcbt 6d>enfKifcu, bie u6cr bie 3Cc* 
<Kln f>mau$ finb, uub ba^ Olcuic mifrcr 3>afe 
*>af in (U> ftboii cmc jjcwiffc .3uid)fid>t fur bcr* 
glcicbcn 2!ii$nabn!-;i!. 

Sic (FnriVMtfciJwKt bcr fclnicUcii imb da* 
fti,->eir$eivciUi«fl bvC^ambcn uub bee !aiu\fa-- 
men uub t>crn?ci!ent\*n vrcl)riirc- bctf tpoiibiintf 
fbut cine t>en ben $iucHid?|ren SBirfiuigeii i« 
imfrcr ecwofjnfi^cn 23cr|lfifatiori. 3. <£." '*)z 

$ci^ungri<jcr, d* cm £ciifcf)rctfctif>ecr. 

<c.r; lubcu ihr auf cinem torcn <?ifc, 

Olrtm ciucti a JkiT;arunf mis i!>rer ftaub, 

Ctawb t>or bcr Hetiicn lyiir bcr xr-iirtc. — • 

£. b. 

S:> mtst-Ii I f.'cl niv ce:i..if Ipiiic <! r: y, 
>>V, If pes a! J :Lc, 

*> A M '• ON A <; O N J S T J." S, 
."Mint* (>!fy (,;| Jnc t3i» J" i 

My cj/ti wax tilnu , fiSer hi? 9>oefte inib SRufif. 79 

60 fcfcafff SMtur 1111b f mpftnbwtg m 
^pfccnnKiog , wcld>c$ Pernod) $unfi unb 3to$» 
-fccnfcn ftir bai? ijjrige anttf!;mm k). 

3d) babe fcorau&icfcfct, baf? ber i%f§mti$ 
imfrcr 23erfe ton ben $)f(}infcitigeti SBirfun$e!t 
mtf einanber folgcnbcr 5hen>e§awjen a6f>ait$&. 
£Scnu rtlfo ^cwe^mgen ten glefcbcr <2f«rfe 
burd> bic ^>aufc in cin gfctdjcg ^eitmaafs Ct ^* 
Q£tf)tilt tverben , fe imtfi ibr OMcicfygcivirftf ge* 
turn, nub ti)r SNptfjnmtj t)ettfcn;niai fepn '•)* 

!Dag ftc bic iftiabeu — (terpen fcf;n tmb f>orctt. 

Salerno. 

$?ctm f>iiuKv}cn ber 5? an bctf SSerfotf fo 6c* 
fefjajfeu \% baf? &«$ £% nicbt mi k\6)ta $£& 
f)C cine (£iutf)dhtm) bcr s £a\?c<iKi»<iai iuad)fit f 
tmb ibrc auf emanber fefqcnbcu S&irfungctt in 
Urn SScrfjaltnifj brin#m fami; fo tmrb ber 
?u)t1>mutf wrgfa&n, unb bic ^cftKgung toirfr 
prefatfef) m); 

6ofl id? bir feroeti €tgcn fy'ttferlafTcn ? 

k) ,4»A» tnim carmen or turn efl quam ohftru&tio r«r- 

J> Or Feck to ruin - whom I feeme«! to raife. 

B I. N - I O H N S O Jf p 

m) And with a pale and yellow rmbmhoJy. 

Twelfth Night. •4. 80 S&rradtfnngen 

£>ie fceftanbigc imb ferftraftrcnbc £«{fmt<j 
fccS (SeuptctS fefct eg inOirfjer&cit, in fofd)e 
9iad>to»F"«9?n Jti fccrfatfcn; cine <3irl)af>eifr 
mif weld)* bcr itchier benuod) nid>t fcf>r ftcl^ 
fci>n barf, tnbem bic fcftfnbi^e %icberfcr)C 
o!>nttc!>cr Ginbrud'e cin ejIcidKtf (Sctvicbt auf 
ujifrc trmpftnbun^ f«gr, unb bic £inb!ibung£« 
fraft imtv'.brucft »'). Ciarfc Scibenfdjrtfrctt, 
i bic fmri»vn <£r<jicf;ir.KKn bev v?cck feHten «ic* 

male meneteuifuK jttmifieljj.lcn bared tried) en ; 
fie febern ein fretv:rn ; aHhr.ra'o , unb cine <Sc* 
tvcvuiuvi, bic nidu bard* ?u*a:ln fefeljr, r.ft, 
foiibcrn biird) bic (fmpjwbiuui abacmcifcnivirb, 
unb in imuicr mucn, a&er mufifalifdjon tBcr- 
biUrni|K» fortftrtfmm' «). 

SD^cin Sorter unb iuchi C>cff ! tvie lang roirb 

iu % d> mcin ^ s 3e.\ 

3u memem CJraGc fV?>;T "? Una, cberfurj; 

Va$ meinc ^veunbe uitr ! ;)lityiii(f bu fie imr# 
I j bay n\ir 

; SDcr Strafen &ai*tj?c! . . . .^ed), n?ic bu a.c 3 

i' bentf*! ... (« n) S\ps':litud'ine t&tdmm ac f.uia.-.tc^n cie.it: tjuoti- 
£\ • . ,'i d::l:ius j magis ptrtt \ tiwtit't:<>iie it A>Vvi , et 
f.j ■;;!.:< , met ij'<,ti? omrits. <^V i N 1 IUAN, lull. Orat. 

L. i::. (. IV. 

<■-; O thou, that *ith fu rpalTtn* glory crowrj'd 
I.iv \'<\ fjom thy Tale dominion , lite the («uii 
Oi'tliis new tt'otid, at whole light a!! the liars 66cr foe *J>oef«« unfe 9Jt«ftF. 81 
£ier frfjfumracrf jj-cman naf>. €itt Sottnw 

twb fcpr 
SBie bit c3 wareff, beinf£ £o(>nc$ 5* l ^> r<r ' 
Unb fritc micfo, fo wcit bti mitjugdjn 
SScrmagfr ben truben SBcg jumemem <8rakj 

Salome. 

2>er gro§e 3tm>ad)£ r ben tie tngltf<4e 
6pvad)e t>on fremben $ufanmtc!t3ef<$tcn unfr 
t>tclfylfct<j«i Sfiertcrn cr&alfen, £at tteueOnef* 
lenci'coffnctr tmb bie $Kittd trcrmcf>rt, unflee 
50:cbuiationen $u iKvaiibcm. Metti btefeSBer* 
£nbcrnn$cn roogen cvfd)cincn mifcr rodder (?>«* 
flalt flc rooton , fie niegen mit no# fo wefce 
$unff $ur SRad)a&nwn& cineS rtafftfefjen Sftytfp 
imi3 ancn*briid)t roerben; fo rotrfcit f?e bod> a(* 
Icmal fcfywacfar , ah* bic cinfadjc wttfc) origin** 
Ic ?irt , narf) njdeber bcr accent ba£ 6>)K>en* 
iuaa$ rcgicrt, ba inbctl jener von bem £inn#, 
ttrbtmben m\t ben Okftfccn bcr mufifa!i|if)en 
gefjjc bcr Xene, rojjtcrt n>irb. Wmi toirt> 
0lcid)fa(!^ fmben, bag bcr einn in ben roe> 
flcn gallen aud) bic panfe fcctftnimt. Wwb f* 

ilide their dimitiifh'd beads, to thee I call; 
8nt with no friendly voice, and add thy nam«* 
O Sua, to tell thee how I hate thy beams. 

MILTON', 82 SSefracfcfimijm 

fe&cit rt>ir <m$ cittern jjfcttbforroigcn unb under* 
anbcrtcit (Sc&ramlK, watf wtr Dorf)in atu> ber 
3t*««r bcv 6ad>c fci£>|c bcroicfcu, bag bcr 2>cr£ 
feincn ltrfpnm$ beml£mbrucfc bcr€mpfmbuii8 
ju baufcu f>at 

v^otmlc <3tvcitii)fcitcn and) timer bctt@c* 
Icfcrtcn ubcr bie crffc obcr urfprunglicfje £pra» 
cbc <jcfuf)rr ftnb ; fo fmb fie fid) bocb atte liber 
t>a$ ©erne tinb beu <i!>uraftcr berfelbcrt cintcv 
unb iicbcR cinnniff)i,] ju , baf< fie cms Mortem 
mm beftanben fca&cn , bk Ijart in$ £)(>r ge* 
fallen, auf Mc einfadwc Olrr iiifammenget'cef, 
nub $t*e£tcmfjcite einfylbivi gerccfen fnib. £>te 
<?ried)ifd?e 6prarf>e baffe alfo, fte mag mm ab* 
gcloitef Pbcr 'original fepii, ibrcu Jcitpunft bee 
tSaubigfcif unb *£miplicitfr; unb in biefeui 
S«^e nmf? ba$ cinfacf>c|lc tsnlbcnmaafl ambber. 
3cir mid) batf crfte gewefcit fe»n p). <£g i£ 
bcr v^rtntc ?tufvm bc£ menfcfjlicfan £Gifte$, bag 
er bk *!3inU r wld)€ tie 9catrr gcgtbeu, i>cr= 
fccflVrt cber ucrfefyrfnert bat ; elmc bergleidjeti 
$8'mU banbcln, tutirbe fcijaffen fenn. 

%Ran fonitfc £ier fraqcn, tva$ fiir 33orff>et* 
ic bic @rkd>ett t>on ben 2krbetfmmgeii iti $n* 

jO Cern;m qmppe eft , Jinguas omnes, quae monof)*- 

labis com'hnt, efle ceteris amiquiorcs. Mithts abtimla- 

tut pioaofjllabis anriqtia Graeca , cuius vrfligia aj.ud po*. 

tos, qui anriquitatem affe&anmt, cemacfere oon pau«, tfter hk Pet fit ntto SJiwftf. 85 

fating bet 6tmpiieif& ii)tt$ erffea &0>m 
i tti«af?c$ &h«to f)*tt€a; tmb in t&k fmt He 
tfenntrng bkfer $>ort&eife fir tmi 6rmt#ae 
i fq>n, eber tic &erftf>eiicrtm<} uttfrer €p r«d>e 
j ttnb wife* S @9l6c«nKiagc^ beforbertt i otmc ? 
j €3 fdfjt fld> ntd)f bettfett, ba§ bk ©riec^eii 

1 ircjenb eine netie %ct bit 0ta$a$raisti$'&dftnt 
fd)«f en fDfien. 3*>r &orne(jrafter 3»ecf fdjrint 
baritm kflanben $u ^a6cn r burd) eine aflmafj* 
Jt$e ^erkffenwg i&rer 6pradje $r ©#en» 
waa# mannid)fafti0cr $tt tn<id)«» , jmfc tsfe 
£Uteficn ber Xtfne unfc ber wrfd>tetmett %<&$<* 
toegung ju t>ert»ic!fal^tgcit ; m$t fotrefjl in 
bcr %mdrt, jim i>ic 5>iiftd ber *Ra$a§msm& 
jtt wrfreffern, <*13 «m bent jDf>re oa£&e#3nb%e 
SScrjjnugen citicr regetaiatjigeit $Sutbt nub $8# 
itiur^ ber S&rpfjfatioti ju erftafoen* 3>fcfer 
arigemetncn 2ffcfid)t |ufofge oabett pc bm$Mv* 
figffctt 3xgrifferi bic grcntc SBurbe bcS <Sd>«8£ 
nub ber 55c»eguncj; roien?of)l fie c&ett babjirc| 
bie t»i#fi$em $egrtffe if>re$ §e$ori<je8 Uitfer* 
fdjiebeg unb 9Ser$u<jeg beraubfen. 

£>ie yRuftt bc£ j£>eramcter$ iff ebef, ttadj* 
brud(icf) tmb er^a&ctt, 2lflcirt kpbieferSSer&Ht 
ftnb fo, tptc 6ep unferm $mti$m Qmtwpimftt, 
bie fingdncn €mbrwcfe, bte nttr fiSr geiMff* 
gofle §cf>&ten, jar uHrtfWftnen S8wf»»g ftf' 
l»ort>eti <i)» StUr Berfdjeiicrmtgett breaet* l»«* 

q) li contrappunto, etfeadp compote* £ vide par& 84 93cfracfytun£M 

pt , Me (Snmbfape bcr|cnc.^ett tafif au$$ul&* 
(then, bet) wetter fte umjefrracht tterben. $£ur* 
be bcr Qonfrapnnfc bet) imfrcr SJfufif t&eratt 
ciuvVMbrt; fotvutben why alk 2$orffrUutia t>oit 
fciniT n cfprtin ct i t ct">cn ^cfiininmn<$ &crlicrcn> 
tic 5\'.«;|1 wilrbf fcincti anient ?»ctf mcfjr f)it* 
ben, a la bem 0l>rc ju fd)meid}di?. 

*lnf ben jrcwfen tfvcil bcr ■ <uiftcworfn« 
^Kwe antroorrc id), baf; tvir, urn unfrc <?pr<*» 
ttc finer fcoflknmrencn v3 *:??c;il>ctt unb etnetf 
flainfduMi X^t^nnu" fahiii ju nirtcf)en, fte t»on 
ncucn burd^chen, jtcreimv;n f unbibrmefjr 
55icjjfamfeit tmb G'cfc&roeibiitfcrt $tbcn mugteit. 
£>cr erfre 6cf)ritf ju eincr fclc&cn 3Ser6effmm$ 
wnrbc bcr aflcrfcftnjcrjte font. £)cnn twr mug* 
fen b?e fyulfe cutfeieben, nvfcfye tt>ir ten anbern 
(rprtv.ocu entfefynf baben, unb unfrc cKtfttcit 
jufiuniwncicfttjttii Sorter tins ifjrcn urfpniit<j» 
Iidn*n vrtannweertcrn nuicncrt. Urn bicf? jt$ 
f» en? cr f flctt i vjf it , im'ifjrcn tvir uacf> b«ii 5J?«i>foic* 
te bcr C>'riccf)cn aUcs tbim , tmt unfrc ukrffuf* 
ftfjen (fonfenanten ttwtjufdwjfcn, tmb bic rati' 5 

l'nna acur.1, 1'atrera «rave , quetla di andamento pre- 
t'tM , quclfa di nrdo, che hanno tutte a trovarfi infie- 
rre, e ferir foreechie ad nn tempo > come potrebbe 
egli movere nelfanimo noftro una tat determinara paf- 
fionr, la quale dt fua natwra r'uhtede un decerminaco 
tunnci ? — ■ ALG^KoTTl, S.'g'io fepr* I Oper* i+ 
Mtfjiitt p. 2$J» u&er tic' <Poefte tmt> $iuf?f. S? 

fen, ober mi^brucf&offtH etnfi)tt%eti $Mrtct 
burd> cine <jlwiffid)c S&ifcfwiKi bott ^ofaieit 
mifbern nnb um&tbcrn. SlUr mfififen t>ie $r<L 
pofrrion unb ba£ £uff«toerbnm abfeftaffen , u«b 
t&rc etcOe burcfr binjn^cfujjte Xene unb &cr* 
anberte <£nbnmien erfefcen. $tcben teurbe btc 
ge»6'l)Hlid)C -Borau^fdjhfmiji bcr Xenetmrbem ' 
SStrfMnbc ber Kcbe fid) ntcbr' blo£ auf bk 3& 
then un(Ver £egrijfe, fonbern <mrf) auf if>re 
<£tcta$ erffrecfrn, unb btc Serfcfemttj rctirbe 
notbrocnbiji cm Ibeii btcfer SerBeffcnui^ fi>er* 
ben. ^d) fase, net f)»enbtg, mil eme $<m| 
fr.upfe ^icrtfiu^un^ fid> nidjt u?it bem (Benic ei* 
ncr £pradje tertra^cn wurbe, bie, #fctd) bcr 
$ricd)tfd)cn, retd) an m\\vlbuv:n Mortem nw* 
re. 3- S$. 'ii A3-^j6<oi aii^fc, i'jycucu tw 
irar* >tx< 7r«<r^?- &«/?. 3£ic friel bc|fer n>ir&> 
bief? btird) bie 3nt>erftcn : \i dvfy& *AV*«'» 

to<<t ^sa/S ivxpuja Tract >txt 7Tx<rxt$. $R(l\l 

with btcfcn3tani>eU noeb inefjr einfefjen, wow 
man ©£# #*/§£ cvhofAtvrv utfiur, in: M*?w 
«?/5e $?* ZvMpiw,* t>cnvaubcft. tro marine 
bie 3>erfd)cncru»<i ber <£pradK> bard? btcSSer* 
mef>nmt\ tbrer lone, e£ netbnxnbig/ bie$>c* 
grife m$ tf>rer ftatfirfid>enJDrbnuss$tf bringeni 
«nb bk Serfcfcung $<ik bctbmdh bag pe bie fScr^ 
bafttiuje unb ^c$td)im$cu bicfer lent mannicfc 
fafctger madjte , bent futiftticftcn ®»!bennta#rr 
nnb ctitcr feftjefefctcn ^rcfobte tbtet* Urfprt*n<*. $6 S5efracftfMt$«t 

3« mm <Si)r<*cf?« # bic mcif?cnf*)cite mi$ 
cmtylbigcn SBorfern fcfttftt, braudjt man bic 
$5crfcfmii$ ftftcst; obcr, tocntt man fie braucfyt, 
t(t fie uid)t f$r fcou citwr ©olligcn Gimpliatdt 
fcerfcfykbcn r). 

3« bn* ^Jrofe ftnb tok tii6t fc febr in (Be* 
fatk, bic (Simplicity unfrer SSortfugung $tt 
*crle(5;n, tt>cH i\>ir ntd>t fj> $cnot&igt ftnb, ben 
05an$ ber Setvcguns ju inuerftuecn 0* <£$ 

t) ^er^rfafffrfcn binju, t>af}mait i» fciner £pra« 
<J)C f.iu::t rincn IttucrjMju^ t cmcrf t/ .«?ifd)e:i : 

My fsith ariu t:uth, c Sdmfon , prove; 

tuib : 

O Sjrnfon* prcve rr»y fjii'i art<i truth. 

llcbrigeft^ frrauibc id) t*«* t\mm gu ertnncrn , ta$ allci 
bas , wa$ f)ier it«& in bent rid^ftfolscttbcn acfaat mirb, 
meiicnthciW tlur bic enaliiMv t?j?rad)c betrifft j unb 
ta$ fie ttttfrisc in cinfocn frill™, |- ^ in Wracbt 
ber rmcrUbumlicfjcn ^cl^fnuabcn r ber cicmeit Grnbutu 
gen iim bee .^ulfsimttf , u. f. f. fdjon in ban «8e* 
fiBe berjeni$et!33orthcii«: w«rc , bie t*er 58erfaffer fi<ft 
»ert ber vt r$e($iancnn\ ©erbefferuatj fciner 6pracbe 
uerforirfjf. 3bct- Uebaf. 

s) £er f9ang bcr <Profe ^<f!t ba$ SKirfcl |f«tTc$eic 

€itrcr qdt?aftd?en SenudHJfitaung, unb emer ftretigett 

©enamgfeit b« ^nlbcrimaave*/ 

— — - ittnuetttyue fertar 
lege fcAnth. 

Id quod Cicero ojitime'vidrt, ac teflatur frequen* 
tcr* fc cnuod numerofum (it giuerere, vt magi* non uber bit g>e«?fte imb SRuftf. 87 

ifl wafr, bag wiv erne o,roffc ®cn«,e son fo%< 
fijKabm aa£ anbertt 8prad)Ctt ctttlc^nt f>a&«*> 
aUein wir mafua.cn bie UcbertafiraW* tmb bte 
|u ajc^c SRcngc ttcfcr Scne burd> t>ic fcaitfia,< 
3tt>ifd>cnfM»ft unfrcr cuv?mbuintfd>«t cinfpl&t* 
$m SSertcr. 2lu$ bicfcin g>rimbe f»6«n tie 
©rietfKH wrmutWi* fort, bie cinf#i«,<n$ar* 
tifefn $u braudjcn, bic utfprunajid) bic €afu£. 
bc$eid)«ct batten, ob fie alcid) ttt Siuf<f)una, 
bed &crffanbe£ t>o!t gar fciucr^cbetmma, mc&r 
warm, fo barb bic driitamgcn an tf>rc etcfie 
gefefct n>arctt. 

£>te ^uff)maf;una,cn setebrtcr mtb fdjarf 
fuimgcr Maimer ubcr bic llvfacftcu bcr Srcn* 
tmng bcr SKufif imb ^oeftc fmb fcf>r i>ctfd)ic* 
ben au&$cfaflcn. Sic ^rofitc ecfawcriajcit t\i, 
tmc mfcf) bimft , $u Mrcifm, n>ic i^r« 5>cr* 
frinbuna, iwcf) bcr £inf«f>nm& b<$ e#etn 
maafjcS, t>«$ ftcf>' auf cine funfilidjc Qmw 
tttat grfinbrtf , nod) babe etatt fitibtn fen* 
item «H>ir muflcn bicfen Umffcmb em «ctti$ 
mc$rau£ cinanber fefcett. 

£>ic imififaUfdje 3lutffi>rac&c nrag bo« ben. 
Siccjeht bcr mufitalifcbcn gofoc ab&dn$e«. £><** 
&cr fctu bic $?«ftf bep bcr $u£fi>r«$e $tt«9» 

jgfuSfcey, q«od t-flec tnfeicum et agrefte, quara lt»- 
jvSftov, quod poeticum eft, effe coropofittoncm ve-. 
it. qv 1 w t 1 l. hjt. L. IX. C. IV. i- 8S 5&efradtfun$en 

foffcuvr Sorter oGcnMl ben $c«nf mif Me er* 

ftc, d*: <s$re, Unfatt; ebcr auf Die jwep. 

te; a!?: QJerbrufc, ^crffunb. 3« brentylfr?- 
<y:u ^-errcrn btnbet (id) bic sftuftf an t>te 
£lttantittic nur in fi> fern , bap fu bic t^uer 
bcr raitrirrit e»fbc eimveber langcr ober furjer 

roadjt, aid: £ : itelfeit, liebcrmut&j SBcracfc 

fun<*, (Hcnefung. SBierfnfbiae ^Ferrer fmb in 
ber Wnfif nuf)t3 anbcr>, dtf ^at>em1u:KKtt 
bcr j'.vc»fo!6i<\cii ; b.is iff, fie b;fui>cn or* 
bentlid) emmeber au$ juven 3amben, aid: 

pufriebcn&eif, 3?efrf^(ffituin$; eber mt<* jrocett 

— O O — Li O 

%rod)Sax , ah* : aU$emtqfam , ubcrmJgig. 
£ierauo ftcfcf man , i\itf ubcrfjaupt bic Clutf* 
fj>rud)c unfrer %v:mifd>Kn v?^i*aif>e nad) cbett 
ban tfvmibfa&c ciiiwjci-id'.fa ijf, nxldjer ba$ 
<2plbeumaa£ nnfrcr euicinbunilidjcu chifplbt* 
gen Sorter bcfrimint ; nur bem Nnterfdjiebc, 
tcift bic t><rf)&ltMfim6$u\i O.mntitat bicfcrv£»f* 
Un <s$nslid) btirditf Oieber beftimnu werben, 
tmb ficb Mog nad) ben ?ic^cln bcr ninfifdtfd)crt 
51ccci;fjuuien ricfjtcn muC'tc, ba bcr 3nMt 
cber bic ^cbcurtuti) feinen Olnrbcif an bcr 2>e* 
fiinnmiiu* bee $u'ftue bn iM'elfpIbifleii Sorter 
fmbeti fomife. .^iqw fciuitft nod), bap biefe 
Duaiuiftif burd> one rc^'lnia^igc tmb $fcicfc ufcer &ie ^oefic ttnb 9St$& 8* 

f£rmic*e 8tu$fpr«cfa uufrmxnbertt# $«flKifeeg 
if!, unb in fo fern be* fBort^** mit gmicf* 
fet , ba fte j» glcidjcr 3*it ctne fepgefe^fe fr* 
fbbie wratilrtffcf. 

£>ic ^eftanbujfeit , « omit wiv btefen $e* 
geln $efof$t ftnb, »nu ben ci^entfeamfic^m 
it&araftcr unferg SBcrfee: b«; j«bem twiten tfufr 
i trittc fciner 25erbef|mm$ crhafteit. 3>ttrd> bte 

sSBwb^ehmg beg erfleit g«f?e$ cinc£ 3am&eii. 
I unb be£ $tt>ct?tcn einetf IrotfjowS marten bte 

Sttten ifjrrn 21 mtpafi unb tutfcnluS. SDtir* Me 
3urueffuf>rnn<i tbrer tjidftiHtfcn Sorter miter 
bte 2eituti<i tinfrcr muf:fa!:frf)en 3f£centt f>abe« 
n>ir fte g«* ijfertiiafjen tf>rcr f unfUtcfyen 95ort$d» 
{c feeraufc, unb fte nad> bcr gorra bc$ mfyU 
fcigen ztyt&nuiS entyericbtcf. S>er 3tptf?«mg 
fitter jeben €prarf)c t)fou\t oorn<Smfi<$ ben frett 
3eid)cn cinfacrjer fjbecit <t& , burd> mld)t mir 
unfre (Empimbungm am unimttcftarffoi att$« 
brutfett. £icfe JcidycH fmb in bcr en^lif^en 
€?prad>e ftrp&tcntf>etf£ cinfnlfriac SB&rter. 3$ 
brmitne bat* nlcr>t ju ttvcbcrf>olcit f »a$ i(^ 
j fd)on in Slnfc&wtg bcr 3uitur bicfer €pr«d>e 

; htmtttt habc. fffiie unAcreimt ifr c$ , tuenit 

1 man mtfcm SScrfahrcn cine nnbcrjlaubige ?8cr* 

tta(f>!tf8ifl«n«i Haffifrbcr 35<*rthcile, unb ctne 
fcerfefrtce <pritbiteft&en fur t(?r eipeS rvutf)e& 
(Snlbcnmaaf? , unb fur ifyre b&rfcartfck Strti- 
f ufati*ft fttr U% U$t I 9<> 2?ctrac^fun<jen 

53>ctm »ir t»cn bcr nmftfaTifcfrcn D.uante 
fat $ur i£etrad)tutK$ cincr ftthfittd}m ^rofobte 
ubcr0c(>cn , fo roirb man $aif>e f)aben $u 6c* 
<vretfcn, baj? fcicfcr Saufd), n>ie einigc ge* 
jrtasibr baben, in bcr 3lbft'd)t gem<id)t fen, um 
bic ??iufif unb pocfjc befto cjenmtcr unb fcoU* 
femnmcr nut ctttaubrr $u twctntgcu. JDcnu 
folltc Mc 5tt»ftf bic cunvcfii^rtc OuantittU bt> 
cfodnvn, fo mufUe fte il>rc eigne mifocben; 
fc lire (\c Sicft jD.itanwcit ttc robfauntcn , fo n>ur* 
be bcr tsmfiftififc{)cTu;t^n!u£ ton bem poctifd>en 
obiVb;:i. 

anber m tionfraff 511 fegcti , unb &te ORamudj* 
fdlriijfeit, «cM)c *iu<J bicfem ^oncraflc enf* 
f?cbr, ucrrrcfye fttf> mif bcr 9)?ufif fcljr ubef, 
wcil mc b.ibi»rd> in bcr ^tifinuiv| inrer 3lcccnfe 
flcilrcr, unb iti bcr?laiEcrimij if>rcr mmirltcfycn 
C'C.i^iit umcrbred.cn n?irK 3Mc£ ift t>ic Ur» 
fv:!>c, liMnini bic ?j?u{it' antf tmfcni &erfd)tc* 
ben-m cinf adieu Cirtcii Ice <8»!bcumartjSc$ alk* 
mat bic cinfadjfte renbrr. Slber bic !i>rifd>e 
*pcef!c bcr Stffcn ft at bic cwc'ito s 2ctfcbicbcnf)cit 
fcco Cttlbcumaaga*, tttrb befafit jebe Oirt bee 
S?crfifU;«ion? Qa$ <\ebc id) ju. £iebaffca» 
•brn 5»olfid) ben arcftfen f'lridrtbum on mafrle* 
rif ben SJilbcrn unb bat fitlmffcn $?cfap()erit. 
SDiirfru rcir barautf ben i?d)luf? madjen, bag 
*:;§ bie warren limfhinbc bcr mufifolifdjm 3fo$«f>ttron§ fuib? 9Stc faa$e m®m wk 
un$ mlt ifinwurfett fallen, bie fte^ ajif ci* 
«e SBereiniguns grimben , tie t»tr ntdjt begro* 
fen, imb auf emeu ©«&raudj , son bent »tt 
fetn ci«|i9€^ entfdKibcubcS Sdttfpkl tyfoml 

ttofftas befjaupfcLifttt groger Ju&er* 
fldrt, ba§ bte $?ufif ber Iften bcr ©ma!f n> 
re$ poctifrf)ctt 3tntf)tmt3 ihre SSorfrepdtfci* 
ju banfen $cf)abt (>ar. £iefc @*»a(r beffcftf 
fetner $icnmM$ nad) in bem SScrmegcn, wii 
ben borgt'lMften ©acftcn rtd?tigc wib fcfr&ttftt 
S&Uber su entwerfen. Q:r fd)etnt c$ $<m$ au£ 
ber 5ld)t gelaffcn $u ftafcen , buff bkft Softer 
mit ©cgenffanben beS £dwflg ttnb bcr 55ctve* 
j gung t>ern>anbt frob, iu;b bafj bie gfcifi? in 

j bercn 3Jad)a(>mung, i&rcr 2Raf ur nad), awn §8er» 

! |uc( ttor bcr ^Vocftc fcaben tiutfte. €3 mnjjtc alfo 

» t>ic ft&vUvc 3Rarf)«^mun9 tl>re 5&rf fcetfc Don bee 

ttenigcr t>dutomntcuctt entfc$nt f>abcn. 2fi«> \t* 
item nierfrourbigcn 6a$c jiefct er ben 6d>Iu§ M$ 
* tie neuere^pradjen unb bre ncucre^Jocfk $an$licfr 

| tm$efd)i<f t fmb , fid} inir ber §£uftf tKrcinigm 

} fttfaflfht. Unb bcir.icd), too ftcbba£ £${&{& 

j maaft mtf bic 3ic<khi bcr mufifaltfdpa $u& 

fpradje grunbet, ba niui? tynfit unb SKufjf 
I emeu gcmcinfdjafdkiKU ?iitff>mu£ f>aben. mb 

I f) vossivj de Poematum C.mto , « viribus 

Rfythmi. I ! 92 95?frrtc(>t!iiKjen 

twtm tie <?mpfmbintt cint<jcn Sfofbctf an ber 
Sfccfrimmmtg be* ^vlbcnmaafvg fat, f© n>irb 
if>rc $crbinbuii3 nod) ^Sucflicher tmb inmgcr. 
S>cmi bie ^ufif hat feinctt *totsbrucf , atf t>er* 
mew ibrcr ^cce nf , tmb biciV f)rtbcn f cine <m* 
brc naton.-enbe ffraft ate bicjcniflc, toelcfc 
f?< ber ffiupfjubuiid m &«nf *n 6a6cu. <E£ t>er* 
UU fid) (life n jemfid) auf foljenbe 2lrt : Sic 
Sftifif cn;!ci>nt Me (fur^finbungen ton bcr ^>oe* 
tie, «»b lctf>t rtr b-:» (Saitg ber $«»c$umj; 
fit' ;m;fi foMlid) terjeni^cn vkt Don 2>crfififa* 
tjen b,n OV^ujj i V (hmi , nv!d>; ifa bie meifte 
Scheie ia§r, tyr er^fic^ Oknic m Saihe 211 
iicbai. * 

^*d> rtffcm bem, wS fimi ufr fr biV d?a* 
r«r tmb ben Hrfmm biefcr tcrfcOroifTcitcn' 
fun?:":; ai^cmcrft i|t, ivirb nun c£ f)[cv nki)t 
far l^t&i* halu-n, ^ I nvcifen, ba(? ein <*e» 
»»Kr bmiatifUjcr ©ciff bcr dcmcitifcfrifrficfc 
(Vrnnb ifjrer $>crrimflmt$ f-:j)ii iimf?. liefer 
<»# if? nid)f Mo§ aiif i>aJ rtvUmm^m* 
ma <v.uvfd)r&ntt; er <\kbt bem i'ic6f>at>er feme 
€rflarimfl, btm e/c^;r fcit? SriumpMicb, bem 
^ef t w.v:ne:i pmetflawi eiw j fur$, er tann 
j^c vlrf noii C»f bW)f en hfecfen , roorinii bcr 
3>idwr euicn (tyr^fter anisimnir, unb bem^ 
fc«b;ii jufiW^c rebef tmb f>a:ibi!r. 

SMe benen (fmpfjiibttihKHr Wffe&c (grafter 
unb le ibenfrf;aft jinn (Sraiibe fvi6rii f folfrc ber ti6er bk $ee(Ie unb tBtiiftf. 93 

fprifcfte 5Md>tcr x3ift>cr tvrfrinbeny fcte Ctapfwt* 
bun§ unb £cibcnfd)«ft crrccjen. €k$fltjt4i0e# 
bie in 9iuf>€ fiub, tmftelcbtc 6dj#a(jfto g#& 
rcn nid)t fur btc nmtifalifc^e Sffcdya^imfflg; 
ami) imn bit 3)ittft? an ber mafylerifcfcn Cpjfo* 
d)c feincn 3int(H'iI tubmen. Unfcre ncuere %* 
rifefyc ^ccfie t}f cine <5d)iife fur bk $£a&fcr r 
nidit fur XonrunjHcr. 2>ie germ bar 8tar8< 
fun$, bk %kbtihm$cn bet £tropi>e, berimi* 
ffroptjc unb bc$ fifav* ftub blogcr Somanb. 
3u^»clcf>cm <Enbt rufen wir ba£ Gcnte ber 
SD?uft£ ju ^tiffc, ba tt>:r ofcnt ■ Unterkf ba£ 
^(cftrum am* ber S^cinb U$<n, urn bafur ben 
^iufef $u mu'eifen; unb bk l^er 6ct>fctte 
tserfen, rcic cin 5Cc«b fcinc Sttappet, in cbett 
bem $n$cnMic?c, ba n?tr bebauptro tsoncn, etJ 
fc» bcr Gegcnfraub unfertf »or$t;$li$tti ©ofjt* 
0cfafc*en& 

Stbcr man fa$t, bag bic $Rufit burdj i^re 
€inbr&f e auf &mn 8 iim ©cmfo^kn^wfleif 
errcgen fann, $>te benen afjnlicfc pnb, i»cid>e 
ct$ettt(i4> son cinem anbern 6imte f>errw)rau 
unb ^icraufi? n>iU man folgcrn, ba$ bcr £t>tt» 
runffler, ,t>ermrtfdft cincr 2lrf son 3<m&er% 
fWjtfcare (Segenftanbe mal)len Mnne. £>ur$ 
Safttawsnng ju maf>lcn , tohbt frcptkft Jan* 
fccrco fetjn ; aUt'm ba£ $&mber&arc fgft n>% 
warn roir fcebenfen, bag bie sQTuflf fetn anbreS 
SfctKei §Qt f timn ftdtf farcii €>cgm$<mb borjit* 94 SSefradtfmiflen 

fJcflm , <H$ ba$ ^>crradctcn , in ber &cde cfatt 
bic ^ctrcvjmijjcn bcr»erjubrimicn, tvdd)e tt>ic 
naturMcr 3t«fe fuhfcti wnrbfii, txnnn biefer 
Gw$cnfhnb o.cgem&tktn) ware «). 

.Ticfc Olnmafunqcn fufjrcu untf auf bic 
wetinrcnbiijc UmcrfrfuMbum) bctf ^iibcswu bcr 
SPirfuna, bte c3 tkut; ba *3d>en0ctt eiucS 
fidufurcn (.^cacufraubetf t>en fcincr Qwrajc, 
als finer Oucfic pat&ctifHjcrO»cmiit()s(>cn>cjvm* 
<Kn. *iuf bicfc 2lrt 5ic()cn tvir cine ttranjlinie 
jwifdjen bcr TO?a!)!crcnunb^uuf. 2lud> brdiidtf 
csJ in t»fr*leid)di fallen tcinc 3)?eifraN!ib ; 
man laim chre ^rrmiumy fc{>oit in bcr $£af){ 
tn ($c$cnft&nbt ml)ind)mm. 3. $. w) ; 

f urpurMumen finb auf bem 6d)ilbe 

5>.Vcinc^ j?crntanntf ! 

SMuljonb tftfeine SiViUflc bctjn. Seft, Mtyttibtt 

in bcr igdj.adjt ! 
(cd)6n flamnirt if;m tu>n bem Maiun SfmitV 

tceim c3 Zeb ticbtut! 

C) DiCTIONNAIRE ©E Mt'sl^jr. Act. Iwi* 

»} 5\t ^v-rfafTcr bflt fo!g«tff$ ^evrpfels 

!":••, pis*-, Jet the nations view 
Tin iky -worn robes of rendered blu?# 
Aad eyes of dewy light! 

COi. Lin's Ode to Pity* I iihet bk 3>eejie unh SRtiflf* 9| 

SSerfaffcn in ber Umax $cfl) x) 
SBon <?Rcn, He fcin jjerj geltcfc, 
21«f faftcm S£oben aueMcflrcdf, 
£>£n' cincn grcunb, bcr it>m &a^ s Jftt$e fcpefHi 

jprybene Ulepandera ,$e#, na$ 
Xmukitj Ue!»ttrfe$uncj» 

SOcttn n>ir, miff aft wnfer eigne$ Scffi&l 
<nn3$nbrutfen , bie (Pntpfiiiibungcti anbrcr be* 
fdjrciben , unb fo in tf>ren $n\tmb eifibrin^n, 
bag wir cin ieb&aftetf C 3 ;cfiif>i tf>rcr ecrfdn'ebwir 
@»e4pt$6frciwsisiigcn envee? en ; baun befytttm 
n>ir bm mmtlidnn Qki\l bc£ £rama ben , i>& 
Wir Qicid) bic gorm beffel&en ©eriaffen. £>a£ 
fcofffommenffe ($cbid)t biefer 3lrf in ber cngiw 
fdjen £prad)c ifr £>r?;>en8 2Heranber3 geft 
£ier t>creinigt jid> bit' ^OTufif nut bee ftoefk in 
bera <H>araf?er ciiter6tfd)rct6enben$tm£; abet 
bann iinb biefgcgenffanbe t^rer ^efc^rei&un^ett 
tyre ecgnen <?mbrucfc. 

%tiftoKh€ mad)te ben Sidjtern feinee 
3cit bm Sterrourf , baf? fie in ifcren ©ebK&tro 
bic »orne(mif?en rcbetibcn <pcrfencn tvaren; 
Corner fct> gmrj anbertf &crfa$mt, tt>etJ t* t x) Deferred at his utmoft need 

By thofe his former bounty t ;.', 
On the bare earth expos'd he »ies» 
With net a firiend to dofe hi »ves. »XfSSt>% 9'^ 95c:rad)fmiqm 

fc?ef)l vcmtt, ba$ toe ?ftacf)a,)mtmc* bcs Drama 
mtfVrr, fo lan<jc bcr £id)fcr fclbfl fpricftt y). 
£8 t«c mcrfrcurbicj, tag bicf? $eratc b;r ?cif* 
puufr ifr, t>on n>clcJ)cm ptmarcb btf *i>er* 
bcrbnij: bcr >»iiifif anrcebnef. 2U$ b.r rich* 
tcr auf^ac. t>on b:u ^cwc^imcjcn bet? JT^cr* 
jcv.s 511 f^rciben, nr.^ bcr lonftkrticr an, 
au$ ift^ufi.m bet- (titibitbmiyjsfnift ju jmjen. 

3c niofcr bcr C'ciic beg OluefbrncfsJ afrnimuir, 

jc ha'Im- tviib wn fclt-il ciu (fyfchnirttr' an bcr 

SfvjKucibuiM iibrrb.v!b nrhucn. ^Jiv b Adfetf 

tic oentt.vr.Acu unb idba-fibaftcii iin{r-:rv£«-' 

U m*i mr bef<1?reibeti bie UmfHnbc nrtb 

<*-;^cHfcf)afr?t!: bcr (Scgcnfmnbe, bi> i>m;cr u»<> 

fnib. !>er ( WtiMii.f) bc£ t?i?!bcnmaiit<«> $mu 

t;rb;n"cit«,vn ^mcofe bfow t»cn bcr ^cfclwifcit* 

b:\i \>{* y.ii) h$ rib, ebcr ten bc:i! Okmcbcg 

^'■!)rifi\-:(i;ro. Cm cinjiqeo $ci;fpicl farm l)i\u 

r;r.l);jib fam, btci; in bag bc[!|le fcu-hf $u fe* 

lieu. .. ^enn Ttjar fid? an|cimtf,cincnfcf?n)c* 

»vai (rtciii ju TOcrfcn ; banu baul'r bcr 2fer$ 

v fdbn bicfc Slaflrcn^uncj, unh bic better fc(* 

„ ejeu ciuaiibcr tit lancjfanicr $ctoi\juii$ " z), 

>) arisi or. Poet. C. SS.IV. 

i- ; When A;.;x drives fume rock's vaft wei:-ht td 

throw, 

The line ton labours* and the words move flow. 

Fo»£» E£'sty on Lriticif-H* dSer bie 9>oefie unb Sftufif. 97 

ea t^un fie e$ m bem tfoSbrncfe eiiteS trefca 
wit) fcf)W<ren erf)iuerjeit^a): ^ 

. £) U fanrift, roetn £tarba # mcfel 

mil mir 
(Empflnben , twtcfc ?afi tnir mane (geefc 
Hn grauetisoHc Ctcftn we&erfcrikf t. 

Balomo. 

3luf <jfeidK 2!rt fann man atfe br«3>e»fprefe 
Segen etnanbcr batten, meld}* n>ir bon paffc** 
ftfd)en 5tccorbcn gegc6en (>afcem £b ntm $»at. 
bic 2£ad)a|)tmuw bev >JJo«fic bcobcS 511 ben* 
3»*cte bed Sttfbnicf 6 nnb bcr&cfe&rei&ans $t* 
toaudlt merbeit&nnen; fo tjcr^alt eg fid) bodi 
anbertf in StnfcftuHg ber SJhifif , bcr«i Wit* 
futujcu fo «n$emem, fo gcfdiitft bon SRatwr 
ftnb f bie 2eibenfd)«ftcn ju crregen , ba$ tote 
3lnficfi baran nc&mcn, unb untf in nnfrcr€rtt>ar* 
funij 6etro<jen glauben, toemt n>ir <je$tt}un$e«( 
pnt> , unfre €mpftnbun$en out einer .ftmpefit 
tint ru&runggtofen 2Ser6inbun& mit Sonets aba; 
Skroesungen §u tjereimgen. 

3» ber befefcreibenben <J5oefle beruftt ferneti 
bie ^ac^a^mung eft <mf bem Sladjbrucfe tin* 
jefner Sorter, auf ber 3Uf)nlid>feii $tt>ifc%tt 
bem 3* i$en wnb ben <&e$rijf en l») : 

a) And in this harf h world draw thy breath in pa»n. 

UA5U-KT. 

b) Jarrb.g found 

Th'interna! doors, and on their hinges gratt 
Uarfb thandtr, L 98 ^ctrti^univ] 11 

: fctimpf tent burd> bai <&taun tet Otocftf ba* 

J)er ber Sikom tv* Icbe^ 
SSor ifem sefjt s&uutf ! &cr SBagcii f ra^t 

fyimb, 
3um (Strorne Gocptutf, 
j Bal(;afl<t t>orbq>! 

: jitbicfan, unb jcbcm mibmi v $ci;fpicfc, 

: wd bie SIchnlicMcit bind) bc» ed)ali kfiimmt 

rcirb, itf bcr tj'&araftcr ber ^ocfte unb $?uftf 
cinauber gcrabc ciitgfgcii^cfcut. £>«•» wtm 
man bie 3?atur bcr Slrtihitotion o.auu umcr- 
fud)t, fo roirb man fuiben, bag in bcr ^Jocjic 
tic Otorfw&imiHflcn rafcf;cr unb ranker Z6nt 
bk \>cUhmmcnilm fet)n muflctt ; in bcr <ofttftfe 
ill ct* aaabc um,)cfc&rt. 5lu^ biefeni Oirunbe 
pftgf bcr (treffe .ficfoer fop fetocr3tocr>a&mmi<j 
J mufilalifdjer Sbwi, tic erarte unb C-d)wi- 

« bcit bcr n?ad)af)iiimij\ iiicf>t auf bem (&d)rtffc/ 

r. fonberu auf bem ® m < *rt gfcrfc* berufcit tu 

H faffen O: 

$?id? bewfjf, kbxeiH' tf>u fd>ni, 

CHcfeffcf an ben efcenten ^aacn be* 6icgtf, 

3ur biaimtntaen <Pfort Ijiimmer, raufcfcnb 

38ie£oimcrtaa*/ tmb fcfymU mic fu, 'jimmta 
&ai Siicfm! 

GaJoiiio. 

c) S.tve where filcr.ee vieJWs 
To the night - vtrbluz bird, tf^r now awak« 
iuntf fs»«etcU his A, if - /#^\/ lung, S&er hit ftoefie mft SNtijif. 9!> 

fcafjb toerfufcr iircfjf fo cinflc^t^l>©K f obc£ 
txrltefl fttb $u fc&r auf &ie Sfanc&ttttnOfetC fei* 
tier ©pracftc d): 

Odi quel ruiJ»gnaolo, 
Cbe va di ramo in xamo, 
Cantando , lo amo , lo *mct. 

£>iefe SRacfoa^tmttuieit muflfaltfd>er 3beetl 
fcurcf) artifuliree %6ne f>aben utt$cf$$r biefefb* 
3BirftM$, ttie bte Sftacftaftnmitdcn beg 3Radj* 
brucfe einjelner Sorter burcft riwjifalf* 
fd>e Z&nt. (feo wtferl% Cdcmatttt feltett 
tntt bfcm SBorfc fleigen, in bic $d&e, tmb mil 
t>em2Borfc fallen, in ttcZkft $tt ge$en. €m 
en^Iifd>er ^om)>ont|c, pur ceil, §c$t nocfy twt* 
ter; et ^e^lcttcf jeben %tfr«'ff* dner 3iunbwn£ 
ftiie einero unautijdrlitfmi IJmlmtf tj&ti SRoteiu 
£Bag fbfl man aber bon bmi Sotifunjtter fagen, 
ber bettiStcfcter baburcfo citten fe^r «&cfttSten|i 
cweift, bag er feme $?etap$crtt reafiffrf, imb 
tm t>oflen Qfrtiflc bte gltimi l<*c&*tt, unb bte 
Scaler flngcn l<lgt. 5>n ber ^tifflp rt buf- 
fer , <jar f ctne r al^ faJftfte 3been^» fritfcn; 
tinb immer fid>cter fid) duf fcie bloffe tBtrfiiag 
be£ (Eiitbrutftf $u wrfoffcii, al£ Auf bit nmgt$ctt 
l^^ictoetfe eitter de|n>un$it(n€itibiS>uit^lraflf. 

<J) *.£$re fe«e 9U<fjtf$iiil, tot wti &»**$ i»3ti>«i3* 
fefoftr tuft fwgt; 3* K$ei i# liefou Z*#$ m ioo SSorradifiuijjni 

^'9 mtfcrn Scrfudjcn , bie $?uftf mit bet 
tcfdmibcubcii «p©tfc in S5er6mbuna, ju fe|cn, 
tturben wir wol;l t^un, tcnm tt>ir bebiditnu' 
bafi bic ^iUfie eiuen einjcfaen 6d)aU auf feine 
anbreStrt !iad)<*&m*n famt, alg babutcf), lag 
fie fclbjl lie eadjc with, tocidft fie nad)a()im; 
unb cb«» fc !cid>t reirb ftc fid) fdjon mit bm 
Heficn SS-ariffen beg ©anactf unb bcr $cme« 
Suua, ber 3>cn"c verbinben. <&a$ faim limit 
fid) alfo fur SiBtrf tin* ten i)?ad)abimm«en t>er» 
fprcd)en , roebcw fuf> iveber ri<tcntlid)c Sofli 
fommenbeit in bcr SuSfu&ruiifl,' nod) (rrl)^ 
Jidjfeit m bem ^c^cnfMiibc finbct? 

OBcim man ben $cr£ auf b<r anbmt 6ek 
fe, aI3 laft unb ?>c»e%uin$ toradrtef, fi 
rcidjtcr fomvr nid>t an bic (Be fdjrctnbitfeit unb 
leutfujfeir ber Sftufif. <£- r faun in *>infd)ung 
bcr Senc nicOr tveiter fommcii, <iltf $u ctttcr 
cnffVi-iiccit unb uubc|linimieii?Uf)iirid)fc« ; fciue 
^ad)af)imin9on fonucn alfo alimfall* toon ci* 
wwn $ m M& ® rabc *> D » Uebcrrafdnma uub SSor, 
flnfiflcn b^gritet fenn. £$ iff riur bait Un^tiicf, 
btfl uufre £id>fcr fid) ben bicfem unbebciiren*. 
bcu 2>ort6;ilc ju febr ihtwciIcii, unb urn ben, 
fvltu-n £u emidjen, bic ebferu >etfc bcr md}* 
al)i\m\h\ bci)ua^tu\ f !igaufiS biiiajuacn berUcreiL 
3d) babe nidjf fete €ifc|fcit, $u troamn, 
bafj tncincC^cbattfcit nber biefe Sftmric auf bie 
Mnffltr unb tenner benber tf unfrc ein*n gref. tt&er bit 9>oejie vmb SKafif. 101 

fen €»nbrttcf madden* tmb fie beftKgett mm 

ben, biejentaw ®riwbfa$c **nb U$ Wa* 

fafcren auf§tisc&en f webepfie tit . etiimaf % ettt* 

Sefu&rte ®ett>o&nf)eif tmtcrfMftf. Meitt £a# 

waae tef> |» be&atipfen, bag e€ feittcn ajrtfcif* 

fern &e»ei$ einetf t>erberbtcn @efd>«iacf$ $> 

ten fann? <rt$ roenn man (tc$t , bag bte 33or* 

tfaite ber 5ftad)a&mun<j&0n nmttiatrn 3roed*!t 

alaelenft, unb auf gcrinciere Slbficfcfcn aerid)* 

tec pnb. 3M> n>ia mcinc ©cbanfot fykx&ktf 

fo roie ttBt ubrtaen, eincr ^runbltc^cti Hnterfa* 

cbung unfemwfen €3 aicbt cine €fe0e iefm 

Pirgtl, t»o cr ben ftwiren $a& eineS jDc^feit 

befdjretbf: 

Procumbit hnmi bo?. 

«luf mtcft raac&t biefe 3tecf)af>rowta. nfc&f belt 
<jermcif!en £inbrucf ; wnb bieg rati§ baron Ik* 
gtn/wif ber ©egenftenb md)f£ ati$mejm^ 
Mod) tntercfanteg b^t- O® Mb abec bfc 3b«* 
Don bet 2lr$ iff, ba§ fie unfre gtafmcrffaiBfett 
auf ft$ Me&t , fo flnb wir gegen tf>re £«rni0* 
ttte nicfyt merjr «Jetcb<$uftt<) c ): 

3*un fief bte aanje SBerfammuma. 
Catan aaf emmal mil Ungcflum btf . @fei$ 

f&rjeabm gelfett 

e) Scarce from his mould 

feehemoth, biggeft-bocn o£ cuth, uphcav'd 

His viftncfi, 

MIITON. 1 03 9$<trac(tuti$m 

^tftrapft tf)r smdfiser %u$ f bag bie %itft 

banmter erkbte. 

^ec ttlefftas. <£ef. H« . 
Die SBirfung n>irb nod) flatfer auf un£,i 
wenu ber 3lmf>cil tleigt, ten tt>tc an ban @k* 
genjianbe nc&men: 

Sic fatus femur, telumque imbelle fine km 
Coniecit* 

VIRGIL. Aeneil. 

SBarum iff bit ^d)ro«fd)e in bicfm SBerfcl* 
fo fc^r nibrcnb ? fldmmf erf nicftt bater, tt?eil 
fie mit unferm 3Kttlcibtn ufrercinfHmrat , ba$ 
i»ir mit bem armen atttn &vw<\? fyahai, unb 
toeif fie i>a^ 9^iH> $tfn*$ $fflffefm3uftanbc£ tn>8* 
flanbta mocf)t ? Cro aud) m for^enber OteUe Ot 

$?ein 2Beilen greift jti febr mid) an. 3d) ftnfe 
^cnna&e »or Mr. 3d) rctirbe, fawrof linger, 
SSor beinen21ugen flcrbcn. 

SBober f <*mmt e$ benn , baj? tn ber ^oefic 
bie betubmufkn 3>et>fclelc bcr Stodjabmung 
fold)* finb, bic blogeSScfcbreibunvjen entbalten? 

SBctm tt>tr bic Setoe^uugcn aujferer (*te# 
$cn(!anbc bur<J> t^re berftyicbenen Slbauberun* 
$cn nacfca&nKii, ate Kd4l<d^fit# 6c&ft>ere, 
CScfcfomnbisfcit g), frmsfamfrft, 6ta*rfe, 

f) Exhaufted, fptutiefs, afflicted, fall'o. 

milton's Sbmfan Agoni/Jer. 

s) €t» neuerer tfttaftrtdtfer tft ber^Revmuig/baf 
ber #l#anbri8er am fcfeicfitcb&eii fe» # bit ©efcbrciti* 
bigftit attftubrito, weil er bie J^atibitttts # ci»«t e$K>&«x, unt bcrftfeidmu f* ^ ir!) **#*p» 
bicnft txr $ad)of>mumi Durd) ertic tHKfgf *<* 
^etdiang rait ehicm taf atmteit tmb kftoaftn 
©cActtftanbe «r&afc«* <£$ v&xbt tim &<#!* 
be fcpn, in 9U*bun<i unfwr ttfcittfrttoh 
ate &ctt>c<iunaai *> cr ecdc t«tr«4lrt# »ewi 
biefc $<«>c*imgcn t>on fcer tlrt rcdrett , &<*# 
wan fie auf cropfmblidje unb kftimmte £ifbee 
gurucffu(>rcn ttmrtc. 3" bk f m 8<* B « flff0 
6cmt(>cUcn rair bie «Rad)«fimu»0 twfctf «>** 
in jenetu, tta$ cincc eoautftt 93agfri#ti!$, 
fonbern nad) cittern au<jcnMtffli#e». ©c#|* 
lc, wit fccm t>in$u fommcuben Unterf#€be r 

Iflmen SR«um in furjer 3rtt in imtdlaitfen, f$r afe 
turlicb wfteBe- -t>etfrt fcieg fo »ic!, bag wit fcen foil* 
gen 9t<mra be« aiewnbriner* in then fo f»t|« 3&* 
tttK&laafen, «W bm f&tern 9to»m cine* i&tfA&V* 
SBerfeS? 2><i* fanrt ttidjt fcijn- 2>en»# aerat «w» 
cine gletd* @cfd>«inbigfeii ber ©slben a«aiutmt* 
bte in jebera gebrauc&t aerben, fo nrnf ifcr begberfci* 
tiger Seitraum afijeit in bem ^et&«ttni#e wii «wtf 
ju jefcn fce&en. 5)ic ^eilCr *'* m « n & *# fl<l *** 
5Picofpiel ber ®ef4»inbi*feit angefubtt Wt W **? 
^acfce «m (eften i«l £i$t ; 

Aunc I**it« ureSovSs KwAivJfro A*«C &*&&&• 

SBBfcer bie ©efdjwinbisfeit biefc* 3*etfcS? «W ffe 
tticfet baber, wcil »tt ciacn SSet* eon liebie&ii W* 
ten In berfelben Beit , trne cirtett SBer* u«i b«8*e6ij 
eutben bKtefclaufcn? SiUetn uttfer 2Uej«nbft»€f fflitti 
M\m*H wi wclr obet tocttSter €elb€i*» at* a»* ftefc* 
ielti beleletj. JOie f olgc bflrau* if sffeiittff. K j 04 SSctradjfimgen 

baft wir tic Sftadxjfmmng bcfto went^er merlea, 

je mc&r un^ tf>rc SBirtogen ftinreiffcn. 3>enn 

nxnn e$ bcm£id>ter §lMt, bietricbfcbern t>ec 

£cibcnfd>aft j$u ru^ren; fo fo^^n unfrc£ebm& 

gcij?cr bem (finbrurfe, unb geratbcn in eben 

bie SScftcgung , tt>cld>c bit €mpfinbung mit 

(icf) fufcrr. 3nb«n ftjir alfo untcr bem t>erri* 

nigtcn (EmfhifTt bcr naturlirfwn ^cnxpng ber 

£eibenfcf)aff , unb bcr fiinfUidNn ^ctDcgtmg 

beg 3$erfc£ finb; fo fccrfia tt n>ir bic Sladyafy* 

iwung in 2lnfer>mtg bcr <2?iniplicitflt bcr Scrci* 

iti^un<i , unb bcr italic bcr ^irfttng a\\$ ben 

3lii<j«n. QMJein ben einer bloffcn Skfcforeibung 

*>er{j<SJf e£ ftcfr nic^* fo. #ier if? bic $atf><u> 

mung offcnbar, unb lykt fonn fcine 6d>ens 

&cit oljne Dfen&arung bcr 5lunfr fratt finbctt. 

Xurj , too bic Vcibcnfrfxtft mit im (rpicfc if? , 

ba njjtb cine pufamraciiftimmung be£ <i;d)aU$ 

unb ber S$etvc<uin<i glctchfant bit angeberne 

unb eigcntfmmlid>e €prad)c bicfer £cibcnfdmff ; 

unb^unfrc 2ld)ffoft$feit auf bic 5Um(?, bic 6e» 

bergfeicben ©dcgcnfjcitcn angcwimbt fenn f aim, 

ffcht taunt fcinesn>ege3 im SSibcrfprucbe. Sie 

tcjidtigt bicfatc&r atletf, tv>a$ wir uber bat 

Urfprung bc£ SJSerfcS, unb u6cr bic naturlidjc 

25cmanbfd)aft jtvifefyen 25ctt>egung unb £<ibat* 

fd)<ift gefagt (jaben. 

3Benn ben £cibenfdi<tfEcn , nadj ben €fafc 
fen, bie toir won benfefben gcraac^t ^afcen. i&n fcie g>oefic ttnb Sittftf. x<>5 

*,ein fcefonbrcr unb cfcarafferifti$Kr 6«t$ bc$ 
sBcrfcS cigcn ift; muffeti fid) bami iitdtf tfjf e 
(fiubrutf'c ouf bic €inbilbuu#sfraft ttfatdml 
Unb ttjcnn bat iji, foflfcn tmr baraug ttk& afc# 
ucf>meit fonnen, in rate fern, unb untcr twf* 
dyen €infcbr«nfun$en bic $i!bcr bcr <£m&&» 
'bunsSfraft bcr %w$btu& bcr fcibcufdjaft fq» 
fennm? 

©cfcfct bic €mbifbtm^fraft toivb burd> 
bic $ctt>cgun0cn fcrjndfcr unb entflaniiatcr $* 
bcn£<jcificr cr&i$r; fo fann fte mit ten Mbtn* 
fdjafrcn be$ JoniS, bcr Oiaef)* unb bcncn, feie 
£icfcn af>nud> finb , jiuifetcft ftnrfcn* 3 tt f'* 
bemfof d)cn gall mug ba£$iib mil ban£mtt>fc> 
gcgcnflanbc, bcr bic 2>cu?eaim«. t>aanla$t, 
^fcremftintmen ; e£ mugtc bar/er fu&n , «bgc# 
bvod)ta unb cmfcr/cibenb fenn, bamtt t& triift 
bos? 2lnfef>cn fabc , ate ob bic $$anfafte fid) 
bet? ihren ciqncn SBtrfumjen fcerttxtlc 

2)U <£tnbi(bun<itf { raft f ann buref) Sikwcgunacit 
uon cincr gctmjfcn $u£6rcifung crrc$t werfeeir; 
ba^cr ir>re llcberrinfimmtnttfl m\t bm «St0f|e, 
■bcr $5ctt>unbcrun$ «nb 3?acftcifmsti$. 2>a 
aUt biefc ifcibcnfdjoftcn unb tfyre 3>cft)cpfi* 
gen ttaturftcftcrttrtfe etnen j?«n$ f>abcn> grif* 
fcr $u nxrbcn; fo fol^f, bafr bic %'m §cbra»cj* 
:tm $tfbcr auggeftftrt imb cmdrert werben 
t onncn. 3 U bicfem gafic Dcr&dft c& flc§ atfa 
gang anberg, al$ tit jcucm; tmb cine furtgc* V io6 35etracfjfun$ett ubn bit pot fie tc. 

fefett -5tcu|ferttng ber ^tu&tfbunggfraft i$t to? 
SKamr beS Olffefttf gemdg. 

SScmt tic <?infrflbun$&r<tft «uf einegfet* 
d)c 2lrt mit ben Ecbenggcificni cr^i^t cber cr* 
rcgt roerbeti f ann ; mu§ fie torn ntd)f aud^ $u* 
Ulcid) mit iftnen ru(>rg unb matt nxrben? SStc 
rami affo bic ^pradje bet tpfranfaftc cin 2lu$* 
brucf ber Iraurtgfeit obcr ber 3}ieber$efd)fagen* 
fteit fci>« ? £)fc SBi&rationcn fd)Iaf gctoorbner 
'^cruen fonncn fonfi niefatf, al& i&re eigne 
'fl?atti<tfctt mittf>eifen. SBtv t^erben ba&er a!« 
Icnwl fmben , bag fcco cincr Qcmiif fydfafftmg, 
fr: unfcrti (*>etft nieberfdjMot , unfer 3mc<f 
imr bal>m gefjt, unfee ©cfu^l autfjubrutfeii, 
unb nicfyt , e£ $u 6cfd)retf>en. 

23en biefcr 5Jrt, bunft mid), muffen bit 
(^cfe&c ber Sftotur in 9lnfef>unc) bvtf (Einfunjetf 
(am, ircddjcn bic hibmfd)aft anfbk tyfyan* 
t.n'tc hat. %nbi$ Witt id? fciucctoegcd ei»e 
flcnauc Scobac&tung fecrfclbcn anrarf)cn. <£$ 
ware cine t>erge6lidje unb unubcrU^tc $cmu« 
filing , n>enn man beu gfag bcr <?mb& 
fcunejtffraft ber lenttma, einer ju flrencycn <pfri* 
lefepbic unttroerftti ttofltc (rtf grftt frier, 
fe wie b«> anbern ^Dingen ; bie 3Ratnr fdjeint 
mit unferm 23erf?anbc gu fptefrtt, unb k<tf i&rc 
Gctegc bc» 6«tC/ um, mit fyrett (Scf^pfungat 
|u gauf cm. fccS SerfaffcrS 

?inmcrfu)!gcn 

titer 

bit ©djon&etten btt 9>oejie. Then C.ritictfm the Mufe's Hanrfmtid pr$v'd» 
To drei's her Charms , and make her more helov'd* 

f.jpty 09 Critkifm. k > t 


I 

€g iff unftrettia, bag bic refrafofen SBerfe 
fi<# beffer fur ba$ ©enic ber fsefre, nnb 
|tt bent 2Befen bee gufen Zlntibmd& uber^anp t 
fdncfen, a&fccr $eiin; befonberg n>enn man 
ben sKtgbrand) jbeffclbcn fo nxit tmbt, bag 
toir rae&r anf ben @d>a0, ate attf ben ©inti 
fcfjen, ober twnn man bre gtark wib&d)6n* 
fait be$ 2!n£bracf$ cittern nnbebeutenben ®e* 
Hinge! aufopfcrr. $)ryfcen fa$t iraenbtto t»on 
fccm Svetme: „2Ba$ er an 2(nmutf) &tn$tt$tit, 
„batf nttnntf er bent 3N^a(te; tutb man fantt 
„fagcn , bag berjenige Qcwitmt, bee burd) ifyn 
„am rocnigfien fccvlicrt.,, 

§ren(id>$at ber i&eira affanal t>ici$mit$m; 
lidrfeit j fcifBeicfa f>af er abcr biefelbe Bteff ber 
($en)a!t ber ©ewobn^etf ju banfen. ©are hi 
bcr Statue beg $eimg fefbf? cine roafcre 3bmra$* 
fo n>d>c eg nid>c »a&rf$cinHc& , ba§ bit 
Qiltm biefen SScrtbei! ttberfeljen faben fofffen; 
w:tb e$ rourbc nidjt unwiffenben $?&td>en auf« 
bebaften twrben fenn, bm fieim bmiiymt $n 
fi'nam. £>od> bteg flnb mtr aBaemcme 2tn* 
uicrftmgen. Urn bk 6adye c.unblidj $u mU 
fd)ciben r muffen tt>ir eme befonbre Unicrfit* 
tfmna, u&er bk ec&on&eii bcr akrfififation an. 
(fcaen, nnb nad) berfelben ben Wmfy feiner 
t'crf^iebnen %tm Ufiimmm. no '2lmnerfMi$cu 

3« aerltebtcn Sebtdtfen ftinn man inbe# 
bem Acinic fcinc <rtelle g&mcn ; cm (setanbcl 
t>crtritt t>a oft bit 6f clfc t>cc Cmpfmbimg ; mid) 
flub bic Acinic beo ben Unferfyanburogen ber 
tiebe fdjoii ctnmal fo natut(td) geroorben, b<*§ 
QbaFcfptat fie mtt 5lrmbcmbern, Siittflen irnb 
gucfenver! in (fine SUaffe fe*$t a). <£btn fo 
fami man tyn bcr fomifdjen (Epopee laffen, 
feenn bier fc(>etut er bie gufugfett bcr 3be«n {u 
(jcben. 

t*cr cinjtgc ^tvecf bcr JOcrftftfation ijt bee 
^>ef>lf!and- tint recht $u nntfen, 'tvag mart 
hicrunter ciacmlid) 511 tciftcbcn l)at, muffen 
toir bcnfelbcn ri? 8 *n>o $rten tfjeilen. £>tc crjte 
beffc&f u6er^aupt in citum ghiffc be$ Sftrrfcg, 
tt>cld)cr bem (Scfjore feftr fc^meidjelt, alletti wn 
bem 3"Mte <iar nidtf ablhuijtj bic jnxpte 
barin , baf? man ben vrdmll eber t>a$ <c\)lbw 
maa£ bee SScrfetf fo ctnridjtct, ba§ er mit 
bem (>><baiifen uberctiifliinnu, unb bemfefben 
gfcidjfam $ur 3?cajci tuna, bient. £>ie ciftere 

a) — — My gracious Duke, 
This man has witch'd the bufom cf my child: 
Thou, thou, Lyfander, thou haft 2«v'n her rbynu*s 3 
.And fli>l*n th'impre/Iion of hoc fantafie 
With f'rulets of thy hair, rings, gawds, conceits.* 
Knacks, trifles, nofceaj-s, lWectmeats, mrifeitgers 
Of fiicng prcvaiiment in unharden'd youth. 

*KAK£5r«AR. MiJjhmr.tr . Nitfit Drear. ufcer bie ©d;oti|eifen btt $toeft?. 1 1 1 

$rt fdnnft titan cine fyamwnk bet SBerfe* 
tie latere cine £armonte bcr fatpfmbttttg nm* 
ne«. SEBenn tt>ir ben gfofj be* SfcrfeS Meg 
«re $?uflf anfe&cn , fo if! ofym gtoctfcl ®a«* 
itid)fafct<tfeif cben fo notfcwenbig todep, al$ 
$tnmti$ b)j unb cine beflanbtgc 3Bt<ta$o!uig 
eben berfefben ®ange mufl in ber f oefte cfceti 
fo erroitbcnb fenn, ate pe in ber SDtofif ftp* 
ttmrbe. 2>cr3lci$en ©tifdrntt^feie fmbet matt- 
&&iftg in popens £crfen, son betten ad)t* 
$e(>n unter $tt>an$ig bie ^paufen auf ber incrreti 
unb le§ten ober anf ber funffen anb fc|ten 
€i)l&c fraben, mib beware of>ne $a$na£rae 
bic ^Jeriobe in $tt>o ajcicfjc Settcu get^eilf , unb 
burd) t>m Kciin d(etcfrf<?m etn €etipfct frirb* 
£>drau$ emjie^t afrcmal rine unangencF>me 
SSonotonie c). s>i e Urfacfc babon ifc offen* 
*ar. 2)ie settcfrnfidK 3ambifc$e 23er$art be* 
ffef>f au$ je&n ei;lben obcr funf ^tiffta; mm 
bie qtaifc auf bte oiertc Spibe fdu*t, fo ft>cr« 

b) K*f ly/ Af|<c xgcrrtrtf irotffMv , iJtic av *#;* vAcf* 
5*5 av«T*yAac t« k«* pcraftoA«c agitovta$ - fbSfioi rs 
«AA<?Tg «AA©<, jcm* Tarffs*^ ($>»„>;$ a* xaAtsftsva* srf»tf«s5f«f 

itaq^fOij Kte7tTWttU T% TOfKiAta; TSV KOfOV. 

CIONYS. HALIC <fr .S"/r*f*. «r*». 

C) bixvuxavety rs x«* T«vroT»fT* ^fft* Jfiv, f*fr«- 
piA«C ivxpufic itcftgmrr*. K«f *«* * ftir*PoAif sravro? 

♦I«H. «AM«, ifr J"fr#«. {fcvf. Sen. 19, r 112 Sntnetfuttcpu ben rcir finben, b<$ tx>ir bic fed)S fcgreru in 
thm ber 3eit # TOic bie mcr crficn au^fprcc^ett; 
unb fo wirb ba*j (iouplcf nid)t nur in jtpo *jilci » 
rf)c 3eilen, fonbcrn and) jebe 3eile, in Slnfc* 
f>imq bcr 3eit, in $n>cen gletcfyc ^cik ge* 
tf)cilt 3. $. fDa^fu&Itfetntcmn 
3^icf?r , bcffcn £er$ Don fti&crSujr cnt&rannf, 
ura ©ofo ju $aufc fianb.' 
2Ufhter. $allt bie v paufc mif bic funftc <ci?lfc fo. 
wivb bcr 3>cr$ nut cincr iucd>ani|~d)rn@fenauijr' 
UitgctfaiU; $. €\ 

£)er fiebjig taufcnb | fJ>Uij3 ben .Dan fterauf. 

Pope facjt in einem S5ricfe an Tt>a!ff>, 
ba cr boa bicfer ©atnmg bc^ 3amtifd)er:£Nf*. 
fccmnaM fpridn: v (£$ f>ac ben ?>tuftcpunft 
„ auf ber uiortcn , funffen, obe r fecfyfien <g\)V 
r be. SBcn benfclbcn ru!)t bat> Diyv autf; unb 
„mif ciiier ubcrfegten Slbiredjfchtng unb cincr 
„<}utcti *$$af)l betf ftf>fcflic()cit Diiibcpunftf bcnifjt 
,>t>ic $iannicf)faftf$ftfr bcr 5>erjififarion. u (it 
<icbctifr f)ier beg $tt>e»ten SKufccptinfft* nid)t, 
nvMcr aUonial auf ba3 le(Kc$8orf cincr jcben 
%dk Jriffr, unb burd> ben ?ietm fcf>r (larf <m* 
tv:bcmct wirb. Slffcin Don bem (%icf)gcn>id)?. 
ft i>icfer fcepben ^ujKpunffc (janvjt.bie Sftono* fifou trie @<f>Jti§*tf«n far §>oc{ie. 1 1$ 

feme be$ «Berf<^ ab. 2>i*$ @ktd)get»id)* aletf 
entfieftf b«rd> t>tc gfctdje €int&eifun$ ber Jeffe 
tn Slbfldri auf bic Jeif ober SBcfynmg bet $n& 
fpradje. — 3 n reimlofcn Serfen fatten fefe 
JJeUcn oft in einawber , tmb fo fiSt ber ifeepfcf 
5£uf)epunfe unb ba^ (Blctdwenridtf wcg, mli» 
c^e^ au£ bcr glcidjen Sfoertorag jebcr Setle enf* 
ffe&e. $ta»* berdnbcrt ubcrftaupt ben SKttfje* 
punft wad) @efaflen, unb crfrafc baburd) ©e* 
fcgen&eit ju einer SKatinidrftittigf eit ef>ne 6rdn» 
jen. $0?m* tte$me felgcnbe 3etlcn jura ^9* 
fpiefet 

Crforamt nod) nid)f. 1 60 fcfjr bergaf? er mid)? 

(€c furcfaef bic§ jw feljn, mil b« bep 3fcu 

tl)an fwji.) 
€r toirb nod) linger fdumen. | Sbalb begleitej* 
SDec^niginncn | jumSlfcar bie$naben. 
©rum gebet etlenb SXatf); j ob$ meglid) fcpf 
3f>« tttmgfieii* | t>on btefeS §cffe£ Sbltit* 
gu retten. j 8Bid)tig tfltf bcr SRaftotten 
©efdjicf ju ttdgen, | 11. f. f. 

3£an fann «lfo tm'f S^cc^f &e|anf>fen, baf 
ber $tfrau<$ ber $Uime bie er|l$ tlcfac^e 3*!$*- k 114 Xmirafumjett 

frnfcn, bit potttfdjc garnionie in fo!d)t en* 
<K ®raitjtti citiiufdjlicftcn <J). 

<£mmtbrer2$or$n$, tt>cld)tn bcr rrimfefc 
$cr£ w bem ^eveimten veraug f>at , 6cflc!>c 
bariim , ball bcr JDidjf cr in jcncm , cbcn n?c- 
stcn bcr nic^i abwcdtfclnbcn ftubcpimftt, int 
etaubc iff, mtr ciiicr fn\i profaifcfresi edwa* 
d)c be* SBcrfe^oujiibcbcii, bcrnad) fhifciweife 
|u |Iti>»cii, utib ciiblid), <u\id) ciitcr £>r$el> 
111 bic f^arffre harmonic bcr Itmc mie>bred>cn. 
ju bcu <Kreimtcn §8crf«n bimewx ^u, aw* 
bcr Wcidjforniictfcit tbrcS tfliuTcg, cine jebe 
ifmyfmbmiq , fie fci) ven Hwldjcr 2lrf fie mite, 
fiir ba$D$r, unb fofolitf) and) fur uufrc -3|uf« 
mcrffamfdf, cine cjlcid) frnfc (Fmpfcbhtnc/ 

%£i\i Pope not? ben (?eb«iifcn fo^t ; fafjt 
fid? in bicftr Wbftdtf auf ben twfdncbncn Xen 
bcr SJerfc niwcnbcit. (it font: Ochciii £hcc- 
l« cine vtTbobimg ju <jcbcii, uuirbc i»iformfitf> 
frnii; ciuitic Xbeile imiffen nicbriger femt, <ila? 
bit fliibcrn; tmb nicf>t€f pcf>t IcdjerlidKv au<j, 
.iU< tin 2£crf, in mclcbem bio Ou'baiitcn, fefebr 
fie fur fid) twftbiebcii flub, aUc ron gfcid^cm 
cdjlagc ju fcptt fd>citiei?. a 

DION. HAL. •<■ 5> r<ff/< tf/ , |% fifcer bie @>d)bn§titm fcer potfa. i t f 

5Soit alien @attim$ai ber &er$ftfatfoit pi* 
Ben ba$ gateinifcfre 2>$id)i>tt unb ba$ nmm 
€om>Ief > b<t$ an£ $#een ^ereimten SSerfen be* 
fld>f, bie gro c £te (gmffttnutfett. 35epbe ^vSeti 
<ine flarfe eprgrammatifdK 3$enbtmg, titt& 
fmb ba$\x (jenmdtf , in cine 6pifte obcr f oinfc 
$u$ufaufenj am angenebmffen aber with *e& 
gereintfe 2Ser£ burd) btc Slntit^efe, unb bie 
$unfl beg f35erf?fiFatcttr^ ifr t>oflfommen, raentl 
&ie $ii£f>efii<jfett ber SSecjnffe mit ber €itt#tm» 
wmta, ber l X6nc tn SBer^almtffe ftefje. iber 
ber; bem alien fyahm bkft SSer&irf en . ntd)t£ 
frc»>eg, nld)f$ an$affcnbe£. ©feicf) bem tlm* 
riffe eineg <£d>ufcvs in ber 3etd)enfun# fmb ffe 
abgefe^t unb tmtcrbrodjen ; alfcin ber frer>e Sauf 
beg ty'tnftl$ if! bie 50?anier etnetf $RafU& in 
fetner $unff. 

<E3 geWrt fret)fid> nidjf eigent(id) fnekr; 
id) mufi aber bod) (>ier einer <£d)onf*etf a^beri* 
I cit , bit in nimtefen SSerfen naturftdm W>kifc 
ftntt finbef, bie ftd? a6et* mit bem rc$cfmagt«< 
gen @ange p>eener cjeretrafer 95crfe faff .^tc 
nid)t i>cr*rdgt 3$ raenne jetie fdpteUctt $&« 
brednmgen ober lie&er$&igc be£ Serfetf, mk 
rf)c t>h £eibenfd>af*en fo flarf djarafteriflren, 
unb cine Cmpfmbuna, in ba£ 3nnerjfe b*$ Ee* 
fer$ gleidjfam f)inein fd>i*fr*tt$ . 116 Xnmerfungm frfdjaffm, trauf 2ld> %\ti)an ! fc^neCT, 

Skid) i%t 
gt'mnf id) mid), me fdnecfji bn mid), €r* 

umrung ! 
aOic fdjrecffi bit mid) ! £>u n>ei§e e$, mat f)<m, 

and), 
£u nwft fcen im£, ba, ate mcttt SBatcr 

gfcrfamimft &affe, t>a cr nut ben SUIteflcn 
2>om SSmi bcS SempelS (^offc^ fpvad); id) 

3d) »)c tc iNiiMb nod) ; u. f. f. 

:Dic paU>ctifd>c ftebe ber £>ifco im t>icr« 
ten $ucfre ber 2fencibe t>ic6f emtfle fdjwie 5>et;* 
fptcfe t>on ber 6tarfc, n?c(d>e cine €inpfrnbun^ 
burd) biefe fdjnetten UtUcr6rfd)uncjcn unb He- 
Scrounge crfyalf en f ami ; 

Scilicet \s fnperis labor -ft! ea cura quiotos 
bollicitat! Neque te tcneo, neque dicta reiello. 
I, fe(juere Italiam venris , pete regna per un- 

das , 
Spero equidem mediis, i« quid pia numijia pof- 

funt , 
Supplicia Iiaufurum fcopulis, ac nomine Dido 
Sape vocarurum. 

£iqn tommt mm m>d> ntbluf), b<w tec 
&td)tcr , n>cttn er feinen 03ct>anf en fd)on wi» 
li$ an&flebriicff hat, eftroalri bind) bic s;e«f>» 
nwifri«}fcif fines ESetms ^crccsjcit tvirb, bic fifcer bit <£<hhn$tittt\ &r 53o€|ie. 117 

*Birfmt$ 'btftc&en burdj ben 3ufa| eitt€# »m 
itetytgen UmftanbeS $tt fcbtt?adf)en. fbera f» 
imferbrid)* ber Sicira eft i>ic golgeti b«r3beetty 
imb fccrbunfeff ba$ 2>tfb, ober ihtrtobtt bap 
fclbe. — 

SIBir frmmctt <wf bic pepfe 2frf be£ p&e* 
fifdjen 2Bof)tff<Htge$ , <mf bte jfrarmonie bee 
€mpfmbun<$. Utrter ben (^ngttfdjat £>id>ferit 
tft feincr in berfdbett gh'uf lic^cr gemefen, M 
Gfxtfcfpear. €r f>at inele 6tcBcn e) , its 

e) £>as erffe 35e&fi>iet r weld&eS t>er Berf- <rc* bfcs 
fern S)icfotcr anfit^rt / iff tte berufentte Slnrebe 53* 
nittf Jvfyn an tctt Hubert , fca cr t|m fcinc 3ftfiffK : 
ten aaf 3fc$ar8 £e&en |ucrft ere {fret : 

Hubert. 
I am much bouoden to your majefty. 

A'. John. 
Good friend , thou haft no caufe to fay fo yet ; 
Rue thou f halt have ; and creep time ne'er fo f!ow> 
Vet it fhall come for me to do thee good. 
] had a thing to fay — — but let it go ; 
The Sun is in the heaven , and the proud day 
Attended with the pleafures of the World* 
i, all too wanton, and too full of gawds, 
To give me audience. „ff the midnight bell 
Did, with his iron tongue and brazen mouth 
Sound on unto the drowfy race of night; 
If this feme were a church -yatd where we {land* 
And thou poffefled with a thoufand wrong* ; 
Or if that furly fpirtt, Melancholy, tig #nmerfuti$cn 

toMtn bet 6djaU , *bcr mtmtfa btt @<wt§ 
bt$ 23erf«$ f ) mit bem Gebonfen, toefcfecn ec 
tntbalt, auf bag <ienaucffc jufammenflimmf. 
SRan i>flc<it bicfi <iemciniglid> im&r fur BwfaB 
«($ fur #untt mib 3ibfid)t $u r)aften. SSetw 
jemanb t>on irgenb cincr i'eibenfcfcaft fc&r <jc* 
ru&rt if!, unb fid) in &tortcn au$brii(ft, be* 
rcn naturfioftc %£m mit feincn (Hcbanfot ufcer* 
tttifttimncn , fo farm batf t>icllcid)t ban ungc# 

Hid hjUM thy Mood, and mrule it heavy -thick, 
Which die runs tukling v:p and do-.n the veins, etc. 

Die gnecbifebcu &un#ri<$fer bemetftm btefeii 
tyjferf(&i«& fe&r genau. 60 faett ^n^telcs; 

A*}« 3« «j<Ji/ff#6Voy fc*v Aryav, tow l£0V7« g«3f«v K«| 

#r>.«:vi*v x«f f«*A«c. — 5>urc& e«/3f*9« acrflatib cr ba* 
^r»lbcnra«a§ cber Pen ©ang beflSSerfeg; burcb msa°« 
bie "iimebmlidiff it be$ (rc&aU* ; unb turd) *«*«'* t>(e 
UcbcrcintrimmMtia cincr t>cnbcnfd&eir,ober (epber ju* 
famnten mit 8>c;n Qcbanfcn. iDactec iierftanb biefcit Wit* 
fcrf$icb uicbt/ unb fcgiena. barubcr eitieu (9iibcrba^ 
rcn 3mburn. ®mn er ghmH, Sirijlotcles eerfNtyc 
bur»t> 9»$i*oi tmt> *<«*•: ben £anj unb bt'e SRnfif r 
wcld&c gemeutiflltcf) bie grie^ifAen 0<fiaufj>iele *e* 
glciteten. $ltfein icfr fann nicfet fee grcifen , mit we* 
bcr Tanj«:n «e# $fcifcn aid etti n»efentli(f)?P *£&eil 
ber SfcrfijiEatfcti fetmtc angcfcfteit rcerben -— A-y«» t 
tcv ^o*-/« f»5.Msv, etc. — kfonberd, b«, wie unf 
tbtn bicfer £uH|ftid)tcr fagt# bcr £anj unb btc $Ji*« 
Hi m 6<t)Jn§ ber Sffe aft ifjreu Mtifm »<$meu. fi&er tie ©cfccm fatten bet ^oefie. 119 

fa&r femracn. 2t8tm, wcnti t*>ir cka fciefe 
Uc6ereinftimmun# bn> cittcni £?id>t«* entbecfei*, 
fo if? c£ fcbr n><d>rfd)emnd> , pi gfot&en , fe«8 
ctf mi$ 2lbftd>t <Kfd)ef>cit ift. S)«m fo, uwe 
cr 3ctt &af, fcitte lifter unb (%banfen p *o4& 
len, fo &at cr mid) Jcit, ben (%n$ femc#©i;f* 
fcctimaagcg nad) bcr £kfd>affcnf>cit frerfomgeit 
.StorfleHtmgen cin$tmd>tcn , tveicfye cr an^br*!* 
dm n>ilf. £)icfcmgcn <p()ifofop$€ti, toefdK bt* 
$auptct fraben, alk 8d)intf>etfm in ber $<** 
fur waren *ou ungefttyr cntfianben, nnfobett 
t>crntat^!tc^ ntcftt bamii jufriefcen ccmcfctt fqjn, 
ttjciro man bie <£cf>£n()ckM in t^ren <5d>riffc« 
wit bantistcr begriffcti baffe. 3§ctm n?it? in 
^tnfefnmg 6l»ai?efpears bcr gemctnen S&ct^ 
ttung fofgen trolftcn , |\> mufjfen voir glanbcn, 
er f)«fce blo# mir bem *pinfcr auf *>ic £cin»anfr 
gcftrid)cn, unb fogfeid) fcine^emapK ^ereor* 
j\clu-ad)t ; obcr cr fct), ttfctd) bcr (rifct)He ftenm 
Ptrgtl, bfof] auf cine 3wta»8 &<*$ Si>crr$eu3 
gctivfett, bic €ingctutngen ciitcS Robert! $&« 
fcit*> $n ubcrlicfcrtt. %\kin fritic £d)ott$eitett 
f^eincit ganj jufaflig $u fet)n, n>cmi fie gcrabe 
fcf>r fiinfiftd} fmb; bcim bcr ?9iccf>aiiifitm^ f«i* 
tier 33erfc, fb fbrgf<flttv$ cr i&n and* $u ber ge* 
^erjgcn Birftmg ringcrtdjtct fyat g), if! bod| 

g) Yet muft I nut give nature at! : thy ait, 
My gentle SUakefpeat » mutl enjoy a part. 
For tho' the Voct's imttei nature be, 12© Xmtitrfungen 

beffl temper ftmcntc bcr rebenben $erfen tmb 
bit $cfd>affcnf)cit be£ eu\it$ fo $cma# cinge* 
ridtfet, bag reir btc 5hmfi bafrcr) ubcrfd)en; 
unb fo ejebt cr unknurft fcorben, roie ber 
ittfallige g!u§ cincr unfhibtrfenSSercbfamfcir h). 

^e!6ft (Barricfs tgtimmc fanrt B&a- 

Fefpearfi 9Se rfc ntcfo i>crfd>encrn ; eg iff fd>ott 
fcto gertitgcg ?ob , brtf* cr if>ncn ©cnuge tfctm 
fann. SBetui folcfje $crfc, bercn ©an$ t>& 
ft<t t?crfd)icbcn if!, uitb nut cinanber contra* 
ftirf , pfpfjltrf) unb in cinan Sltbcm <mf matt* 
bcr fcl^cn, fo, baf? wir bic Uckr,9anac un« 
mtitclbar fu&lcn ; af^bami ^aben bic t>erfd?ieb* 
nen einjefaen Sfkife nirfjt nur bk iimtm 
€d>pnbcifen bcr mtiftfaUfd)cn 9?arf)<jf)mung, 
foiibcni auxf? pi$kid) cincn (jcgcnfcitigcn 25or* 
tf>eil, in fo fern man cing mit bem anbent 
acntfeidn ; unb bicfi faim man <jcn>ij|"ermagcn 

His srt «.!cth r;ive the f.?fhien ; and that he 
Wh'» caib tu wiise *//i /'.•.•£ /.•..-•, mutt fwcat 
{Such as thino aro an«l fiiiU* the d-cond hen 
t'pon the Alufirs anvlle 

bkv John-son. To the Memory of Mr. Witt* 

Sbaktfptar. 

h) £v r Scrfaficr fO&rt hicr nV!c?5cflfi»»cre auS bent 
QlMftfV'bu- an, tic ju "HcireifuW feirter jtunft He# 
nm, h» (9an« be* SBcriV* unb he 3fcrHnbiin$ tct 
HuttMh btr^K&afcn&rit fees >balr« gemdS ein-- 
gurutyfit ; fig After tin Originate ^elefen werben muM 
f«i. u6erbie <2<#5nfjeifen foer 5>oefte. ist 

ba$ ^cttbunftc ber £armonte ntniteit ffcnt 
l>ffc<jt bem 6|>ft?efpcar btefe Sltt t»mt ©$ltt* 
fceifen ntd)t fcf>r <tn$nreef>nett. £)tc Urfac^e 
fcat>on i\1 atefleieftt, tveil ft>ir feicfaer bie $tm# 
in ber SBerbinbung ber lette bemerfen fonne% 
wenn n>ir t>on ben 6ebanf en nicf)t (ef>r gerttyrl 
fitib. <?£ gcf>f ben emer fdyottett $oefte tote 
bey einem ftorfreffttebcu (Hemaftfbe; bfc feincit 
tmb jarten tpinfcfytricfte frerlteren frd> in bte <*&» 
flemeine SBirftmg beffclbctt. S&aFefpcat 
felbfi 5atte ben fcmcr SSerftfifarion ntdfcg »ei* 
<er jur&bfic&f, a& bag fie cttic abgemefene 
cber mufifalifefce <fn?fe form feflre r); <*»ff«V 

*) Sb<*?efpertcs gjerfe fcafecn uber^aupt ben lei<$i 
ten rrofaifc&cn Slag De* jtamben ; ba» OHfcrcrt>entfc* 
c^erCSelcden&ett beWn fte fidj $tt fceraStirbe tnri&ar* 
Mimic bei fyetmcteti. 5>ai>ur^ er&felt er eftteng^ 
fc» SScrtfteil rpr frc« @j "iectyfcbeii £r«uerfpie1&t<6ter«> 
He an Hn 3ambcii gcf>unt*c« mten, utit> mt hen 
3rart;ofifd)en, t>je trcjKn Ser ftegelma§i*|fet't beSge* 
rcimfen&supfet* ibrcit SSerfcn Uima j»rof<tifc(kn (L%«f 
J« ge&en int etatrte fi«i>. 3>a& @;?aftfpear» Ser* 
ftnfatton t»er%uur tjemag iff, fatm tar$ etne©rele 
im ^rifiotele* bmkfcn rccrbcrt , welder He Siroten- 
ftma m,:d>f , baft frcfr t>n<* 3.mi&tfcfce €«ltatmaa6 fSr 
boa ©etiic beg Srauerfrteli? am fceffen fdHcft , tt>etf el 
tern serao&Klidjnt *9efpra#e am nac&fen Hmmt, uni> 
barauf foiojufVitt : 132 3famerfmirten 

4i?emt er ftcf> tit fritter WaUtk f)tf>, otet eittctt 
@cbanfen t>or anberu &cri>orftecf)cob mac^cn 
ttoUtc. 3u biefcm SaCc tafc fid) atetal feer 
€influf? feincd <&futy* m *en$«i feiner2krfc 
ti>al)rnrt>men ; unb man njirb ftnbm , baf? bte* 
fclbcn ^egctaiagigfeit unb £armome in bcm 
OWwge (>akn, nad> bcm btc £&rfua$cn bo#iw 
ib« iMcrcjSirtett. £0 »drc bcm t%nie unb 
bcm ^arafter bicfcS 2>i(httv$ nidjtfi! i»ibe^ 
fprccfjcnber flenxfen, altf cine 6cfMubi<te ©feidj* 
frcit bcr SScrftjif ation ; unb man bmtrtt e£ 
f«?Aar baulicfr, bvtg cr eft ferafaltia, fcarauf <tf* 
febcu bat , bicfdbe |u twiiictoat. <£ben bicjj 
it? brpm Wilton fid)tbar, ber f7cf> guwetfai ju 
finer profaifd)cn SWadjIagigfcit fccrablnfo btef; 
urn bic Sfconotonic $u untcrbrcebc", unb oftv 
maltf licber bag 6ul6fniH<iaj? unb befien $?o()r* 
liana hiwanfefct, cbc cr bct$ £br ermuben 
will. iDicg rcchtfertiat »)n <k,ocu btcjenigen 
Simflricfacr, n?dcf>c fciiicn SJcrfcii ben SSor* 
tvurf macben, ban fie ^tiivcilca matt unb un? 
gleief) twfren. 

€l> «iic6( nod) cine aubre SIrr bcrf pwtr* 
fcb,m SSe&lHaiigtf, nanUict) bie ^aci?af^mun^ 

c»(ttw U Tars' jta«.s* yog ixiifiem Atyeite-j h r, 

A*'5m. l>uet. Op, IV. bcr^rtffeburd) ben 6d>«aberBoi^, *»««&* 
fefcr oft in$ Ud)tvlid}t faKf. £>te 2le$*f be* 

€3 £9 ber Son beg (Sinned ©ieber^af , 
nwfj ntcfct fo 6ucf>fta6Ud> DcrfJan&ew wttbm* 
2)t« %6m follfen frci;licf> aflcraal mit bem©*!** 
nc bcr SScrte u&eremfttmmen ; a&er fie m$& 
fen bcnfel&en &c<\lcttctt , m$t nacfyaffen, €to, 
tmc tic ScwctUtngcn ciitetf gefd>tcf ten Sdn$er$ 
burd) bte S&ufif reajcrf nxrben, fo fofltc an4 
bie Sftuftf be$ fBcrfeS fid) nad) bem Bebanfett 
ricfytct?. Stfieiit btc ^atur ber *5prarf>e er* 
lanbt in biefcrn lectern gaffe feme oeflanbt$e 
lltbcreinfiimnmnct. ^nbetfen, warn totr ajetdj 
nid>t fo oft, ate wir tminfchen, unfre %int 
mit bem 3n^a(tc ttkreinftimnienb raacfjen fon* 
nen ; fo fofften toir btcfel&cn bo$ ntc bentfel&en 
jutoibcr fanfen laflfcrt. 

<£& fafjt fid) feinc ?Jead baru&er §&m, 
vok mit man in biefcr Wt bcr SRadjafrmnngi 
§cbm barf; bfof? burd) 55c»fj>ietc famt man 
fid> ba&on muerridjten, tinb etf t# erne ©acfcc, 
frie fo tt)ie t)tefe anbrc <ctf>onl>eiten in. ber foe* 
ftc, ofog bnrdj «n ajuefftefjetf ©efu&I fcefttiimt 
toerben tmifj. £>ic SBottfomfnenfrctt etner fol>- 
cfyen $armonie &ejlcf>t inbeg bartnn, bag fie 
ganj sufaflia,, nidrt anajlfid) $tfud)t, fdjemeti 
mug; nn)> §*$ iff Ho# al^banti UJoaJtcft, twwi 
bie porter fo «jucffid?3ewa&{f, wib Iie5$te 124 Xnmirftingrn 

mit bent ^e^rtffc fo $en<m t>er6unben finb, bag 
fte a0c mt£ £taer tmb bcrfdbcn $en>egimg btt 
vrcclf jit cmt>rin$cn fcheinen. fommf nurt 
b^unod), bag ber $e«n|f feI6fl fcftfn if?, fo 
bzntht hteriim nitfrf bte$ tin Zhcil ber pfett 
£d>rctbart, fonbcrtt Dicflctcfa bk a,an$e gute 
<5d>reibart jnfammcngaieromm. 

Sir fcaben bier ben $<ftd}f*imtift, <w$ 
ivcfcfjem ttir unfre qanjc Atactic u6erfe^e« 
fnmeti. mr ftcmien bamit ait, ba£ wir bic 
5\irmonic Meg aW cine ead>e anfrf>cn, bic 
on b,u* (Schor <\rrtd)tct ift; f)ernad) $etgfctt 
ft>ir thre ^errcaubfdjaff mit ban ®ebanfe«t, 
mib fof^rtd^ <uid> mit bcr <Fro&ifbmig$fraff. 
£ic cinracf)ffc2Ba6rfteit ^^ ,^ rcr c j pen ^ a# 

tur rccgen; alleiit bie^ S&enwuflen fann nirftf 
|ii frftr ci bebt Wcrbcn. &ic etarfc unb Ucbcr* 
rifdnmq bcr ^banrafie tutb bcr 5>ifbcr, bit 
ecWiibcit bctf Stu^brucf*, bie ntamiidtfafttatit 
56m bcr £armouie jickn afle $u biefem 3n>cef* 
flb. Zk foifu id ba£ fur bic Cede, toad 
bte eomie fur bic ^afttr iff. eic btitujt tyre 
e^i'nhcircubcrbor, fiecrttarmf, fte febmueff 
bicf.ibcn. $e mebr mir tmfre epracf>e f?abt» 
rcn , befto mcfyr uciuieffattiacn tvir bk 6ulf$. 
mitre! bcr focfte. ?8o« <tUm mttdn,' bar. 
inn wetter *u femmen, if! bie sibling tmb 
SPerftfjetteruita, unfrcr iEerfififafiert bas wirf. 
famjle. uber bic <©c$>n§eifeii bee pocfie. i2f 

£>er <Eitiffu§ ciner $&kr Sfcrfl^aticR 
gef>f nod) nxtter. fSSarum with b<& Slug* 
bolter #eiterfeit &q> ber bloffeR €rtt>$>R«Rg 
finer gro§en ober ebefmt*f!Hgen£«Rbtag? 2>ie 
(Scele ift bavanf borkreiter, JNc fdn^en €t»» 
brik& $u erftalfctt. €£ ifl bie tva&re 9ttd>ftitt§ 
unb bit gfucflidjffe SBtrfting be? spoeft* , batd» 
bic frneuewRg biefer (Etttbrikfe bit 6eele in 
bcm guflanbe ber €mpfi;nblidtfeit $u er&afmi. 
Sttir nxrbcn bajti gefcracfa, biefe (£inbrucfe |tt 
roieberftofeR , burcb btc angeitcfmiett (Jrtirpfm* 
bungen, t>oit n>c(d)eR fie begleitet ftRb. £)mn 
bte f)orf>f!e 6utc f>at unfre ffnnfidKR SBerfjeti* 
gt fo eingerid)fct, baf? fcicjemgen &unffe, ttek 
d>e am gcfdjidtejien fmbj unfer Gefufjf, «itb 
fofglief) aud) tmfre (giftcn $u bcrftinern , un$ 
in gleidjer Jett ba$ grefae SSergnugen gewdfc 
ren. (2$ tfc a6cr ivaf>rfd>eiRhd> , ba$ aUt 
bk 5?rafte, rocldjc biefctf twfeinerte SSergniS* 
gen fteraorbrtngen, dutf (Emer gemeinftfjaftfi* 
d)en 0ucUc etufpringcn ; fo n>ic c£ pffen&ar 
tft, ba§ fie allc $a <?inem 3mccr> a^telen. 
£)mn fie tlebcn iinter einanbcr in fo genauer 
Sfrrivanbfcfyafr , ba% wit unfcre tirrapfmbun* 
gen nur in (Jmer t>on ibncn twOfommett bio* 
c^eit burfen, urn cine allgemeine gatjigfetr fVir 
fie alk $u erbaltcu. £>a£ moralise £>efuf>l 
mug an biefer atfgemeitien ^BerbiRbimg in §& 
differ 33?<iag€ 2liu$ril wfmuu , ; &ie 6cek x z6 ^Cnmcrf un^crt 

„tt>dd)e 3"f^«««n«« obcr proton anbrcr 
^cclm i|t, faim mcfjt o(?nc 5tujjcn unb Df>* 
^ren fcmt, wcnn fle &te ^erf)altntjfe unterfcfyei* 
^bcn , bm v2d)all fcerftcfyen , unb €mpftnburt* 
„<Kn obcr tfkbanfen, tie ifyv Borfommen, ftcft 
M bcut!icf) mad)cu fed. \?tc fnfolt ba3 0anftc 
w unb ?uui()C, bad Clngcncbme unb linage* 
„nel)iuc in bm Gcmutb^frcmciiungcn, unb fin* 
„bttbabti> tin acroifietf $)&%Ud)& unb Gcije* 
„uc£, st\v>a$ £armomfcfjc$ unb ^tigtoneubctf, 
„*kn fo roirHid) unb ficfar, altf man c$ kc\mb 
„in nmfifafifclKii Icncn obct* in ben iutfern (*>c« 
„flakcn unb 2BortfcUwi$c« folder £>ina,e, bic 
„in bit <3inne fallen , fmben famx" k). 

fc) shaftssvry'x «KARACTFKI«.T1CRI; hjitry 

(tHCtrn./tg i'i r ; t r\ © t*S }tt>et>ten @efprcfcf& ef^nwdJ rnib (gfeme finb jn>o fef )r ee ^ 
fd>tebne ga^cgfcifen ber 6eefc , u&er bte tmif 
fctcr nur bfofi in ^ucfftcfa auf bte foefte emi*' 
ge S5etratf)tM!{jeit ottffcffen n>oacm 

£>er SidKa* crtfiitat cinen gkaenffanb 
burd) bie SScrgicirfjun^ beffef&en mir cinem an* 
bern; er encbccTc eitt ricfctytf unb f%*nt*8er* 
fcafrmg J»rfc6en beoben; Meg ifl <gfeme. 
eciit Sefer fnfrfc ben SBerff> biefcr €rfmbu«s 
in fdnemsanienUmfaiisci bie§ ifi<£ef$madL 
!9t<m ftefjt Iciest, bag eg em groger llnterfdjteb 
fh;n mug, cine 6c$*nfcit ju tmpfhibcn, Me 
fur un& entbecfr if?, unb bieft gnttaftms fcfbfl 
ju maefcm £a&er (efjrf un$ bte €rf<*&nrog> 
bagem$?amt von fc^neOcr €mpfntbnn3, $tt* 
gietd) t>on kngfamer ^rftnbtmg^raft, unb 

ein letyafte gefer eiti fc^Mfriger JDicftter fern* 
fttnm 

$?an pffcgt fcine tigtreit Safotfc seracmig* 
Kd> mdtf redjf $« f^nnen ; unb e£ tft bafjer f ent ; 
Sfiunber , ba$ t>iclc gent e an ficf> fd&f* ba$ f&r 
@enie fyaltm, m* nur €mpffttMi$leit if!. 
S« btefcm 3rrtfwmc tocrbeti n>ir bard? bit €i» 
fcifetf ber Muik^t tmb Simffrfcfctet SefliSrff »' 
iwfefr tm$ frftfnbi* cutftfeev nMeit, bag pe J 2H 2ttim<rfutii3in 

in cjetrnffem CSrabc an ber ®erflid)fctt t(jcil 
ncf>mm, wdd>c fie i^rcn .'DidXcrn bcijlcgcn. 
6-cftjl Cicero mad>fe bicfcn 3fnfprud>, n>ie- 
tooM cr felbfi &te fiarftfe 2lti&naf)me t>a»on 
t»ar 1). £*r bcftc5lmiftrirf>tcr, Mefj aftjfriujfe 
ritbtcrgcnomntciirifi Hog cin Unteracorbneter, 
gki&fam cin planer feine$£riajnal$; er that 
itidjts writer, a{$ bag cr baejemge iid)t mf* 
fi#tinb jurucf itnrff f roobeu fctn £idjtcr bie 
£>.ucflc iff. 

Urn fid) uora (£>cnic cnicn bcitflicfcti ^c« 
<\\ifi $u nu6en, mini man tic Birhm^n bef* 
fclben umcrfud)cu. £1* t|r cine unterfcf)ci* 
bmbt €itiftifl^afr bed fckmctf, baf? eg ii&cr* 
rafchf, crmvebcr burd) DrMmalfdjeiibcit, obcr 
burd> 6re(;e in btn C%btit?fcn. .Titf? fiub J>ie 
t?DnHi)UiuouXricbfcbcru; aiicui ctfajebr anbrc, 
wckbe i^ucn umoi\vrorbiief fnib. £nm cin 
(tfeiiic wirb bic gemcinffen (^cbanfen, bad ac* 
tocbttfidwe $ifb fo cinjtif (ciben wijfen, bafc 
fie cinen unerrcaruten d'mbrutf mads-n , mtb 
baburdj, toenigficiiG bem ^nfrfjeinc mnf> , rvo 
md)t wkUid), criminal werben. .^cr (rrrVIos 
tjl bcrfcl&c, Kit nxrbcn ubcrrafdu. 3<be 

1} <\: ium umnium imerprrre*, ur Gramnutict pi r. 
«"»" » p!i'*i:r*e «id eorum , quos iiterpietantur* diviM* 
ftonon \ t4«f utur ;vcrd;re. crc. SSirfnng* t>ctt biefer 5h?t $af etncn ®r«b *eg 
Sfteu&etr, fo!g!tcf> mid> eert grjmbttttg ait fwlk 

3Skfl«id)t fodtf man akr bie llekrrafd?n«§ 
d>er fur crm SBrrftmg be<? s&jjctf, al# iw£ 
@em«3. Urn ju fe^eti, eb bief? tt*tr?u'd> foife 
ntuffen n>ir ben Unferfcf>icb |«?ifc^en fct^btir 
fefffefcen. £>tefer f)<Ingt, tme raid> biinfV »on 
ben fccrfdnebnen 6rabcn mtfcrc£ ©djarffinng 
ab, unb t>on bcr Watm unfrer €nn>fuibttn#en«. 
€in toiler 5vopf bat cine cimKfdjranfte €in* 
ftdjt in batf 3>crf)dttnii$ bcr ^cgrife. Son 
bcn|cni<jen, weldje er fief)t, vatfc i&nt fein ^e* 
ftif>l bie fonberbarftcn , tutht bk fd)enffrn f $t 
tt?a()lcn. <£r wtrfr auf itntf Meg burd> tleber* 
rafdntng; <tl!em bcr $?antt t^on (Nettie liber* 
rafd)t un$ bnrd) nusnefymenbe 6d>onf>eifen» 

$}kvau$ fol§t , ba$ tin 6enic , foMb eg 
tmll, <md> cin toiler Sopf fei>n ten. 
&8cr bat nivfjr Si£ al£ 6f»ar'efpcar?. fg 
<ucbt frcoud) £tenicg, benen bcr 5£i§ nidjf 
flliicfen tmfl; affetn bag Ummt t>on bcra (Tin* 
fnifife eincr beffern ©enjofjn&cit. 6ie fmb warn* 
lid) cjewofjnt, 3>ca,rijfe nad) i&rcn 8$*n$ri» 
ten $u berbtnben, anb nkrfef>cn baf>er bit Ufa 
ncn fimfte bcr Siefjnltdjfctt bei> bmm, bk 
cinanber Doing ent0ec v cn gefefct ftnb, ober beS 
llitferfdjiebctf bco foldjen r bie gan§ $mmi mk 
einanber t>erbttnben ftnb. 6o n>ie alfo ba$ 
SSorffpiel iwr cine f«r$fnf>t%e Ser^etf i$ r p 3 »io » Jtmnerf insert 

Umu man ben SSJia ba$ t ur<e ®cficf)t beef @ei 
nterf ncnnai. 3d> Grouse tjier biefc bcnbeit 
Sorter in bem aierfianbe, in mktem man 
fie ju iKhmcn pffe$v, team nian fa^r, 5af5 CHrtfr 
5h?m, unit Pirgil ®fiue h-far £ ft f { Meg 
tic cMicut!td)frc «»b ciii»)cfut)mfte $fbriiriin<t 
Meier Sorter i\\, f«bt man bantu*, bug man 
mitt) auelad)eii wuibc, wenn id) fa*t» nwUtc, 
l^irgil batte roef>r ?H>i«, ale 0i>ii>. u„b 
bed) ivfirbebiefi bit Sof^c fan, menn man b** 
-Sou OPiij m jn n>cucm $erffanbt iKbmcn, 
cber ee bem Clonic •ticccft fcbatjcn w?llu- m\ 

2>ic I'ornebmftcn \cd)pit(Kifen in bcr ffloc 
pe erifirclKn aut bnr ettfrfe- eber €cftoiiftcit 
ifttvi briber. ^ t ,i^ r unfer fc CI1| - d(vfn euii ^ 

»el*c bcr J>ocftc allcm eivjen fit*; anbre, wU 
">> rove fa^t in fciiicm tfrrt •« o ;/,.-,/«, 

*.5B;.ftKr2gie tfSfoitur ju i5remS3crt&eile seflcitcr « 
©l«tt) hctnad) (en « fciHjii : 

Fit Wutk m,y have more «,t ilu., ,],,« Vrngc-J. 

«€ine etitift Farm indjr ®ii? Met, oW ifcr » ]U f 
..til '* - Stain man biet tie ^niiition in $k €teU 
kht v?a«V fat, fo nrfrc brr ^ bkftn „<?„,* 
e^ritt fann mcht <J}<irur, ju ibrem Strttrile tfui* 
*tt. MM »«»«,,«, j|r «ut «!/« ©f fi iff lll(ato> 
lid), nub rt .ft fffenhr, baf ^ e*isld Onra» i,*,*, ' 
mi Ht tom, cinerlen mm in m utfmn.n 


1 •fa fie wi* t»r ?9raf>ler<9 §mtin fM«V Sten 
fccr ertfcrn $rt fmb attc bie §iffecr, tt>d4c f«$ 
<ntf iHT<jIcid>mu]en grtmbett, bicfe mogw nun 
$erabc ju tjemadjt, obcr in bent 8>tfbe cin^c- 
fd>(effc» fa;n. . £>a$ Sgcrbitnjf bcrfel&en be* 
#cl)r barirni, t>a% $n>ecn 6c<jcnf!anb* cine 
trcffcnbe ©fctd)fcett erfcaftcti, mc(d)c, fur bit 
gcincine $cmerfun$ fetne anfefatnci.vf ^ber 
iictf)n>ciibtge SScrbuiMm^ nut cinanber fyabau 
SBir famicn ba&cc ben £Smf> cincg ©fetcfnnf 
fc$ tmrf) bcm ©rabe tmfrcr Uckrra^uug k* 
tmfKiicit, mldp au£ wnar twreinfen Sfcrontn* 
bcain.1 fi&cr bic Oiid>fi$feic, %fu)eif f unb 
Cd?cn!>cit bcflFeUwi cntficfyf. 

3uwciic» if! bcr XNcftfer fo ghkfttdj, bag 
cr bcybc $rfcn t>ott Scrajcrcfymtrtcn, bic, wcf. 
d>c gcrabc $u gemacbr , uub bit , U)citf>c 
in ban Q?ilbe cingcfcfyloffcn fmb, tmb fonff 
SOaWbcm faigm, in <£in$ brimytn fanjr. 
£r fangt bamit an , bafj cr fciucn Okgcttfiaitfr 
burd) cm bittttrt 0>Icid>*iig crljuttrt, unb 
fShtt bann fort, bkfc @dmtmm$ bmi) due 
SKctapfxr $n nntfrfh4$cii. £»tc$ if! eh (o$er 
6rab bcr (Sd^n&cit, ben man frloft oann cr# 
$a!fcn fann, warn batf $kid)ni& fo aitfudt* 
menb rieftfij) if!, ba£ bicjeniam £igciift$afftn, 
I9cld)c bcm geborgten Oh^crj? mbc swftoflkfi 
finb, mir bcr ijregfen £d)tcHul,frie bcroJQattpf* 
sc^cnf!anbe tagekgt twrbnt Hnnm. $?ait i$* Xmntrfumpit 

ff&c babon felgeitbc* $e»fpic! att$ bcro 8£a, 
fefpear n). 

$«w i5m £tcbc fpracf* fie nie; ct time 
gfrrfftteif witfteit, t*k in bcr tf iiefi>* cin &Lurm, 
?ln ibwr -Kofenwantie. 

SbaFefpears $i(bcr ftub tticfa Mof? fiTr 
*K$iiiHMitt«itffroff ; f, e f viv | fn ni ^ r bm a||f 

ba £>bcrflacf>e ctnccP Ctawiftanbctf; fie Mnu 

<ttn in ba* <&< ( f cn brflTribcn (in. £e , ircim 

Camlet s Wutffr bie 9l|itffd>n>cifuitcten brfftlben 

|u ciufihulbiqcri fiutu , ): 

$t>d> cine ^cile wiib ber mfaU nrfbrrn, 
£>ami n>irb <r plt>$tid) f bulbcitb wit bicSaufe, 
Hb f'w iiolbncn Siiigef fie e»i'fd>l«ifSr, 
<» : r mif (Kfenffcni £*uprt fd)wcii|ciib (font. 

*>«m bcr .ti*fcr ben oa»;rn Mtnftntt bcr 
•Hutur a-.iMcbofcii unb utsTfcl)cii l^ue, f 
tvurbc «r ti-iiwii ffcimt 5u^rratf bcr ^afcrm 
t.ibtn ipabfen fetmcti. <f* iff t> ai $ ^nf omj 

i.) •» — — sj, e MCiCr lij , i | , (t . } ^ 

Out let concealment, like a wor,u i 1 ; A,;;,}, 
fttion ha da~.«Jk Jieek. 

w ) — — — This i? n«p:c r...; i.-im; 
And ilri- a while the i'u wt.'i tt ,.,j, f!n j, iln . 

A ■"»!>, m ,>.tiiur as the fun.!.' J*.?, j 

It-- th :,t her g< l.!rn cnplcw jic di'lfoi'd, S6er fete fgdjonfydtm feet ^cefte, 1.3$ 

roenffe $tfb cine* bulfccnbcn, -mtfcfttiftisai itn& 
lvcfd)cibnen etiUfd>»ci$ci«f # t^aa^ je crfunbcn 
if!. £>ie %naty unb bcr ®r«b biefer 6<t&* 
ncifcn finb e£ t>eriiamlid> , W0bttr<|> fN$ eiit 
£ri<)inrtfgeme untcrfefcibct. 3&ttt jmb fcte SSi*. 
Mpfjcrn, tvag Supifem bcr *HWer, ©ber bit 
5<inbctt ber $cmn$ wamt, 3<id>en fmtt &kt* 
iklyUit; bie ftcfycrtlcn §5cn>eife ber ^c^oti&ett 
wnb 3Kaictiaf. 

g& ijl wclcn imtttberbar borsefenmien , 
fca§ cine (StnbUbunvjgfYaft, wic Bfrafefpears 
feme, bie fcttft&eilcnfo toifb unb un$c(attctt i% 
fi;i) in ben fcincrn 3W?abimin<ien ber SRattnf 
hud) cine iinnacl)abnUid)c €d)cnf>cit wnb 
£ chief licfof eif unf erfd)cibet. Slflein , n>en« wfc 
tic $arnr nnb ben gorfgamj ber -ginbilbtmg&t 
Iraft tie €m«i}tt8£ jie&en , fo btfifeH mk un$ 
nid)t wunbent, baf? groffe differ biefen %w$* 
fcfymcifunqcn <nn nichlen untem?orfen flub. Sxt 
aufetfle ©nib bcr poctifefyen $iU)nf>ci* n>irb fe* 
two bcr &ikf>ffe 6rab ber perfcnltc^en Sjetfiof* 
mUit, off cine ?)?ifd)t»i0 toon SMfdweifttng 
<ni fiJ> (jaben. $in$c$cn wirb biefj ben Sen* 
fen von gerinctent Xalenten ber gall irid)f fe^n. 
<~ie Dcrlaflen f?d> mcbr <i»f bie 3Jac6a^mn«^ 
d$ mif i(>r ei<$cnc£ (Befit^i, nnb Meiben ba|cr 
in einerlco @fcife. Sfrn tynen ifl $curt$ti«. 
Inn<$fraft bfog 3>cefcacftfun$ ber ^Cegcf 11 f em 
?vutf§ftlt fur u)re £$«>«$*. *24 Ttnmtttm$m 

£)te U%tt m ©on ©cftfoftcit in Mbtm 
mib6fcid)niffen A wouen icfj ^tcr rebett n>iff, 
befaf>t in ber %uvMfubnm$ bcr Wttaplyev auf 
etnen cm^geti <Jhmft. SBcrnt uit£* cin CScm^l* 
be in emem ernjtgcn «Borfc (m^eben nnrb, 
fo mtiffen n>ir m ©ebanfen cine <j<m$« ^Jci^c 
©on $cgriff«t burd^en ; attbatm roerbctt 
»ir mtf bk <tti<$encf>infie 51rt u&crrafd>f , ttnf> 
bai $cr<$nugen iff tJoUfommcn. Cirt fcWite* 
^«>fi>icl ba&en fntbet man fcenm Sletdjer. 
Slmimor f>at, ttm bk ttrfacf>e feinc* ©rami* 
ju ferbcNjcn, ben ed>ein bcr ^vo^Iia>rcit an# 
flcnomiiim. gfrfonfiu*, feift gretjub, ber tot* 
9<(cuRni0 ^mte twit jr>m (jeraudbrincjen roifl, 
fifftjid) baburcf) tttcftf ftintergeftett p) : 

£uff) tmmer&m, Slmintor, 
£ie $.inte SBfclf , mit iftr bid} fcf6jl $n tfa 

fd>cn. 
£* iff nid)t 5rcunbfcf?afr, bag bu bum 6ccfe 
2?or mr'r t»crfrir# ; e£ tjc bir nitty mtiirlid) 
tlntf>t!ti*i fo 5 u ffmi; icf> faf), fcu fknbft, 
?!(* bn wrfettgt n>arifc, mitten in bcr Smtbe; 

r) Vou may fhape , Amirttor* 

C*.ife$ to cozen the wliote world wirhall, 
In J yourhdf too, but 'tis m,t i<!»e a friend 
To hide your foul from me; us not your natur«« 
Jo le thus idle; I have iecn you fland, 
^s vou *c:c */*/?>,#, mt df! of flf your mirth. 

MAID'S Trftftd}. Hex bit <Z$bn$titntbtv <$&$*. *3* 

£utrcfr bk <BtkH fcber ee&fo&et* ifcrer 
5inft)iclun$en uitb mbtt mUrfanbtt M *•» 
fccr \>Dettfd>e Stutfbrttcf wit ber frfege* Serf* 
Ufatien. 2>ie $?ftfeit &<*knv wit J*l>nfm 
faftf, i&rctt 3fmb<$; «nb c«« 33«^ **» •* 
fon$e karbeitef rocrbett, bi* cr f ?acif*ott tt*tb 
SBo^ifian^ er^tij afl«» bk €wfdffe ber €i«* 
. frfounqefrafe ftnb fd>wcU unb freffenb ; {te low 
men mif <?itmta( jur SBitflitftfeif, tmb p»t> 
e^on^itcri <|{ctd> bq> i^rer fntffefjmtg. ®* 
{fl in ber e*>rad>e beg 2>i&ter$ tie e^mw r 
tm$ Singe, fee* ftiamtei*} ber *£mimei felbji, 
cine cjcjtirnte &e<f e ; tin mit feurtsem ©o&c 
0eflrctfeer fBorf>an$. SbSeim t>a^ £er$ i» tof* 
ler gi'^eit fro&ltd) iff, bam iff c$: „f© ***** 
,,gcbrettct , fo affflemem , ate bie finite SgJ&T 
3Ba$ ftnb t>te tuiebcr^oifcit 9&t*&feefi$f?Sf^ 
t>c$ 8c&ctt!$? „£)ie etad?elti m& ffe&f; 
„uug:redtfcn 6cfti<ffal*." 2Ba$ Me €i< 
fcfaften be£ edtfaftf? ,>£>ie ©cbnrt ben bm 
,£cbm erne* jet* n %n&'> em $«b ber fd>t»e* 
„ren $rkit; ein 3>a(fani J&eummbeter 6eelett, tt 
3f! unfer jartc* gfftr ber 6fwfc ber £<#** 
friofj gcffdlt-? — „f 3 na§f ber $reb$ on bf« 
w ftittbcrttbe$grtHfHts& tt — gBtrbbfeSM* 
angcrufcn, tint £f>«t«« *& 6cfre<f ett* t fW* 
ber 6raufamf ctt $tt tterfecrctcn ? 
fontra, bide 3*4*1, 
©tr&uffer In bat faran$n 2t«u* ber $oie! *$* . ' 2fmtwrfiiit$w 

W\t f&iimcrlid) mblofit »on biefen6#&n 
fcetten fmb bk ^Serfe unferer Sffltag^btctyter! 
3brc ?9?ctap()iTn fmb, <jl«d> ben $eifireutm 
Sjaumen in ciner SBufie, cinfam unb biirre. 
3m e^afefpeav fmb fie ktycift, bhtyenb, 
unb bid)t tw&rcifci tiber jebe$ £tucl feiner 
$oefie. 

$itocr biefer 2frt gfeicfcn ben @cra<$(bcit 
ber beflen $?n&fcr, roorin $war bicX^ctle rae&r" 
wrfrcift ate 6ert»orfled>ciib, bic 3becn a&cr 
wUftanbi* utib ouf>vfuf)rt ftnb. $et)be$ 
flicbt unferm ^cvilanbc ci. . aiwne(>mcUebung, 
inbem n>ir in CSebaufcn ba$ 6ema(>fbe forffe* 
fjen uttb a&fforcn. eo, main bte S&tigimt 
ben Camlet uberreben toitt , feinc Xraucr afe 

^#a~ Ghifcr ipamfef, 

#fet»e$ mil bet net nadjtltcb fcimFelttgarbc* 

£iefc $?ctapl>cr ftfjeint benra erffen SlnbCr* 
tfe m'cfrt wetter m flefieii, ate mf bk QunttU 
hat Hon ftmulerS .filcibumi ; otiein , wenn tt)ir 
ben? .T>Kftfer in feinen Ckbanfctt fcKjen ftettm, 
fo werben tin'r e$ and) auf bic ed)t*rmit$ 
fcincr eeefe bcuten miiffen. &iefj trfyttt <m$ 
^arolcts Slittroorf «); 

<?£ i|l nicfa blo% mcinbimtUttikib, o Staffer, 

q) Good Ffamlet, caft thy nigbttd colour off. 
*T« not alone my inky cluath, good mother, 3$ef)t btr crgie&'ae fztrem in meiittm $n$e 
SlCcin, bee mid) , ber SBai>r|)e*t Bad?, fce$ei<$* 

net 
Sluffcr bicfcra fScr^nii^ctt fdjchtf eg faffc al$ 
»& wit bc\) bcr<jtctd)en C 4 kk(jei?^cit etnelrf JM«t 
eta,etinu$i$er Srcubc fatten; S>enn, ttfleik 
ttvir bent&icftfcr in fcthest $&ftd}(en nad$e|crc, 
tmb feiner 2ci(ung foCcten , fo fctlnff tmtf, 1>af 
tsie jugkid) rait <t>m arbdecn ; »nb biefcr ©** 
banU madjt unef ftety uttb :ufrieben. 

£>ie SBtfber fyaUn cnfnwber l^ic 5$(id>* «& 
fre $cbaitfen jti edatifcrn, oberju fcergroffcrft, 
58on bcr erjfcrn 2itypd>t ift fdjen genua, aefagt. 

&ie ©rdffc etneS SSttbeS fatft am meifefc 
in bie 9ut$en, toemt ctf tm£ bttrd) feme an* 
mittertare ®cmalt, wb mit einer f^ne^ett 
*S$irfuna ruf>rr : \vk j. £. ttt ber ®e$retfa»d 
befi ©atans! tm t>erforttcn$arafei(ffe: „€rraa* 
„te untcr ben ufrri($cn mi©efiaf( imb6cM>rbe 
„$erW P tmb fhmb ba, twe envX^urm." , 

dim $®ti)U Sire i>c$ Crfjabenen &effc|t 
in bem $unftgnfe, ben SStlbern erne 6frtge* 
rung iu-'ge&en. J^tc^oit ifNn ber foefte *>&& 
fctdjt fcin ajMirfjer 25<t>fpte{, aB tit tar $e* 
fdjreftung ber ©teberfe^ ©atan* jnt £$* 
le; 

No, nor the fruitful rhrer io the eye* 
That can denote mc truly. t$t 2CnmerFun$eit 

s ) ^ r wm $t, uott t Hum UmwUtf 

&Htd) fie &mb«rd>, in cinctf Sricgcttf »om us* 

ffrften ?i<tmjc 
$fo<}enomnmcn ©e£afe, bod> warb er, fie ftntU 

$u erfreuen, 
Uuftcfa&ar miter bent $f>cr t>on biefem <pliui* . 

nifdjenflMfofi, 
Unb (He q fo auf ben Iftron,ber an be m c&cnri?nbe 
llnfer bem ftyimmcrittm <Staat ooti eincro 

prae&tkjcu $tmmcl 
Jtcnijltd) jlanb. $r fofi I)icr cine Wtik t>M 

Hub fah imocfc&ii rmi5 urn filter, edit Mtn* 

frnbeg £nupt fcracf) 

<EnbM) abS wk aw Gotten f>cr»er, unb fei* 

itc ®e|?att ttarb 
Gfrnienfjcff. 

?cn £cfun<* bicfer SScrfc empfhibet awn 
cben ba$ Scrgnugen, ate twntt man ciucSSok 

s) f| e through the mi ft , unmarked. 

'•• Hiow Plebeian Angel militant 
Of loweft order , patFd ; and from the door 
Of that Plutonian hall , invhible 
Afcended his high tfcrone, which under fato 
Oi" rKheft texture fpread , at rh/uppcr end 
Wai placed in regal luiirr. Down a white 
lie fat, and round about him faw unfeen : 
At Lift, as from a cloud his fulgent head 
And fhape flar-Mghr ;mpe.ir'd. 

MH.TOK. P. U B. X. v. 441, u&er bit ©Akfjcifett btt $0efie. 139 

fe Unburn <m£ bem %Mc auffi6$m, ttnb 

nad> unb nad) mm €d}mnd bc£ fyimrnM 

ttcrbm fkhu 92arf> biefer €«n>pnbitnf jt* 

urtfrcitat, foUtc man fdjlicffat, ba£ pl0&&* 

bcr, bic itt 35et»c3M?3 fitib , tmb tseldje bnrc| 

ftrc <iUmaWd)e Surname unfit ©ittne ttt €»» 

«?arfu«<| laffen , mfcreffanfer fc*>n mutton, al^ 

fo!cf)c, &c »!>r« <F>croalt eincm cinjelncn €itt* 

brucf c $u banfen fxuxn, mxb ateic^ bennt crflcit 

3nblict « t>e0f ommen (tub. SBo Uq emem $>t§tn* 

(tavbt fcmc6teigcrun$ Staff ftttbet, ba$ btf< 

fcnQrinflttfl auf b<e@etlc unmittdfar 6ef?immt» 

3n biefer Slnmcrf una lk<\t ber@nwb, war* 

urn fid) bic t>orncf)intfrtt Ocf>dn^ct€at in ben* 

Dcrlornen ^Jarabiefe narurud)crweifc in ben^c* 

fcfyrci&unsen Uon bcr f crfon beg Batantf jut* 

ben muglcn. €inc immern?fl!)renbe unb mmr* 

Inberlidje 6crrlid>fcif fafefyrcftett, fyt'tfct, ©fate 

(cdjaften imiftkit; bic pontic if! crfrenlidftc 

tm Unfervjanse altf in bcr $iittft$*lhtic. £ic 

gofflidjc $$oafommcitt)cif , rcinc unb ct!$Kf$e 

$8cfcn, fftmen fcinc ££ctfcu, f duett £oitt r<# 

fyaUn; fie fmb foutcr £id)f. Qlttrin 3<*n§ «»* 

bcrS wrfr&t ffd)tf mit bcr ^cftftrtttang ** r ¥* 

faUcncn Qkoffe, cine$ gefchtt&fytcii trob tmftr* 

brodjenen @laugc£; cuKgfcfycmgBffefig, ba& 

gtfunfcn mxb gcfaltcn ift, a&cr $u ?eifcn f?c& 

au$ fcincm gafic empcrtjefcr. £ic£ ijt cin f& 

fe&r poctiftytf 6ufrjeff i e£ gicfa due fol^t *■ I 140 ' • MnmerfiiiKwn 

f*irii)e mannidrfalficscr S5ifbcr an b\t h<mb t 
ba% ber ©cgcnflattb md) nod) fo f^^fic^ fenn 
raaq; bennotf>, wcnn bie Okfa^r, n>ie im ge* 
$emvartt$en Salfe, entfmit ift, bic (£tnbt(« 
bmt^gfraft bauon <tcrtU>rt ttnvb, alk rnr>t<icrtt 
3>etrad)fun$ctt bei)6eite gefcftafft, tmb bie6in« 
tie, iiber bic tcpfriirc be$ $Rad)bcnfen$ (ttttteg, 
ferriicriffft! tvcrben. 

v?o n>ic bic (Bfeigerun^ in dnm riugcfneit 
^ilbc ton groffer SBtrf una ifc; fo fomt matt 
Mefelbe <|!cid>faU^ burd) bicctcUnmi obcrgoU 
«c wrfcbicbncr 3?ccjriffc &crt?ovbnm)cn. S}ic* 
von gicbf bic foigtitfte £efd)mbung eincS 
Gtorutf ein Sbtyfckt r): 

Profpcro. 

«,§aff bu, (3ci|t, ben (cturm fo m$$<* 
»riatyct, tvtc id) bir befall?" 

3IrteI. 

„^id auf ben flcmfwn ilmffanb. 3d) fam 
„<m Sorb bc$ fettitilirfjcti 6d)iffcc*, tmb fefjfc, 
„in ^fammctt eingchiiUt, balb bati 'Sorbert&ril, 
w biitb ben ^and^ # batf SBcrbccf, unb jebe <£a* 
„Kitc in 6rf;recfen. 3u»«ilcit t&cilr id? inic^, 

t) Profptro. 

Hnil thou, fpirit, 

Perform' d to I'oint the cempeft that I bad thee? 

Ariel. 
— — — To every article ; 
I hoarded the King's flip : now on the bealc, 
}<u* in the watte, the tlcck 9 in every cahin 
1 tiaj.i \i amazement, Sometimes I'd divide 66er trie €>d$tt§etfen bet ^oefie, 141 

»ttu& jwibef eg <m et&fctt £>r*en pgfcidj ait, 
„ffammte in (t&qefottberten $ tapett getien* 
„<mf bem ^ramffctig, ben eec|df!«iigcn «n& 
„bcm &og$ * friet > $?afl ; banti ffof i% «neber 
„$ufammen. 3«pto$ £% fdbff , bie SSer* 
„l«ufer furdtferltdjer &0ttt!erf(ft%e, fmb md|e 
a„6c(>enbcr $tt feud>tcn tmb ttrieber $u t>erfd?tt>in* 
»ben; ta^ ftymetternbe ©c&rutf bcr fdtmflid}* 
„ten glaramen fd>ien ben aftmadm'gett 3?e* 
„prami$ $u fcefagero / unb fcitic fu^ne SSegen 
»*itferti ju pw^en, ja fductt furdjtbarcti&re^ 
„ jacf fefbfl $n erftyuttcnt." 

Die Umjianbc in biefcr S5efd>retbtms ftnb 
ouf cine ft> uncmartcte 3ltt jitfttiiimett (icbracfie, 
fie (tub jntt ettKr ford>en erarfe unb eriwcHig* 
fcit auf cmaubcr jicWuft, bat? f?$ unfre &• 
bcn^gciflcr babei> in ciner kflinbigen <£ik ber 
Ue&mafefjumj befiubcti. Differ UinjefMrn $kU 

And burn in many places: on the top mafl, 

The jards, and boltfprit, would I iLme dirtincdy, 

Than meet and join. Jove's !igh;i,in 6 s the ptecurfow 

Of dreadful thunder- cbps, more m <meruary 

And %ht out running were not ; tin. ire and cracks 

Of fulphurous r».ariii r , the mcll n-.u.hiy NVptun? 

Setrm'd to beiiege, and male his l-M waves treiablci 

V ca , his dread trident f hake. 142 Xnmerfittigtii 

twtf) ttnb nad) cincr rcgdmd^igcrn 6fci<jcrtt.tt$ 
SKaiuu. SBtr fangctt mit <£rftannen an , im& 
f)6rcn mit vSertmtnbmma, o«f. Slnflcrbem roac 
c£ an mciffcrfcaftcr 3ua, bctf £id)fcr£, bag cc 
in bcr rttiflcfityrten etdfc btc ®ott{>dt be$ 
Sftccro anftatt b<$ $?ter$ fclbf? fcfctf. fiBtc 
fefcrttmbberGktjciulanb nidjt babttrd) gct>o6cn! 

Sfran pcT>t alfo, taji'ba^ <Er&a6enc ") 
tbcif^ burd> 5Bt»f){ <jroffVr ttmflanbc, t(>eil$ 
fcurcf) btc fcfylamtge gotye bicfer Umjcaubc J>cr* 
borflctracht n>irb. 5luf bcr anbcrn 6citc 
fiinn ba^ v~d)euc, Welches btc Olbfirfjt f>at, 
tm£ ;u tH*r$tiua<n , imljt jit cntjtitfcn, duett 
Slerdjcn SfortftfU au$ bcr geftjc bcr "©ebanf at 
giefocn, tmbbief; au£ cinem Gfrunbc, bcr bcm 
t>cri<tcit tttfrftt cmqcgcn iicfctjt i(t. 

&Jir fo'mtcn in bcr'^etyc bet I&te anf cin* 
anbev cine vellt^c Ucfrcrcittfiimnutmi mit bcm» 
jenuven bemcrfen, kms f>icr mSlnfcbitrtq unfrcr- 
©cbaafm ancjemcrft if!- &«nn in bcr gjitiftf 
wcrbcit wir bnrd> plifelidjc Ucbcr<\«n<jc, burd> 
cine ^cfti<je3Bicberfcf)r bcr <£itibru(fc entjueft; 
f>in$e0cn werben wit bmd) tint rnfngc go^e t>cr- 
Uttgcrrcr Stpfcn fcergm'itjt, tvoben bic 6inne 
twivcikti, ttnb t>k in mtfer innerf?c£ ©cfttbl 
embrmgen. £>ic 2lc£niid)fcit stoifdjen bcrpocjte 

Lcvr.is. Ss:&. X, ufcer bie€5c$&ngriten tut tyotfit. 143 

ttttb mfit ffitfaft m> nidjt bfo§ osf bkfc 
fcctjben Sgirfutigcn cm. SSir toiftii, bog in 
bicfcn bci;bcn£«trjteneme #tfltc& aa#gef%fc 
etct(jerun<j erne &cfronb!$c OtKffe be$ €rfj«k# 
ncn if!, llnb nriebcrum, n>ic bk garmonte' 
in tmtftfaiifc&cn 2lrr>citcn bic g*(gc etner tooftf* 
gc»4^ftcn 3Scr6inbmi$ tmb3o%c bcr %$mi$i 
fo gtefct c^ auct) in bcr ^ocfte cine $arraome 
obcr <cdtfitr>ctt , ttcicJjc <m£ bcr uatttrlic^flett 
uno aiidcne^mffcii Sinerbmms unfrer ©ebanfeti 
cntftcf)f. 

2>ic e<&o'n&cif bcrDrbnutta Mgf tfdj bitrcft 

foKjcnbai SSerfwd) bewrifctt. 55Mfe mm in 

bcr ofcigen $cfd>rci&un<j finer nacfalidjeit ecc* 

nc bic £>rbmwtg bcr einjehten UrafMnbc aerdn* 

bent, fo ftjurbc man finbat , buf; jebracber em« 

$cf«icr ©cbanfe emen %tyil feincr etdrfc ©er# 

I6rt, imb ba$ bit aUQtmtim SBirfitna racrfikfr 

geftymacfa trirte. ma* tmn bieran mtber* 

ecT>ulb fcpn, al$, mil bicOrbnmia bcr @c* 

banfen i$t bott b«r Sfrt i$> t>($ fie bcr Dmat* 

tfeHttit 6acf>e bic $re?fte SSafyrbcif unb &euU 

licfjfcit whf, fo, bag bic ?in6ilhin9*fatf|, 

fca fie ufcftf cmf fatten , obcr ficirftyigt utfrb, 

$&cr tyren (Bcgcnffanb fang* suKftjubcnto, jc* 

ben €mbnicf, ber i(>r mt&mm, kkfy tmb 

$mwinbt tvUlt? « bkftm®rmbc 0*. 

faff* un$ in bm a%cmcittcn €ttftbnrfe, ©bee 

in bet %nfoa.t ci«e$ €tttycft* btcjctttfc S>m£* 144 Unmerfimgen 

fidjfeit bcr Drbnung, bk SUwhtlt bcr SSerSin* 
bim$ fo fd>r, moburtf) bk fccrfdmbncn einjel* 
iicn lactic mi$ cmanbcr ju ertvarfjfen fd)einen, 
imb bie SxfriebMuna. be$ Scrjianbctf liberal! 
roit bem SScrgmisen b«r (Einbilbucjefraft auf 
Ctincm SScqc fort^f.' 

$u£ bicfen 3lmucrhm$m fonnett mir midj* 
(teftenbe Solgcruttgcn hkfyn: jncrff, baf? bie 
fcftone €d)rei&arf cbeu fo fc^r son einer glucf* 
!id>cn Slnorbnum} abbait$f , M t>on bcr $£af)f 
nnfrcr Cfu'banfen ; ferncr , baft ctfle bentfetcbert 
fortfd)reitcnbcr TOacfobrutf obcr Gd)entKtt, al$ 
tvir l>icr bcfd).ricbcn fycfotn t tbax fo, wit bie 
RUbcr, bk ftd> auf 2Seroi(cid>tm : t <jnmb?ti, bec 
SJtaWcrcn twflia, frcrab fenn nriijTcn. 

(£in ®lcid)mf? ebcr eitic ?)icfwf>cr fofFcit 
fid) ntdyt mafylcn; iubef? farm mm t>k man* 
nid)falti^cn ©cmuth$&«»cswn<Kn xw.b Uibcn* 
fdjaftcn bcr <5eelc bod> t>j»rftcUcn , ivcim man 
fie in'SMfber fteibct, mib fo $tt rebcu bcr (rede 
cine $effo(f, tmb £>anblum\ xykbt. iotcr gcfnnt 
bcr ^a^kr unb ;Did>ter Sianb in fywb ; tmb 
Dictlcid)t mit einigem SSorjinv bee? erfcern , ba 
fcine SRac&a&munaen bcr MtUid)kit mi(jec 
fomnicn. 3«beff fatm ba£ 3>erbicnff biefec 
einfad>cn ^iibcr ober ©emctyfbc fo»e^l in ber 
focfic ate SBta&terep, nicftt bk$ in tf>rer Dvtd>*= 
tigfeitbcf!d>cn; benn bicfj ifr nidrt mchr, af£ 
wa£ tt>ir (roarttn; ^ mug baf>cr ewwebes ubtv tie ©rfjoiifKtfeti kr 9>oefte t 4* 

ecu cincni mttfnebraeitbett Srabe bcrScfcenfjeitf 
uber bon einer $lMlitf)m %Babl ber Uraffanbe 
l>crni&ren. 3&m ber erffcrn %rt finbtf man 
cin fchenctf 53tj;fpid in ber 35efd>reifMitt0, mh 
dje 3>f0arui6 t>on bem jungen $rin|at giebf, 
ber fit it SQidnbci if! *• 

. __, . £>kfer $alab©iir, — * 

(Er, (fymfceUit^ wib (jfoglanbd (rr&e — (Bettl 
SUJcim icf> in memem (Eiffel f;£*, imb t(>m 
i)ie frtegerifcftm X(>atcn raeittrr 3ugenb 
€rjal>P; roie fttcgcu fcinc £cfreu%rffrr 
3n MtWpifiihmti — w ew$, fb flef-mriti 

gctnb, 
<£ofc£f id) tneinen gu§ auf feincif £aft!" — 

£)ami flicfjf 
€ein furfHtcft $fa£ in feme SBang'; cr fd>tt>i& 
Opannf feine /agenbficfyen ^crucn, fc§r 
Jin bite (jkbe&rfceu inejner iKebe ftcf>. 

©l?rtPcfpe4td tymbelim. 

x) ... — . __ Xhis I'aLtdaut , 
(The heir of Uymbetine and litkain) Jove! 
When on my three- foot ilool I lit, and tell 
The warlike feats l.'ve done, his Ipirits fly out 
Into my ftory; fayj'Thus my* enemy fell. 
And thus 1 fet my foot cn'tnecl. ; — even Chen, 
The princely blood- flows in hit i h<reck , fie fweat;. 
Strains his young nerves, an J ftu; liimfrtfin pofiurr, 
Tl^iC .actis inji wurds. . %4& 2(nmcr£un$en 

SSon glet^er* €cf)i<n^ete, tt>teftN>$( un %t& 
fcf>tcbner 5nt, tfl folgcnbeg 6emd&fbe ber Siebe 
Hn& bet Statmgf eit. — Dmogen f>aw, ba 
4&r ®ema&l in bic 23erbannuH9 gieng, tftren 
95tbrenten pifanto afcgefanbf, ifyn an ba* 
6d)if $u begleiien; bet> feiner gurucffunfc 
fragt fie i^n nad) ben lirajMnben btr Slfcrcifc 
t&rcS <5eraa&l£; y- 

3mogetf* 

Unb flcinfr m>cf),al$ einetr% wcrbcnrauflTcnj 
(El) t\x ifjm nad)jufcf>n crmubct l>attefl. 

Ptfanio; 
6o war etf $ticfr. , 

Jmogeiu 
£ie gi&em meiner 2fu<i<t| 
§ott id> fefriffctt, |>atte fie $efpaffett, 
3&m nadj$ttfef>n. — 

<*kfo(0t tt>£r id) if;m, wemi tx fcfjon fo ffeift 
2Bie cine Sftucfe, mm $ule§t in Stiff 

y) Imogen. 

Thou fhoud'fls have made hi in ev'n 

As little a* a Cr<*r, or Jets* ere left 

To after • eye him. 

Pi/an. 

Madam , fo I did. 

I would have broke mine eye- firings, crack*t 'em, but 

To look opon h&n — . 

Nay , fbUowd. him , 'fill h# had rnelred frwm ibit fete 6<$&tt§etftn te^aefi?. 147 

^©erfdjamnben War'; trnb bmn $$tf i# mem 

3fu#e 
#iffl$f3gett)«Rbt, rnib bann $twtint 

£xr Unferf4teb$tt>ifcfjcfi ber p&etff4etttta& 

ttJirflk^en s0?ar>rcrep f&Ut bt\) bkftm tytm 

SbtqfpkU bmtUdr in bk ^u^m. hkUmfi&n* 

te in biefcr &efd)i*ei6un0, n>etd>e b<qu bimm 

bit Sdj&t&eit beg &itbc3 in bet Ufyttn Jetfe jt* 

<r$o&en, tormm son bent $?a()kr nid)t «u%« 

fcrueft ttKrben; er tatin fid) tint gdf0e ber 

%bttn nidrt $tt 3fct§e rnad?ett. sjBenn in cm%e« 

©ctjenftfiiben, tic ban S>ic^tcr trnb $D?a&{et 

gcmcirt ftnb, bw UfyUte cittgefefcranft iff; f$ 

gie&t eS tuiebcrum fcicle, n>o»on er ganjfidj 

au^eftyfoffeu bfei&t 3n biefer Sf&fk&t miff 

icfrfbrffa&ren, bit 2>ort&ei{e attjti|eisen, wef. 

d>e bk tpoefre borattf (jat 3n bm l«f ben 

gufefct angefu&rten &et>fpiefen uUn&ffyi mt 

ba$ S&ilb butdy btn ©rab felncr <5cW«§eii> 

tWctit t* giebt anbre, We if>re SBirtag, trie 

gefagt, ben glucflic^ett Umffdnben jtt b«nfet| 

$abctt. £iebon btinft mid) ifl t>te $>&!« Scent 

in fcem Sturm jwifdjen gerbtnanb uut> @ftt 

ranba ein $e#fptel; 

The finallncfs of a gnat, to air, and tbe© 
Have turn'd mine eye, and wept. 148 2(tmierfimcjeu 

/) tftitrattfa. ^ 
gitfyttu muf}? 

£> J&iramcr? * L 

Dgrbti frpb son bicfea Morten 3cuqcn 
ttnb front mftnXtjimmu ghid Herein €rfolg, 
SScnit id) t>tc SSafcrhm rebel — team ic& 

bcud)le, 
eo M)tt bic kften memo* ^Mnfd;' in llti* 

Qliictl — 3d), 
5ld> ttfrer atfetf, n?a$ bic SSdt fonf! (>af, 
2tcb% <lj*rc, fd)d§' id) bid). 

tTJtranba. 
3$ Ifcerimi, trcirte 
$ci; brni, n>a£ mir bod) Jrcubc nwd)f ! 
■ ^ £ic SJjramn bcr grcubc fnib nidjt ting* 
wojjnfid) ; <itfein ?0tira»ba f ornuc tt?c<jen iljrer 

— ~ "" — - Do you icve me? 

/ erJhiiiiitt. 
O heav'n, o earth „ bvn wituef* to this found* , 

And crown what I profefs with l.ind event, 
Jf 1 fpeak true; if hoHowIy , invert 

What bed is bonded me, to mikhief .' I : 

Beyond all limit of what ehe in the woiM, 
Do love, prize, honour yon. j 

Mir and it. 

r I am a foot 

To we#p at what I'm glad of. k 

T*# Tcmpcfl. ibetbk ©<fion!?cifcn hrpoefit. 14$ 

fonbcrbaren Crjklyung him tfcmumg &ou bm 
tcibenfaafttn in intern miforflat @rabe fcakn; 
fie number* ftdj bafjer titer £»icfe anj$eine«be 
&cnrnrruns in ibren €mp|inbimgen ; tyre 
SSermtmberung iff cine IHcbfeber ber unfr%en: 
• £>eef? fttyrr nirt mtf em twfcntltcM ektf 
bet* <patf>erifc&en, tvenn tufmlicft cine €ropfm* 
bung tnif befonberm C%icfe <m$ ban (£{)aracf* 
ter u»b bcr Seranlatfimg cmM)L <£hr anbre* 
S3ci>fptcf biefer 2lrt ftnbce man bct;m $ltt$tt. 
®M<mtiu$ §6rt ben feincr mtunft am £©& 
t>ag fein greimb 3lmrtifor Mefcn Sftorgen m< 
fymatbu fcp. <£ r tiuwre, baS cr an Sifpafta 
wrfrroc&en nur; abcr nicbf , bag cr btefcibe 
twfaficn £atfc; in bicfem Huqmblide beqcqncl 
tymSlfpafm— a): " 

eci) mir ^r^«>^bcf>cn tin* nmiSattiim,- 
Sfpafia, bag f>cir<ie $mib, bat petite 
S>u fmtpftef?, nuiffe nribrcti, bi$ btc.f>anb 
J* c ^ ^ r * *«tf e* frfft. @r Mr* Stninfom 
3* em ^cfd>lecf>r, ^d nad> unb niehbteSBel* 
•M faufcr £elben ffiBf. 

a ) Melanths. 

— — __ Hail, Ala id and Wife, 
Thow fair Arpafts* nwy the holy knot 
That thou-haft ty'd to day, f a ft ' r ju fhe , un<J 
Of age undo it! miy'ft thou bring a race 
Uivro Amintor, thst miy f,H the w»rld 
Suaertkely with Ibldiers : l$o 3fmnt¥fim<pti 

3fp<tfia: 

©crbient m$t®pttu bam t$ tt«t niematt 

Co Ian$' eg sdnfltg n>ar. 

(rebalb «ir rotfffri, t<i§ Sffpaflrt in b«t 
®ebanfcn ftanb, fca§ bcr SBruber tf>rcr gMcflu 
djen 3fc6en&nf)feritm tyrer fpoftfit wodfc, f» 
tttrb tfcre Sbtfmert, unb bic <£mpfiubtm9 in 
berfclfcen fo ruhrcnb, bat* unfre #fr$cii fdjmel* 
jen , unb tmfrc Slugen fo<jtad) fcofler ^ratten 
(?c&«n muffrn. 

X5ie ©feic^formtgf eft unfrer QfatpftRbtmscit 
fan <J&n(tcf>en s0tetit>cn if? jrnar bie 6ruubfa$e 
bc$ <ptit&ctif<$en ; tnbc£ fcringt eg gu glcicfcr 
3dt naturH*cf)crtt>eife cine Gkii%u(tigfei{ g«gc». 
offc fold)c 5tnbeu(un<icn bcr Sctbcitfcfyaft f>er« 
t>or , bie allcjemcin unb gcwitytUidj ftnb. 

<£§ tit batyv bie tpfJid)t be$ £>icf)fcrtf , bic« 
fat aKgcnifinen <£mpftubuii<icit eittcit gefriffm 
uncrwartcten 2>or$u<i ttt acl>cn; tntwebcr burd) 
emeglikffcclt SBJal)! bcr 5?orfflHe, troburcft fie 
t>cran{a§t roerben, obcr burd) ctnjtirf $c»cnbcr$ 
m bcr Situation unb bem Character bcr Uh 

My hard fortune* 
Deferve no (corn ; for I was never proud 
When chey were good. 

maid's T.-**c*^ fifcer trie S<$ofi§eifen itt 9>oefTe. 1 5 r 

btnbm ycrfottett. 35ftr ^a6eit txttm tin tttf* 
fettbe$ f&tyfyitl itt ber ^cette, wo i>ie Xodjter 
be$ 5tdtttg^ £eatr tit $it bring*, l>te 3<*$f fl?i* 
«f r $ebtetttett cittjitfc&rdttf ctt b 2 

Regan. 
SBetttttt $> u | tt mtr timufc 

(2>emj t|t erfettn* tc& bit GJcfa&r) fo «rt&' tc& 
9iur funf nitb jwanjtg mttju&riiigf n ; nteftrera 
©eb 1 tcf) mcfc 3>fo&, geb' tcfj m$t Itmerftalt. 

ilear. 
34 gal? ^irallce! 
£tfe UtibantbarUit einer Soc&fer, bte ber 
©rogmuty t^rc^ «8afer$ <tBci* ju banfctt fcatte, 
rougfe ttaturltcftfrncifc emeu SBcroetf biefer 
3lrt fcerborbringett; alfem biefer SBertoei^ er* 
$afc ttocft emeu 3ufa£ t>on Bartlid&fett buret* 
Jgtat* feeftigen €&aracter, uttb bit fur t&ti f& 
fcrucfenbett Umfidttbe in ber Sluffil^rtuts fttoce 
£inber. 

fBentt ba$$at&tfifc*K,tt>ie an* btefett$eV 
fticlen |u fofgen fc$eitit, feme ^Birfwtg ber @e» 
Cejjert&ett ju banUn fyat, moburd) e$ ©erattfafi 
wirb: fofatm matt eben batf pro £(eif »os 

b) " Jbgw*. 

— — "—If you come to me , 
(For now I fpy 3 danger) I intreat you, 
To bring but five and twenty; to no m«re 
Will I give pltce or notice. — 

Lear* 
igtvt yea all. , if* Jfnmerfimgett 

torn drrbabenen bdwuptcn. 3$ f<*0«* fan*' 
Sbcil i t>cnn wicroobl groffe Cfrftmrattyeti in tu 
ntfmvSdjmifptcJc, eben fo tine tuig ipatyetu 
fcbc, cine bcfonbrc unb cuKMbumlidje §d)on# 
bctf bcr qiitcflicbcn 3lnnKiibun# $u fccrbanfett 
babcii niiiffett; fo ill bod) b«6ci> bcrluuerfdmtv 
b<i$ cine piUbcrifcbc (Scfirniuu^, imab6flnqi<j 
foil bcr @elt$cn(Kit gcnommcn, wobureb fie 
wranfagf nmrbe, ibre parbtfifd)e £tarfe txr* 
bcrf. ftincjcgcn, n>citn etne crbafcue @>cfmmin<} 
m cfccit bcm hdytc t»ctracf>tct rcirb , fo t>?r(ittt 
|tc $w»ir ben 3>enb<ilr bc« fie von ibrcr cjtucfli- 
c*kii ?tnn>cnbuii0 trbidt; rtlfem fie 6d><He bocb 
ihre tnnere Ciro'lTe. £teg, benfe id), imrb 
^elitfief) merben, warn man bie Sltitroorttn bep 
SJfoafta tinb be* £enict£ hax in ben bctjbcit 
listen 3T>cofpicfcn mit folgcnber 21ntn>ort ucr* 
flloicht, bic Otaibcriutf benumbefonntnen (Hotcil' 
girfct, bcr ifcu $u to'bf en jvbre&t \}atu c : 

C : otcit. 
gurcbtej! bu bid) mcbr ? 

(Efafteriit?. 
&ic icf» frercbr' unb furcbtc, flub bic SH>ifen; 

Sod} ubcr barren lady i<fy ; furdjtac fte ni<. 

<"< Ctc ten. 

Art not afraid? 

Thofe that I rw'rence, rho!e I fear, the wife ; 
At fools I laugh* not fear thorn. — tt&tr t»te <8cf»eii(Kif<*n far 5>ce(Io. 153 

2>icfe ®eftmtu»<? tt>orc kiHcbcr (frfrncit* 
httt cbd gewcfcn ; Up bicflr tji fie |»ajci<6< 
<l!udf!id> an<iehac&t unb <jro£. 

5D?iin fif bt autf biefcn 9ittrocrftro«.ctt , bag 

Ute ^<inttii|fa!tf%ifcif m?b (Hirfe imfrer(?kf«u 

uunatti, Dormimlid) im fatbctiffim , anf bcr 

$?atmicfcf«fc igfeir unb Sfrtttajfcnbrit i^rc 3£c«. 

ttiKti bmibt. 3n bicfem e-fiitfe if! bcr$?ab*. 

Icr ougcrorfamftcf) ehwfcftr&ih; bcmi nnter 

bcr untntlidpii gNcmu wn ^enbmigcn unb 

eicbanfcn bcr 6*de, bie ftcf> bnrd> SEScrtc ousS* 

brucfen fofleti tinb bie Sricfefobcrn bcr (Bcfin* 

ittmgcn twrbctt, ^icbu^ fc!)r rocuig, bencn er 

ciite &tfalt ebcr cm Stftm gcbat fann; 

unb feitic 9lnbeuttm(jen bcfenbrer unb dwraf* 

teriflifcbcr Cntpfmbututm fmb fo fc&n><mfenb. 

unb niriffiimint, bag feinc 3lugbrucfe , fotxuc 

fore $?cttt>en, aOgcmciu imb gctvofettfid) fcpn. 
muiTcij. 

e »ic uibef? bie afcafclcrro in bicfem £ rti* 
cff miter bcr <poefie if!; fo mug bie 3Kuiif, ate 
tint t»ad)a(>mcHbe £unfi tcfradjttf, bcr 0)?«&I*. 
rcrj tt>cit nacbjte&cii. £>«:« ba bic WH0 nirfjt 
im 6tanbe if! bic SftotOKi? i&rer fcerfcfjiebtieit 
e.tibriicfc an ben Sac* Ju | :gcilf f m ^ fn ike . 

$ad>af)iiiumK« bcr eiften unb &tbc«fc&affc«" 
uufleniem fcl)wanfcnb mtb un&cjgimmt fo;n. 
€0 werben j. (f. Me jaTtlidycn unb fftmcfpu 
ben £enc, twlcfcc t>ic £cibewf<$aft ber tkH ij4 TCrtmerfim^cn 

mtfbru&n tinmn, gfctcbfaU* *»«* bcn'bcr- 
ttanbten (fmpfmbtmgen be* $Bo$t»f>fffii, bef* 
grcunbfcfoaff, be* 3Rit!tibtn£, unb berglttcftfit' 
einjfimmiq feptr. Bic woflen »ir fcmer bic 
fctjncHcn 25ett>t9Utt3«t bed 3orn$ bon ben 5Be# 
»csu«9cn be* etfjreefcnfS, berBerfireuuncj unb 
«fler bcftijvn (Scmutf^bemejumgen uber^aupt 
tmccrfdjeiben? eebatb <ib«r bic ^|>ocfte mtt bet 
!K«fif ecrbutsben wirb, unb ben ©runb jebs* 
cinjefocn Ctnbntd'S etnejiebt, fo bfdiereu wit 
flints ir.cf>r. sfisir erfennca nun bit Ucbcrein- 
ftinununfi bc$ Sen^ mit bem C s >(baufen, imb 
fltKjcmciiie Grinbrucfe wrrben iet befsnbre tin* 
brufungen bcr 6ittc« unb i'ctbenfc^affcii. 

£g tjt mcrftturbig, bag ebon bie flunfiridj* 
rioter, ivcld)c am PtyaFefpcap ben Mangel 
ter Crn;J>cttcn fo febr ttbcln, btuinn cjleicft ei* 
nig fmb , bag fie ben befotrbern 9}ad)brttcf unb 
tie ti$tMt)&mlidp <S:d)nn&cit ber @efinnuiH)e»- 
erfennen, tocidye cr aul-brt'tcft. Stffcin mid) 
buitff, fben bcr gefjler, reeldjen fie tabeln, iff 
bie pernebmffe 0ue8e berjenigen 6d)i?n(>eiten, 
ttelcbe fit fcenmnbern. £>enn ba bcr &i$ttc 
fid) ni:f)t auf cine (Etn&eit mib €mfad)&eie bee 
£anblun<i cinfdjrdnft, — d ) f* fcfyuf cr SBor* 

d} Siriftotefee mae&t im IV. &»*• feiner ©idrtfunjl 
lie ftitmerf 11113 , b«f bie erjtat bramattfaen £)tebta| 
in bcr au#f^bnw8 ibrer Sobel anrcgclmaf tg , in beat 
eutcn unb bem Sfttfbratfe aber wrtrefFUeb geroefeni u&er bit Stfybnfyim ber P&t$t. iff 

flffe, na# bem^aage b«r Ccftucfigfrff tuib 
&&bafte$fd* feitte^ ©ctiic*. £>a6fr (ataftt* 
ne Ottpwmttgm affcmal eitieit ©ro«b, beutti* 
dtmcin sefftttft tf?, ffe ^er&orjiilriaaeR; nab 
then bafcer ben jDrigtnafgrif? , ten aktytigm 
SRadjbnttf, welder bic Unn)abrf<$einU$f«tttt 
bcr £ti&tt< ubcmaliip, unb b*£ #eq btm 
SSerftanbejumSrofcc, fortreigf. 3$ t»tg &te. 
burd> utifem £>icfcer nidjt in Mm feinen 2f*t*- 
fcf)tx>eiftm0en tttitfertigcii. fifcui mug gefle- 
ften, bag cr oft bie 3to#fid)t gcgeit fettt ®mk 

M bic5>icbter fefiwr Beit fcfitaesen fa berStolflfcrima 
ber5fl&c!»ortrcfIf*,iti t>ett eitfeB#crfsfewa<&iitti>to 
bem3lu«>rtttfe&eHara«Wtf<*) iwren. tttitertetieitteii 
tttugmaitaBe &ie^ftrniuit«eimrfre&eif, »ek&e3eie&eit 
be* (T^rafrerl wer&en. S)er mnbeH Htfclbcn i«t 
fcrauwfriele befell, n«<& bent tfdpottlea , fcarin/ 
*>a§ fie tut* eine SRMjtfaitaf ge&ett, roerii<»c& »fr ur* 
*&etfea Utmen , dor welder art tie Ctiff^ItefTiftK 
lett tint ^anMunseti let ^crforini fttt ecfratiftfele 
few werfcen. 3n & CT geige rat>eit eF bit 2>i$m Hi' 
net Beit, tag fie ttttenettten »id»t ffarf sett^mlm!. 

A' ?*f *«*>- rm xteiw &*$*$ T?zy a 3 tm ftru 

3D«ciec, fein 9hi*leger, wacfct tetn $t<mtimm 
Sweater ben «<fmlic&e« Sonmurf: Aajounfhiii <&»* 

Ji plyspart d« pieces rfe rtos Prete* , on oe cewmoit lev 
moeur* des pwfogrwgcs, qu'en let volant «gtr. S>« ^ 

*e* he ®rieebifT*«t nab ftamttMcii S>t<&ter, w 
isel<&en &ter tie Stetc if, frengc 95e#&<t#tcr feer t>w* 
mattfaen €ta|eifeit »areit,fo witme* em gwf»r$t« 
»e»i fur be*, n>a* oku m SfofcHtmr tfefcetalc te 
b<W«t iff. uicl $u rccir gttrtr&cn hat; allem, c<* iff tUh 
(p avi^if? , baft fid) <*c$en bte frrengc i^cebad)* 
fun$ bcr bramatifd}cn (Ltubfifcn ncrf) fride* 
ennucru lafcf. 5>cnit ba feme cin^c cinfacfce 
tuib cingcfdjranfte £<tnblim<j tMdalm Sorftfae 
an ftidaiife gcbcn f »r»m/ unb bicfc, fo iweftc 
ftnb, aui einen 0riiuiufd>aftlid)cii 3n>ecf abjic« 
feu imifTcn ; fo fotyt netfrmenbui , boS cine <k» 
ivnfc (Hleid)bfir unb (finfrrms^rcif for (*effn* 
n.j»» vn barmtf cnrtfffrcit mufj. 3l\«i tmifi ba^ 
vmi n\ircr bie $c!.k fcnn> tic ifrvJWunjj 
| tvrtrtt bic et.Uc C; 4 - rai^lu'ivj; ?>ie -rdjroiV 

j &,: in fccn QriiNii wnb turd) au&jcarbritcte 

j 2vfd>icibn»UK« crfcnt , unb bt: fchncllfii unb 

} fiM^ftcn ^.nbumv" bcr Vcibcnfcbafi inuiicrcn 

• fi h in b:r ?ct^Iie berime imb ^cnalldtfeu ber 

| 'r'if.»m.iriciT. 

v~r itf fine <?n *c, bie higher nccf> nicf>t 6e* 
[ flnnmi if], in w:c frrn bic filter in bem pa- 

fi thxifMcn strait finben frnncn. trolftc bic 

ifmluibun^frafi on unffrii 2lbjid)tcn <wf ba* 
J':-cr; aar femcii Ciiubcif baben; fo b«rtc bcr 
S>trer frenticfi cine fcf>r febrocre 21vbcit. <B 
wirb alft b(o6 barauf anfommen , biefer (£r* 
hubnifi (Mn$en ju fi&cn. Qft if? unfZrcifig* 
brtw ben bem aufttrffoi (%abe be* Veibenfdjaft 
dfl;r ffubirtc unb qcftaftte 6d)imicf berime* 
bcti tverben mug. £arau4 foHfe idy faff fdyltcf* 
fen, ba« ticjentgen briber, roddjc fid) auf S5cr* Sfetefwng gmtibfit, f^ mit bn eimplkitkb& 

man toitb finben, baf? bkft Wwnttr&tftdfoit 
vticmal tn beni ©rabe {tmimmr , jc mrfe bie 
tinjetafit 6eucfe tcr StebnKctom $mtficbftf 
unb rtu^geru^rt toerbtu. mm bicfer $*>. 
UHirf erllrccfr ft* rucbc mif ehi$dne »ibcr 5 
toefe Herbert imoeifcn m ton 'PorfKfiftcn ahicf. 
fld> ^braucDf. 3 „ Hnicit mm bk fmt 
m termMntQwmtmmitlub unb tmUimt 
fwr ib«f 3beew fori ber tmr t|,r mftMta; 

ten $ umi 3. *. m to mmmft # 

3vonico. 
««? M«b? i« Snumpft? - UB6 Wfmi(J9 

frn*l«««?- fort jam £,m mc l, ef,mM«» W 

Return, feifemicfj! 

iw t-tr feibrnWaff ber Sra^faf; -^ !»i *fcvr. i„ Triumph, 8 „rf A1 mirt io fj tilJ? 
**•»? to lov'n teipcuJvc teniry, 


158 Mnmerfun^n 

f ) 3»He. 

&i$t bain Urn SRitletb broben iit ben SSJolfett, 
Unb Hicfet in ten 3>ufen mcttte^ ©rara$? 

Son aUtn unfcrn geibenfdjaften fc^einf bie 
Jicbe bit itad)f!e Serwanbfcfraft mit bcr ffyan* 
Ujie ju fcaben. SIBenn alfo ber f>tcr gemadjft 
Utiierfci)teb $n>ifd)cn ben einfacfyen unb ben t>fr« 
0leid)enb*n$$tfbern ben bief«2eibenfd)aft<3tid> 
&aft,fott>irbraan ifon bci; anbern fdjwerlicf) ftreu 
cit) madjen f&tnen. 3d) &>ifl btc 9Baf)r&eit met* 
ner tynttrf un<i, n>ie id> bittyer gct|an t)aU r auf 
S&epfpiele bcrufrat iaffen. 

g) 3uiie. • 

Skffrr, gute Stocfyt ! ctf f omme 

£>er fiebe $nofpc burcfy betf 6cmmer6 gaucft 
3ur 3teip# unb fen baim eine fd)6ne S&fume, 
SBann voir urn* n>ieberfef)!t. 

Siftf »ft nicftt t>U vrpracfce bcr flRatur; bie 
watyt fceibenfefcaft bcrfro<tf fcine irobirte 5Ber- 
f^o'nerun^en. 2Bir weOcti i$r fc fren, ie trie writ 
bit 23irfwt$en ber ^bantafic mit ben 25en>e* 
guwjen be$ .$erjen in Sfcrroanbjtyaft (jebracfrt 
toerben fcnncn ; 

?5 there nr j-.'.ty finmg in the cloud., 
That fees in tiit bottom of my grief.* 
f) 7*/". 

— — Sitreet » good nirhr, 
Thu b»i*i of Unc, by Jurnmer* tipciun* Urraih 
May j> ovc a fccautecis flwwa *U« n^vt we mref,' 

/ , " , .*« *»£ ,7*' f* ft&er Me ©pnfeifca hit 9>oefte. if§ 
SSarttm minfl baf 

2><w td> md>f »«*& fehi, tor &a$ <ttt$ti&fef<?tt, 
®<tf ic& t>cd) geritt s&e; & a g no$ mrnbcr 
3$ iicfcraeii toirf , watf um mc jn % ( § m ^ 
£>od) rid>t mtttt. £<x& e* .ft umfonfU 
3e me&r tueitt £crj ftcfr $u Mbtrqtn fiittjt/ 
Mm Kf frqpr jt i*t e* ftcfc. £tn»es, 

»« freil'ge freye Ufif<^til$> ! gBam i>ts »ml 
eo bin icf) txine^atfimt; wiffp bu md)t, 
Co ffcrb j* Wneef|fl»i«n._ a>cwe©«ttiini 
3« fq>n# famtff b« n ?ir mi$tm; a&cr ic& 
$m twite 6ffet>ton, mW «?, ofctr nic&t 

h > F«rdia«md. \ 

Wherefore weep yon? 

Mir an da. \ 

At mine unworthinefi, that due not offer 
What 1 defirc wjive; and much left take 
What I fhall die to want: but thi* « tri©«n S , 
And all tha «,<>„ it ff rk to hi<fc jtfe|f ^ 

The bigger bulk It (hr**. Hence **/*/«/ G»»*mJ, 

And prompt m, t pi sin and holy Unvctnc,. 

1 am '"* * ir «» if f«u will mtrry m , ; 

Jt not . in die your maid ; to be vout fellow, 

*«» m,> deny mP < bttl ri , lc , w -^.^ 

* hei?m y* u WlW a: ft0< »i6o ,. Xnmerfttngtii '; 

Sertuoanfc. ( foment* > 
jD mcine tl)cutrffe Gclie&tc! fo mil i<fy * 
£>UI) cwiij cfyrcu. 

j£?tran?»A. 
6c»; benn mciii C^cmabl • 

5?ic iKrnc! barinivi) fcbtm* (id) mcin Jbcrj, 
^»c Sc||vlw n«id) tcr grci;t>cit. Ovimm bte 

tlliranOa. 
S^inm meiuc ! mmm in t(>c me in 4f r$ ! 

jn ben bier gebrAitcfoten QMfbcrn if! nid)f$ 
funftUteg, nidtttf rauhfamctf ; fiefmbforin* 
fad) , ale btc 2B*W>e!t fffbft 

^ie f>iefKr babe id) einicie aHiwitine $>e* 
tyiffc von beti brtuptfadriicfrcn (rdHMibcimt in 
bcr |»ecfte $u wfr<n <tffttcbt; i$t wili id) $u 
bciiicimfii f^rfvVihn, wcldu* id) bic uufcr.^eorb* 
iiereti vrdumbcitpt ncnue; liitftt air- ob ftctit 
il)rcn £t>»rfungcirafl*uwl ? \crin^c \vSun t f<w* 

My mitifeft illicit. 
And I tliu* htirnfelc enr* 

My NubaHti then. 

I*,. ti.-i.nl 

Ay. w'tli j h«?art as «i!!i»gt 
A* fton,i.*s* cer of f'rtfeiif-n : h:x«\ mj !>in<l 

.!/:' i'tt.t. 
A-d ••■•-. :»;rA •* . > bftltt it.' bttn met? bfcf* Sl'irfriftgen bnrd> %>en%fr fid}t* 
6are 9X'itte[ $crt>or$?6ra4jt tt>crben, tmb meftr 
autJ ba Lanier, <t\# mG b?m (Hctamfeti feftfi 
cnffaringen. £.i<g i# era Uuterfffytcb , bcr fwi> 
in ftniacn gotten mi( 'cicfifcr WRvfc, in antttn 
fcfyver in 31d>t iicftmcti frffjr. Slu'tm man in* 
bef; bic Scafar btr CMwngcif, fie fen &en i»ef* 
cfja ^rtftewofie, generis fcetffrof, fb gfai&e 
id), bafc ce wd>t md cuf ficfj f>tbe, jit tpddjer 
<£la|Tc man fit rcdmet. 

£* ift bcr $otfie crgen, «n$ tiber bie 
€pb<5re tinker gcwitynlscfcctt Strife ninati* 
jtt fefcen. 9IH<i« tvir miiff.-n nidjt benfen, bag 
pd) bicR bu*:() cine bcjik&UK 2Ccif)e fdjencc 
2$ilber cber rufjrenber 0*cfinimn<icw tijnn l$$t. 
.f>ia- f fount bafter bic .flunfi bcr ^atur jii£iit* 
fcmib unfre ^riffe mnfTeii c i ue (Frhcbf id;* 
fcit burcb bic 2trt il)rcr SUigfttbnmg cr&aften. 
$«tt n>e{d> cincr bcfoubcrn ^cinfjett tcitft 
Ophelia bent <5atnlet \>k '$te:i\inbcrtmg in fei* 
nen D?etgun<jen oor, nwim fie rf>n 6i«ef, fcinc 
@cfcl>eitfe n>iebcr jurucf $u nefrmen *> •' 

*$amler. 

3Retn, id) #*b bir me <5cf<$ctife. 

(?H>be!ta. 
£> gurcr £crr, tyr tvifa eg fcoU, $r gaft ft*; 

'») Hamlet. 

No, I never g.ne yo»i ought. 
Opbetia. 
O my goed Lord, wu I now right well *u» dF»«f . 

\* J 6* Xnmerfuwjen 

$Tnt fymn S^ortc tton fo fugcm £<tucft, 
S>ie ibroiSBfrtfe cd>el>fen; Differ \T>ofclgeru<<> 
Derj$tt>ftirt>; ner>mt nun md) tic (*tfd)enfc 

ft>i?bcr. 
3« fef^nbeni 95n)fj>i:lc ijl bic Lanier cU 
K<i$ anbna. ilamtllo <\kbt ftd> in bent 
\T>iimrm<Jtyrd)tw SKub:, Die junqcnilicb^abcc 
uhsuratbcu , tftf) bcu ^itenvurrujfcuai bet* 
ed)tiffti!^ nicfa Meg g U ffclicn ^ 

— £>u rocifif, 

I\*e OiKicf iff aUcmal ba* $a»b bcr lic&c. 
3br bcitrcr SMicf uub and) ti>r £crj ixranbcrt 
3m lliujlucf fid;. 

Pcrbita. 

3?ur cm£ f)ict?cn itf a\i!>r; 
£ag Urijjlutf, jxlaul> id), onbert jwar bic 

£od) nidif ba£ £crj. 

2>i>rt cuicr <~ Gilbert in ber SBcnbung be$ 
(HebaiifensS »vfxn n?ir nariidid) ju citicr ghicf- 

AnJ with them, worci. of fo fovet lurath cnmposd. 
As maiif the thing* rt.orc rich ; that fxrj'un.e hfl, 
"lake thefc again. 
» ) — — — Vc»i know, 

IV.frK-nt/i the ver, Ik.;..! of Love, 

Wl.uie heif, completion, and whofe heart tQg«he c 

-AiMi^ ticn alters. 

Ptniira. 
One of there i« ruie ; 

I ihiiA afflKrita ii„, v iij!.«duc (he cheek, 

B u wt ul* in t/ic m.i. J. iiScr hit @<$cft§eifett be? <}toeftt. 165 

ticfxn «H?af>l 'bctf Shts^iiicf^ ukr. -^ ©0 fag* 
<poftf>umu£, wctm cr ftd> liber tie ltnireuc fete 
ncr Pnitfiim bcffflflt k: 

v?ic ^ii*(t fefttf son ben §reubcn f 

£>ir mir qcboitett mid) jurucf, 6af oft 
3J?,d) urn Gratfrafffrtrnf ctt ; »«b ba£ tC>at pc 
^n?it chwr fo befdjjdtmen ^ofetiwange, 
2>im1) bercn fu^cn 51n6{icf flbfl iratunt 
Grrrvarmet ware; bafcer gfauta ich fie 
<£o fettled, rate ungtfomner ©d?nee. 

differ Iztott 9Ui*bnuf ife fdjifa ttttb fo 
ncu, tvte bag Sfrfb, ba$ 6l;aFefpcartt t>en% 
ctjjcn ivftfrt. SScmi ficb ocob«J ^tarfe be$ 
SliitfbrutfS unb 9i;u:?cit bctf C^cbanfentf be*)* 
fammen fmbet, bnnii ill bic Cd)!>ut>eif t>sjfffom«, 
men. gin fc&dncS $::;fpiel bason iff in eben 
bcnivrcfjaufpiele, ba, tvo3a^tmo$ur Imogen 
ftf)lcid)f, brt (?c fd)(afr I : 
£>ic trifle fdjtvirrf; be$ $?cttfcf)ctt matter 

®ti\l 
Gr&eft buret SSuJe fid) ; fo i>rurfte leife 

k) Mc of my lawful pleafures fhr reftrain'd. 
An « pra/d mc oft forbearance; did it with 
A fv.dtncy Jo rofie , the fwect view on*t 
Might welt have warm'd old Saturn ; that I thought her 
As chafle as unfuntte'd fnow. . 

CYMBCL1KB. 

I) The crickets fing » and mint o'er - labour'd feaf* 
Rrpaiis itfctf by reft : our Tar«|uto thus i*>4 Unmetfunqm 

fcartniin bd$ (^frof) beg Sa$er$, th tt ffc, 
£>ie Seuftyfeeit nxcf t, tie cr t>ertt>tinbrt e. 

Ucmia babnrd) fo bqeUbnet, bag fynZtu 
<mib perfoniftari tsirb, war cine 6d>o*iif)eif in 
b:m Wcbanfctt. £>ie Mi$<iefit$tt flcnauitfetf, 
tomtt bit Jpanblutty bcfdpicbtn roirb, if! *inc 
€T-d>f*nl*ett in bcr Sftanier. £tcr cntbccffit njir 
tie CSiNinjcn jmifd)ca bcr oiitur tmb&imfr; 
bfnn 3Ratur nettnen mir ben innmi ^Berfb be* 
©fbanf <w$ ; burd) $unf? mug man erfHtcf) ft* 
b<«33c:-t!)eil»er(!c^cn,bc» man biefem $ebftn« 
fen v^cbt, urn feine ur(V>rim<jliJ)c 6d)onhcif 
baburi-f> {iifrftcfcit; unb bann jcbe glucflicbe 
2Ba&( bcr 0ftai?icr, bit b:n ^an^l bcr ffctvfait 
in bcm Qkbanfeu crfc^r. 

*$ir fcmmi cincm befanttfcn Cifqcnftanbe 
fin: .vwiffc .l?ciif»cir iK&eit, h»«w n?ir rntiw* 
tcr ;;; bcmffibcn elncn nfitcnilmfianb obcr cine 
naif <Fii)f nfc&afr tnrbecfen, obcr \v:nn voir ben 
W\v6l)nlid)m (fitibrncr: beffeften abanbem unt> 
tvlntycn. <£in ^ei>f>ic! bcr often ?lrt i|t bte 
?!nmcrfitn<j r n?;fcf>e %tUna uber bit (fiteifett 
n)rer Vicbc gejjcn btn Bertram nuefa m ; 

Di<» f«»ft!y prof: the rufhes, ere be tpakev'tt 
fire c-'Afh/y be izounJed. 

*Y»«3kUK5, 
m ) — — — Indian like 
Religioui in mine e.-rw, I aJwr« uber bie Scfconfkifen ber §>oefk 16 f 

« &kid) b:m ^nbioiter 

%>in id) ben racincm 3mhnm ebrfttrtbf&H>#, 
.Die 6mine bet' id) an , b*e $&** atif beit, 
£>er pe t>ere&rt £>erabfiel;t ^ *t*r fonfl 
Don i(?m m$te wd0. 

€6cn fe„ flpcmt tered^fcr, in ben* 
\tUfir?troaljr<f}c», twin Polyene* u&er bit 
Sicbc betf fitorfeel qc^en bie p«rfcfr<* fofragC 
trirb, unb bic 2fntn>orf <\kbt »» : 

OhcmaU* Mtcfte 
t>tt tYlonb foauf bas XD:iffto, wit er $$t, 
Hub in ben $na.en memcr Sodtfer fieft 

SSBcnit cin befannfrr Oicgenitoiib fid) b«rd> 
cin netted unb ttttqetrc!>»I'«.f>c^ TOtel barflcfi^ 
fc fe&en n?ir bic Sfcufreit d* in bem @e«,enfton# 
be fdbff frcftnblicb an. Htm (0 vitfyalt e$ 
ftd) in aiitfc buiic* unfrer $eb<mf en ; &>a$ in bee 
5?orf!cn»n«i original if!, tvirb auf bie eorcjeffofl. 
ic e«d?e ubcrsctraacn. £wm gpmpef, bie 
$etrad)tm?3, bag dfe !9?e«fd>en einerlen lit* 
fpcung ba6tn, unb jn eincrkn €nbe bef&imine 
fie, if! eft ate tin Wlittcl roiber bat SCsfj bee 
59?cnfdKn unb ate cine fgiifmtuiteriiRg pr §& 

The fun th« /»»** ^^ Wx -, 9r fk,p t r 
But kno-vs of bim no more. 

MFt well tbmt ends w*U* 
")"—-— — Never did the Mopn 
So g*z*mp*n the waters, as hell (land* 
Ami rtttl sty daughter'* eyes* 

IVinters ?3rik 1^6 2fi?merf linden 

fcUwit ?<tnci$una aebraudtf. 3Bie ucrf&>rt 
tcr Didjfcr t>:ibei> « •' 

?ir tragus. 

. 2*rubcr , bicib ! — 

Qinb n>ir tiid>t S&rubcr ? 

Cfmogctt. 
^rcplid) fclitcn btf£ 
£ic Sttatfcben fci>n ; bed) Iben unb X^oit 
Stor nfr * erfefjiebnen ^crfl) ; t(>r &taub inbefS 
jK t';ncrl:i). 

jft HicTjt bcr Oi»v:f)fcn?ff, mit rocl^cm bie* 
frr C-kbaufc rcrvicfraacn ifr, mir finer Dfrn&cfc 
• i' -cm C ctanfen fji»|t t?on qleicbcm Sikrffjc? 
<£ivn imf; Wtrhith} f.wn man crl>.iftcn, tvcim 
roan cin frffanwes? 2>i!b mif cine aJucfHrfK 2lrt 
flcbiMucfct tmb amrau^i : altf in bem ?iatf>e, 
bcii btc tftacbety ilivm C ; ^m«^fc cjicbt P = 

, entitle, wi: tic uufdjulbiflc S&lmn; aber 
„ft'y tic v'd}Ktn.ic inner ihr.,, 

<r£ faflr tlct) bi:b»rd) and) bcr?2?ibafprud> 
in nnjVrn l!rr(>cilcn hrh-n, werni eg barmif an- 
femmt, cb cm £d>nftu\ilcr original i(f, obec 

c) Ar-. tragus. 

— — — Brother , flay here ; 
A'c w e net Brothers? 
/♦->£. So mjri and man fhtrntd be; 
F'.-t cfiv and cfay differs in dignity, 

Whi tc drurt is both alike. 

C* MB, 
p) Le&k like the innocent flower. 
But ** the fcrpeot undcr't. j u6cr tie €>cfc$n?Mfe» Ser 9>of{Te. i#? 

mdjf. &cnn tin ©tester tann m$imd m M 

banter, unb gnr nidjt in femes tkbanfai fepti 

I (Ein »a&re$ 6cm> t|l et^ in baftm. Cm tteH* 

; cr &ewct6 ba&etr if? ber ©ebrattd), bett 

1 0|>ftfefpeor i»en ben Gritjenfdjaften tmb it* 

tributcn bcr bcibttiftfrcit O5otf^ctteti $cma$? 

(>at. Unb l)ut mug id) mid) nmnbern , b«ff 

em £>td)ter, befftit ftatjifdjc S&ilber mid M 

fd>onf!cn Zfyeikn jufainmcn gcfe|?t, unb frotir 

i bem roaf)ren J y »ci|k bcr aifw (Betferic^re t>o{£ 

I flub, fur imgcftfrrt farm gdjaftcn tverben q : * 

5htf fcincm 2itu}c ruht ! &«g flub bte gocfett 
I #i;pcvion$! bic Stirncfjupiterfl! ' 

' £>c£ tfricg^uitf-Stajte, bre&ettb unb befe^enbf 

; 5ln StcUung, #Uid) ffitrtur, bem (HfttcrMen, 

fiBenn cr fid? rafcf) auf cm ben $immtf fuf- 
I fetibc* 

£>ie 3iu\e biefeg ®cmar>lbctf ftnb eon bet 
5hrftfe entlcbm; a&er burd> erne f$£pferif$e 
fc'mbitbunggfraft: in £incn(£t)arafter meimgt* 

q) See what a grace was fearer! on hisjbrow * 
Hyperion'* curls; the ftont of Jove himfelf j 
An eye Vtke Mars, to thtedtcn or commaad; 
A rtation , like the herald Mercury , 
New - lighted on a heav'a - Liifing hUI. 

KAMUT. i6g TCmnerfuiiijeii 

Sicfc ^crniocjcn, bk UUtmttfcn ®u)i\\$anbt 
turd) cincn uncmarfeten glutf ttcftcn 6cbraud) 
unb 2ln»cnbimg bcrfclbcn ju f>e&ctt, if? tmfcrm 
SDidtfer bcfonber^ ei$ct«, rornn er tic %abdn 
bc$ Mmbumti bcrubrt. £o fagt Perfciu, 
t&etm fie in 2>crl:i$cn&cif ifr, too fie siclcrlcp 
Slrtvtt von 3Mtim:it fycrncfentfti foil, I'm tyre 
®<$ft. bam it $u fccftyenfcti r : 
©rr il^r, profcrpirw, bit $(umcn fcatfe, 
£ie <m£ bem ^Stogc u ^Miucirt bcitier #<mb , 
€mjiclt'ti ! §rufriiu$eHumfii, bic tied) eb 
Site vrdwalbai icimncit, uv,\> fettf 3Kai$c$ 

Stfitibc 
£>urdj ibtc €cfrfti&tir ftffcln, tunffc ^eifdjett, 
%£<it jufter tied) altf 3unon^ Shigt'iilirbcc, 
Unb (fi?fhcrca ^ fiaud). 

Stoker bcr Sibfirfjt, in tVfJd)cr id) bkfc 3*i* 
(en amicfu(;vt f>abc, mu$ man mid) ned> bavin 
tie umienif inc 5?tmj? bc£ JDidttcret in bcr @6a* 
raffenfirurtg fritter 3>fuincu bemunfemt. <?inc 
g(ucflid)c (i-mfrllutigcfraft aicfcr, tvte t>tc (%* 

r) — — O Proi>j;>in4 , 

For the fiuwr*r now, flur frit- fuci thou kitt fal! 

IromDi/s wap.gon ! Daiij i.i\ 

That tome trforc the (wallow i!.ire<;» and fikr 

The winds «»f March with In-au') , Violets uim , 

But fwrftcr than the JnU ct' Junu's ejes, 

Or C, there as biearh. 

: ITV-'r- T.i.'- uber bk &d)imfyitm ber*Poeftf. 169' 

gcmvarf ber <E»a 6ei;m tlliltofr, b?n 6eb&R< 
beirert T>er SKafur cm nm:S Ubtn. j^iefei* 
©runbfa^cn, nnb in ten '^epfpfeftit , n>ef«bf 
wir $u t^rcr (frfauferimg mtqcfubrt fyabmrfe* 
ben n>tr bie llrfacftf bmtlicb, toantm jebe$ i& 
fettobtcie $eif alter fcine Drifliifal^riftfleffr 
Qtfyabt hat, unb $cbafc£ ba&en tmi£. 5Btr ba* 
ben folglicb fcin3ied)i un3 ju beffaa,en, bafbie 
Sttatnr allcjcit eincrf en bUibt, ober bag bfe» 
DucHcn bcr Mmfyut crub^ff ftnb. €3 <*ef)f 
in ber $oefie mie in frer 5<JeUn>etebcif ; man 
nwdjf note SBerbaftmffe mtgftmbtg, man enf* 
becft nene Grinfuiffc, unb jcbctf auffcrorbenftt* 
cbe 6cnie tcbt in eincr SBctt, &te fcine et$ene 
©djopfung iff. 

/K.v f '5CH> 
.'JJLLfOTHEK !